• facultatea de psihologie
  STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2017-2018
  02.10.2017 - 22.12.2017 activitate didactică - 12 săptămâni
  25.12.2017 - 07.01.2018 vacanţă - 2 săptămâni
 • conferinta nationala de cercetare in educatie
  Colaj video - CERED 2017
  22 septembrie 2017
  Cluj-Napoca
MENIU

Burse ERASMUS

BURSE ERASMUS 2017/2018

Nivel MASTERAT - Rezultate selectie
Masteranzilor admisi ca rezerve li se acorda finantare pentru mobilitatea solicitata.

Nivel LICENŢĂ - Rezultate selectie
Nivel LICENŢĂ - Rezultate selectie

 


BURSE ERASMUS 2017/2018
Procedura de selecţie
Nivel MASTERAT


Elementele cerute la dosar sunt:

-fişa candidatului (se descarcă de pe site-ul Centrului de Cooperări Internaționale al UBB);

-declaraţie pe proprie răspundere(se descarcă de pe site-ul Centrului de Cooperări Internaționale al UBB);

-scrisoare de motivaţie în limbă străină, in functie de destinaţia pentru care optează masterandul (engleză, franceză, germană etc.);

-curriculum vitae în limba română sau engleză, model european;

-adeverinţă de masterand/ foaie matricolă pe care să fie menţionate: media anului universitar 2016-2017. Masteranzii din anul I, vor prezenta doar adeverinţă cu media de admitere din sesiunea de vară sau toamnă;

- Certificat de competenţă lingvistică pentru limba în care se studiază la universitatea parteneră (Lingua, Alpha, alte certificate internaţionale, de ex. Toefl, Camdridge, DELF/DALF, DELE etc.) – aceasta cerinţă nu se aplică masteranzilor de la Facultatea de Litere, care merg în mobilitate pe domeniul de studiu (specializare) de la Universitatea Babeş-Bolyai;
- Certificatul de competență lingvistică este necesar și masteranzilor de la linia maghiară dacă nu merg în Ungaria.

-fotocopii diplome care să ateste activităti extra-şcolare, voluntariat, activităţi de cercetare.

 

La selecţie pot participa INCLUSIV masteranzii care nu au cetăţenie UE, dar care sunt înmatriculaţi la Universitata Babeş-Bolyai. Obligaţia masteranzilor din această categorie, in cazul in care vor fi selectaţi, este de a obţine viza în vederea deplasării în ţara de studiu.

Concursul va consta, pe lângă evaluarea elementelor din dosar (rezultate şcolare, scrisoare de motivaţie, CV), dintr-un interviu cu comisia de selecţie.

Calendar:
Etapa I 18.09. – 29.09.2017 depunerea dosarelor de candidatură la Secretariat, secretar şef Mirela Moteoc (între orele 9-12);
Etapa a II-a 29.09.2017, ora 13.00, sala 3 -  interviul de selecţie nivel masterat (în funcţie de programarea pe fiecare catedră / specializare / linie de studiu);
Etapa a III-a 29.09. 2017  – afişarea rezultatelor și contestații.

 

Conf. univ. dr. Carolina Bodea Haţegan
Coordonator Departamental ERASMUS

 


 

Discipline oferite in cadrul programului ERASMUS

Plan invatamant 2016-2019 - Psihologie

Plan invatamant 2016-2019 - Psihopedagogie Speciala

Plan invatamant 2014-2017 - Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar

Acorduri psihologie 2017

 

Admitere
Admitere 2017

Oficiul Permanent al Admiterii ofera candidatilor, pe tot parcursul anului, informaţii privind admiterea la facultate. Telefon: +40-264-405337; +40-264-405300; interior 5337.

Detalii
Selectie Erasmus