• conferinta nationala de cercetare in educatie
  Conferinţa Naţională de Cercetare în Educaţie: “Cultura cercetării educaționale în spațiul universitar”
  22 septembrie 2017
  Cluj-Napoca
 • facultatea de psihologie
  Calendar admitere - sesiunea septembrie 2017
  6, 7 septembrie 2017 - înscrierea candidaţilor
  11, 12 septembrie 2017 - sustineri de examen
MENIU

Burse ERASMUS

 

BURSE ERASMUS 2017/2018

Nivel LICENŢĂ - Rezultate selectie
Nivel LICENŢĂ - Rezultate selectie

 


 

BURSE ERASMUS 2017/2018
Procedura de selecţie
Nivel LICENTA


Elementele cerute la dosar sunt:

-fişa candidatului (se descarcă de pe site-ul Centrului de Cooperări Internaționale al UBB);

-declaraţie pe proprie răspundere(se descarcă de pe site-ul Centrului de Cooperări Internaționale al UBB);

-scrisoare de motivaţie în limbă străină, in functie de destinaţia pentru care optează studentul (engleză, franceză, germană etc.);

-curriculum vitae în limba română sau engleză, model european;

-adeverinţă de student  / foaie matricolă pe care să fie menţionate: media anului universitar 2015-2016 şi media sesiunii de iarnă a anului universitar 2016-2017. Studenţii din anul I, nivel Licenţă, vor prezenta doar adeverinţă de student cu media din sesiunea de iarnă a anului universitar 2016-2017;

- Certificat de competenţă lingvistică pentru limba în care se studiază la universitatea parteneră (Lingua, Alpha, alte certificate internaţionale, de ex. Toefl, Camdridge, DELF/DALF, DELE etc.) – aceasta cerinţă nu se aplică studenţilor de la Facultatea de Litere, care merg în mobilitate pe domeniul de studiu (specializare) de la Universitatea Babeş-Bolyai;
- Certificatul de competență lingvistică nu este necesar și studenților de la linia maghiară care optează este în Ungaria
.

-fotocopii diplome care să ateste activităti extra-şcolare, voluntariat, activităţi de cercetare.

 

La selecţie pot participa INCLUSIV studenţi care nu au cetăţenie UE, dar care sunt înmatriculaţi la Universitata Babeş-Bolyai. Obligaţia studenţilor din această categorie, in cazul in care vor fi selectaţi, este de a obţine viza în vederea deplasării în ţara de studiu.

Concursul va consta, pe lângă evaluarea elementelor din dosar (rezultate şcolare, scrisoare de motivaţie, CV), dintr-un interviu cu comisia de selecţie.

Calendar:

Etapa I 8.05. – 30.05.2017 depunerea dosarelor de candidatură la Secretariat, secretar şef Mirela Moteoc (între orele 9-12);
Etapa a II-a 31.05.2017, ora 13.00, sala 3 -  interviul de selecţie nivel licenţă (în funcţie de programarea pe fiecare catedră / specializare / linie de studiu);
Etapa a III-a 31.05. 2017  – afişarea rezultatelor;
Etapa a IV-a septembrie 2017 - concurs selecţie nivel masterat (anul I şi II) şi doctorat – datele de depunere a dosarelor, interviu, afişarea rezultatelor, se vor anunţa în luna septembrie 2016
.

 

Conf. univ. dr. Carolina Bodea Haţegan

Coordonator Departamental ERASMUS

 


 

Discipline oferite in cadrul programului ERASMUS

Plan invatamant 2016-2019 - Psihologie

Plan invatamant 2016-2019 - Psihopedagogie Speciala

Plan invatamant 2014-2017 - Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar

Acorduri psihologie 2017