• formare continua
  Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
  Locatii: Alba Iulia, Bistrita, Nasaud, Cluj-Napoca, Sighetu Marmatiei, Targu Mures, Suceava, Vatra Dornei, Zalau, Birgis (jud. Sibiu)
  Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393, 0741.555682
 • conferinta educatie reflectie dezvoltare
  The 6th International Conference: "EDUCATION, REFLECTION, DEVELOPMENT"
  July 06-07.2018
  Cluj-Napoca
 • terapie cu animale
  Cursul postuniversitar (ediția 9): "Terapia si activitătile asistate de animale pentru persoane cu nevoi speciale"
  Perioada de inscriere: 01.10.2018 - 19.10.2018
  (luni-vineri, între orele 9-12)
 • conferinta educatie religie familie
  International Conference: "Education, religion, family in the contemporary society"
  October 12th – 14th, 2018
  Beclean
MENIU

Anunturi

Tabere Studentesti 2018

 

Au fost aficate listele initiale cu studentii beneficiari in Programul National "Tabere Studentesti" din 2018: Detalii

 

 

 


Selectie Mobilitati Erasmus+ pentru cadre didactice

Notificare privind procesul de selecție pentru mobilitățile ERASMUS+ în Maroc și Israel pentru anul universitar 2017-2018

 

Concursul pentru selecția de mobilități Erasmus+ vizează exclusiv mobilități pentru cadrele didactice în Maroc și Israel, conform tabelului de mai jos:

Tipul de mobilitate

Nr. mobilități

Nr. de zile de finanțare/mobilitate

Eligibilitate

Mobilitate de predare Maroc

1

7

Până în 30 mai 2018

Mobilitate de staff training Israel

1

7

Până în 30 mai 2018

 

Calendarul concursului de selecție:

11.05.2018      Transmiterea anunțului și a informațiilor privind concursul de selecție prin postarea anunțului pe site-ul și la avizierul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației

14.05.2018 – 15.05.2018        Depunerea dosarelor de candidatură la Secretariat, secretar șef Mirela Moteoc, în intervalul orar 9-12

16.05.2018      Evaluarea dosarelor candidaților de către comisia de selecție și comunicarea rezultatelor

 

Elementele dosarului de candidatură sunt:

 1. Fișa candidatului Erasmus+ (conform Anexei 1 din prezenta procedură de selecție)
 2. Fișa privind contribuțiile candidatului la internaționalizarea UBB/Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, completată pentru perioada 2012-2017 (conform Anexei 2 din prezenta procedură de selecție)
 3. CV actualizat în limba engleză, model european, semnat de candidat
 4. Scrisoare de intenție în care se detaliază modalitatea de planificare a mobilității (tip de activități didactice susținute, număr de ore de activitate didactică)

 

Evaluarea dosarelor candidaților de către comisia de selecție

Comisia de selecție are următoarea componență:

 1. Decan, Prof. Univ. Dr. Adrian Opre
 2. Prodecan, Conf. Univ. Dr. Adina Glava
 3. Lect. Univ. Dr. Renata Heilman
 4. Elena Adriana Son, reprezentant CCI

 

Selecția candidaților se va face pe baza analizei dosarelor, cu precădere pe aspectele ce vizează demersurile de creștere a vizibilității internaționale a Facultății de Psihologie și Științe ale Educației. Conform reglementărilor generale ale procesului de selecție în cadrul programelor Erasmus+, se va acorda prioritate candidaților care nu au beneficiat de mobilitate Erasmus+ în ultimii 5 ani universitari.   

                                                                       

Decan,

Prof. univ. dr. Adrian Opre                    

Coordonator Departamental Erasmus,

Lect. univ. dr. Renata Heilman

 


 

Burse ajutor social din fondurile extrabugetare UBB

Au fost afisate Bursele de ajutor social din fondurile extrabugetare ale UBB (Buget, Taxa si Respinsi).

detalii.

 

Bursele urmează să fie semnate si de Comisia de Burse pe universitate

Studentii bursieri sa aduca la Serviciul Social un document bancar (extras de cont, lista IBAN-uri etc.) pe care sa fie mentionate urmatoarele: nume si prenume, *CNP*, contul IBAN (bursierul trebuie sa fie titular), facultatea, anul de studiu, tipul de bursa. Acesta poate fi predat la Serviciul Social,  str. I.I.C. Bratianu nr. 14, sau trimis prin e-mail la adresa social@ubbcluj.ro. Conform Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenti - ciclurile de studii licenta si master, art. 23 (3), aceste informatii privind datele bancare necesare pentru virarea burselor se transmit catre Serviciul Social in termen de 10 zile lucratoare de la afisarea listelor finale de burse.


 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >
Admitere
Admitere 2017

Oficiul Permanent al Admiterii ofera candidatilor, pe tot parcursul anului, informaţii privind admiterea la facultate. Telefon: +40-264-405337; +40-264-405300; interior 5337.

Detalii