• pagina principala psihologie
 • versiunea psiho in limba romana
 • versiunea psiho in maghiara
 • versiunea psiho in engleza
Traditie multiculturala si valori europene

Calendar disertatie: iunie-iulie 2015

Inscrieri Disertatie: 10,11,12,15, 16 17, 18, 19, 22, 23 iunie

Comisia examenului de disertatie din sesiunea iulie 2015


Domeniul

Specializarea / linia de studiu

Susţinerea lucrării de disertaţie

Psihologie

Psihologie clinica, consiliere psihologica si psihoterapie LR

29 iunie
consulta subcomisia
REZULTATE

 

Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului si dezvoltarea potentialului uman LR

29 iunie
consulta subcomisia
REZULTATE

 

Consiliere genetica LR

29 iunie
consulta subcomisia
REZULTATE

 

Psihologia sanatatii publice si clinica LR

29 iunie
consulta subcomisia
REZULTATE

 

Consiliere si interventie psihologica in dezvoltarea umana LR

29 iunie
consulta subcomisia
REZULTATE

 

Psihologia resurselor umane si sanatate organizationala LR

29 iunie
consulta subcomisia
REZULTATE

 

Psihologie aplicata in organizatii complexe LM

1 iulie

Stiinte ale Educatiei 

Management, consiliere si asistenta psihopedagogica in institutiile incluzive LR

1 iulie

 

Terapia limbajului si audiologie educationala LR

1 iulie

 

Consiliere scolara si asistenta psihopedagogica LR

1 iulie

 

Management curricular LR

27 iunie

 

Metode si practici alternative în învătământul primar si prescolar LM

1 iulie

 

Didactica limbii si literaturii germane, cultura si civilizatia germana a Europei Centrale si de Sud-Est LG

1 iulie

 

Acte pentru inscrierea in disertatie

Dosarul de inscriere pentru examenul de disertatie trebuie sa contina urmatoarele acte:

 • dosar plic;
 • fisa de lichidare semnata si stampilata de catre serviciile UBB (descarca fisa de lichidare);
 • referat privind lucrarea de licenta (descarca modelul);
 • cerere tip (se completeaza la inscriere);
 • copie legalizata dupa certificatul de nastere (si de casatorie, daca se doreste trecerea numelui de casatorie pe diploma de disertatie);
 • 2 poze 3/4 color;
 • diploma de bacalaureat (original si copie) si foaie matricola (original si copie);
 • diploma de licenta (original si copie) si foaie matricola sau supliment la diploma (original si copie);
 • lucrarea de disertatie – 1 exemplar listat si legat (nu este obligatorie copertarea) care se depune la comisie in momentul sustinerii;
 • lucrarea de disertatie in format electronic, pe CD;
 • declaratie privind autenticitatea tezei;
 • rezumatul lucrarii de licenta/disertatie, max. 1 pag. (un exemplar in limba romana si un exemplar intr-o limba de circulatie internationala);
 • dovada achitării taxei de înscriere (daca este cazul).