• conferinta internationala psihologie
  Conferinta internationala: "The 9th International Congress of Cognitive Psychotherapy"
  29 iunie - 01 iulie 2017
  Cluj-Napoca
 • conferinta educatie reflectie dezvoltare
  The 5th International Conference: "EDUCATION, REFLECTION, DEVELOPMENT"
  July 07-08.2017
  Cluj-Napoca
 • conferinta nationala de cercetare in educatie
  Conferinţa Naţională de Cercetare în Educaţie: “Cultura cercetării educaționale în spațiul universitar”
  22 septembrie 2017
  Cluj-Napoca
 • facultatea de psihologie
  Structura semestrului II 2016-2017
  27.02.2017 - 16.04.2017: activitate didactică - 7 săptămâni
  17.04.2017 - 23.04.2017: vacanţa de Paşti - 1 săptămână
MENIU

Terapia si activitatile asistate de animale pentru persoane cu nevoi speciale

Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei (Universitatea Babes-Bolyai), în colaborare cu Facultatea de Medicină Veterinară (Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară Cluj-Napoca) anuntă:

 

Cursul Postuniversitar (ediția 7):

 

Terapia si activitătile asistate de animale pentru persoane cu nevoi speciale

Perioada de înscriere: 21.11 – 16.12.2016

 

Grupul tintă de adresare: psihopedagogi, pedagogi, asistenti sociali, asistenți personali (cu studii superioare), specialiști în terapie ocupatională, kinetoterapeuți, consilieri psihologici, psihoterapeuți, educatori, profesori de biologie, medici de familie, medici veterinari, părinți ai copiilor cu nevoi speciale, personal al grădinilor zoologice și studenți masteranzi din domeniul științelor socio-umane și medicale.

 

Obiectivele cursului:

 

 • oferirea unui corpus de notiuni teoretice si practice (pachet bazic de competente) de constientizare a valorilor, implicațiilor și efectelor terapeutice și educaționale ale interacțiunilor om-animal în îmbunătățirea calității vieții umane și animale, cu accent pe metodele de optimizare a calității vieții la persoanele cu nevoi speciale.
 • conceptualizarea legăturii om-animal din perspectiva etologiei aplicate si a managementului riscului zoonotic în interactiunea cu animalele.

Cadre didactice: Conf. Dr. Alina S. Rusu – responsabil curs (UBB), Conf. Dr. Andreea Hathazi (UBB), Lector Dr. Carmen Costea-Bărluțiu (UBB), Conf.  Dr. Andrei D. Mihalca (USAMV CN) si Sef Lucrări Dr. Ciprian Ober (USAMV CN).

 

Forma de învăţământ: Învăţământ la distanţă (ID) – durata de desfășurare – 6 luni.

 

Modul de desfăsurare a cursului: la finalul perioadei de înscriere, cursantii vor  primi prin email un pachet de materiale de studiu la domiciliu. Întâlnirea de lucru cu cadrele didactice se va desfăsura sub forma unui workshop intensiv (2 zile) – acesta  va fi programat in luna februarie (sau martie) 2017. Exercitiile practice se vor desfasura cu ajutorul colaboratorilor UBB si USAMV, Scoala de Dresaj Canin Pet

 

Joy Sports. Examenul va consta în pregătirea unui portofoliu de absolvire (5 teme de lucru pe baza bibliografiei, care vor fi oferite la intalnirea de la Cluj-Napoca).

 

Numărul de credite transferabile alocate: 24
Număr de locuri: 100.

 

Temeiul legal al organizării cursului: Legea 1/2011, art. 173 şi Ordinul M.E.C.T.S. privind aprobarea metodologiei cadru de organizare şi funcţionare a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, nr. 3163/01.02.2012. Cursul a fost aprobat în Şedinţa Senatului UBB din 8.07.2013, avizat MEN nr.60951/3.10.2013

 

Criterii de selecţie pentru admitere: dosar personal de înscriere si diploma de licentă (la institutie de învatământ superior acreditată cf. normelor în vigoare).

 

Actul de studii eliberat cursantului: Certificat de atestare a competentelor profesionale si supliment descriptiv (situatie scolară, durata in ore a programului, număr de credite transfersabile acumulate si competentele vizate de program).

 

Acte necesare pentru înscriere:

 

 • dosar plic
 • cerere tip ( fisa de inscriere)
 • copie legalizată plus xerox după diploma de licentă
 • copie legalizată plus xerox dupa foaia matricolă
 • copie xerox după diplomă de bacalaureat (nelegalizată)
 • copie legalizată plus xerox dupa certificatul de nastere un exemplar si un exemplar xerox nelegalizat
 • copie legalizată dupa certificatul de căsătorie si un exemplar xerox nelegalizat
 • copie după cartea de identitate (CI)
 • Dovada achitării taxei de participare la curs 400 Ron - plata se efectuează  fie direct la casieria Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, sala 2, Strada Sindicatelor nr. 7, zilnic între orele 9-12, fie in contul RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX, deschis la BN Trezoreria Cluj, cod fiscal 4305849 (la plata in cont, se vor specifica urmatoarele: Facultatea de Psihologie, CURS POSTUNIVERSITAR TAA.
 • Depunerea dosarelor de inscriere se face în perioada 21.11 – 16.12.2016 (luni- vineri, între orele 9-12): Strada Sindicatelor nr. 7 (clădirea Pedagogica), sala 2, parter, secretar Mirela Filep (0264405337; mirela.filep@ubbcluj.ro). Pentru persoanele care doresc să trimită dosarul de înscriere prin poștă: vă rugăm să o contactați pentru detalii pe doamna secretar Mirela Filep.
 • Persoana    de    contact    din    partea    UBB:    Conf.    Dr.    Alina    S.    Rusu, alina.rusu@ubbcluj.ro
 • Persoană de contact din partea USAMVCN: Sef. Lucr. Dr. Ciprian Ober, ciprian.ober@usamvcluj.ro

Opțional - Evaluarea comportamentală a câinilor cursanților (abilități și trăsături canine favorabile activităților și terapiei asistate de animale):

 

Câinii pot să fie evaluați în a doua zi a întâlnirii de la Cluj-Napoca sau în altă zi, pe bază de programare. Criteriile de evaluare sunt cele promovate de Swiss Therapy Dogs, colaboratori ai echipei cursului postuniversitar. Criteriile și informatiile privind desfășurarea evaluării, care va avea o durată de 40-60 de minute, vor fi oferite cursanților în momentul trimiterii emailului cu materialele de studiu la domiciliu.

 

Evaluator: Instructor canin Iulia Lazăr, Școala de Dresaj Canin Pet Joy, Cluj-Napoca. Locația evaluării: Școala de Dresaj Canin Pet Joy.

 

Taxă de evaluare a câinelui: 70-100 lei, în funcție de elaborarea unei liste de recomandări. Taxa se va achita Școlii de Dresaj Canin Pet Joy în momentul evaluării câinelui.

 

Cursanții care doresc evaluarea câinilor sunt rugați să completeze in fisa de inscriere a cursului daca doresc acest lucru. Pentru mai multe detalii legate de evaluarea cainilor, puteti sa o contactati pe Iulia Lazar: neghi_03@yahoo.com.

 

Admitere
Admitere 2017

Oficiul Permanent al Admiterii ofera candidatilor, pe tot parcursul anului, informaţii privind admiterea la facultate. Telefon: +40-264-405337; +40-264-405300; interior 5337.

Detalii
Selectie Erasmus