• facultatea de psihologie
  STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2017-2018
  22.01.2018 - 11.02.2018 sesiune de examene - 3 săptămâni
  12.02.2018 - 18.02.2018 vacanţă - 1 săptămână
 • curs postuniversitar interventii psihopedagogice
  Curs postuniversitar: Intervenţii psihopedagogice pentru copiii cu dizabilităţi şi familiile acestora”
  Perioada de inscriere: 22 ianuarie 2018 - 9 februarie 2018
  (in programul cu public al secretariatului, exceptand zilele libere)
 • seara sportivilor cu dizabilitati
  Seara sportivilor cu dizabilități la BSD
  6 decembrie 2017
  Str. Sindicatelor, nr. 7, et. 1, Amf. Al. Roșca, cu începere de la ora 16
MENIU

Terapia si activitatile asistate de animale pentru persoane cu nevoi speciale

Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei (Universitatea Babes-Bolyai), în colaborare cu Facultatea de Medicină Veterinară (Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară Cluj-Napoca) anuntă:

 

Cursul Postuniversitar (ediția 8):

 

Terapia si activitătile asistate de animale pentru persoane cu nevoi speciale

Perioada de înscriere: 04.09 – 29.09.2017

 

Grupul țintă de adresare: psihopedagogi, pedagogi, asistenți sociali, asistenți personali (cu studii superioare), specialiști în terapie ocupațională, kinetoterapeuți, consilieri psihologici, psihoterapeuți, educatori, profesori de biologie, medici de familie, medici veterinari, părinți ai copiilor cu nevoi speciale, personal al grădinilor zoologice și studenți masteranzi din domeniul științelor socio-umane și medicale.

 

Obiectivele cursului:

 

 • oferirea unui corpus de noțiuni teoretice și practice (pachet bazic de competențe) de conștientizare a valorilor, implicațiilor și efectelor terapeutice și educaționale ale interacțiunilor om-animal în îmbunătățirea calității vieții umane și animale, cu accent pe metodele de optimizare a calității vieții la persoanele cu nevoi speciale.
 • conceptualizarea legăturii om-animal din perspectiva etologiei aplicate și a managementului riscului zoonotic în interacțiunea cu animalele.

Cadre didactice: Conf. Dr. Alina S. Rusu – responsabil curs (UBB), Conf. Dr. Andreea Hathazi (UBB),  Lector Dr. Carmen Costea-Bărluțiu (UBB), Conf. Dr. Andrei D. Mihalca (USAMV CN)/ Dr. Gianluca D’Amico (USAMV CN) si Șef Lucrări Dr. Ciprian Ober (USAMV CN).

 

Forma de învăţământ: Învăţământ la distanţă (ID) – durata de desfășurare – 6 luni.

 

Modul de desfăsurare a cursului: la finalul perioadei de înscriere, cursanții vor primi prin email un pachet de materiale de studiu la domiciliu. Întâlnirea de lucru cu cadrele didactice se va desfășura o singură dată sub forma unui workshop intensiv (2 zile) – acesta va fi programat în luna februarie 2018 (17-18.02). Exercițiile practice se vor desfășura cu ajutorul colaboratorilor UBB si USAMV, Scoala de Dresaj Canin Pet Joy Sports. Examenul va consta în pregătirea unui portofoliu de absolvire care constă din 5 sarcini bazate pe materialele de la curs. Sarcinile se vor oferi la întâlnirea din februarie.

 

Numărul de credite transferabile alocate: 24
Număr de locuri: 100.

 

Temeiul legal al organizării cursului: Legea 1/2011, art. 173 şi Ordinul  M.E.C.T.S.  privind aprobarea metodologiei cadru de organizare şi funcţionare a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, nr. 3163/01.02.2012. Cursul a fost aprobat în Şedinţa Senatului UBB din 8.07.2013, avizat MEN nr.60951/3.10.2013

 

Criterii de selecţie pentru admitere: dosar personal de înscriere si diploma de licentă (la institutie de învatământ superior acreditată cf. normelor în vigoare).

 

Actul de studii eliberat cursantului: Certificat de atestare a competentelor profesionale si supliment descriptiv (situatie scolară, durata in ore a programului, număr de credite transfersabile acumulate si competentele vizate de program).

 

Acte necesare pentru înscriere:

 

 • dosar plic
 • cerere tip ( fisa de inscriere)
 • formular finalizare curs ( fisa de inscriere)
 • copie legalizată plus xerox după diploma de licentă (după original)
 • copie legalizată plus xerox dupa foaia matricolă de la licență (după original)
 • copie legalizată plus xerox după diplomă de bacalaureat (după original)
 • copie legalizată plus xerox dupa foaia matricolă de la liceu (după original)
 • copie legalizată plus xerox dupa certificatul de nastere un exemplar si un exemplar xerox nelegalizat
 • copie legalizată dupa certificatul de căsătorie si un exemplar xerox nelegalizat
 • 2 copii după cartea de identitate (CI)
 • Dovada achitării taxei de participare la curs 400 Ron (originalul) - plata se efectuează fie direct la casieria Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, sala 2, Strada Sindicatelor nr. 7, zilnic între orele 9-12, fie in contul RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX, deschis la BN Trezoreria Cluj, cod fiscal 4305849 (la plata in cont, se vor specifica urmatoarele: Facultatea de Psihologie, CURS POSTUNIVERSITAR TAA.
 • Depunerea dosarelor de inscriere se face în perioada 04 – 22.09.2017 (luni-vineri, între orele 9-12): Strada Sindicatelor nr. 7 (clădirea Pedagogica), sala 2, parter, secretar Mirela Filep (0264405337; mirela.filep@ubbcluj.ro).  Pentru persoanele care doresc să trimită dosarul de înscriere prin poștă: vă rugăm să o contactați pentru detalii pe doamna secretar Mirela Filep.

Persoana de contact din partea UBB: Conf. Dr. Alina S. Rusu, alina.rusu@ubbcluj.ro
Persoană de contact din partea USAMVCN: Sef. Lucr. Dr. Ciprian Ober, ciprian.ober@usamvcluj.ro

Admitere
Admitere 2017

Oficiul Permanent al Admiterii ofera candidatilor, pe tot parcursul anului, informaţii privind admiterea la facultate. Telefon: +40-264-405337; +40-264-405300; interior 5337.

Detalii
Selectie Erasmus