• conferinta nationala de cercetare in educatie
    Conferinţa Naţională de Cercetare în Educaţie: “Cultura cercetării educaționale în spațiul universitar”
    22 septembrie 2017
    Cluj-Napoca
  • facultatea de psihologie
    Calendar admitere - sesiunea septembrie 2017
    6, 7 septembrie 2017 - înscrierea candidaţilor
    11, 12 septembrie 2017 - sustineri de examen
MENIU

Admitere - Management curricular

Domeniul Ştiinţe ale Educaţiei, specializarea Management curricular (lb. română, IF).


Criterii de admitere:
Admiterea se face în ordinea mediilor

  • • 40% media examenului de licenţă;
  • • 60% nota la examenul oral. Acesta constă în susţinerea unui referat/ proiect de max. 5 pagini pe o temă relevantă pentru tematica masteratului. Candidatul va prezenta referatul/proiectul  sub formă tipărită la susţinerea examenului.

Condiţii de eligibilitate: Absolvenți cu diplomă de licență
Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc:
1. Media examenului de licenţă
2. Media anilor de studii

Admitere
Admitere 2017

Oficiul Permanent al Admiterii ofera candidatilor, pe tot parcursul anului, informaţii privind admiterea la facultate. Telefon: +40-264-405337; +40-264-405300; interior 5337.

Detalii
Selectie Erasmus