• pagina principala psihologie
 • versiunea psiho in limba romana
 • versiunea psiho in maghiara
 • versiunea psiho in engleza
Traditie multiculturala si valori europene

Calendar licenta/diploma iulie 2014

Examen licenta/diploma 2014

Candidatii la examenul de licenta/diploma prezinta la inscriere un certificat de competenta lingvistica intr-o limba de circulatie internationala eliberat (sau recunoscut) de Universitatea Babes- Bolyai.

Proba 2. Prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta - PENTRU TOATE SPECIALIZARILE

Specializarea PSIHOLOGIE - LINIA ROMANA
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate - examen SCRIS, tip test grila, pe baza unei tematici si a bibliografiei elaborate de facultate

Specializarea PSIHOLOGIE - LINIA MAGHIARA
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate - examen SCRIS;

Specializarea PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA – LINIA ROMANA
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate - examen SCRIS, pe baza unei tematici si a bibliografiei elaborate de facultate; (consulta bibliografia);

Specializarea PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA – LINIA MAGHIARA
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate - examen SCRIS;

Specializarea PEDAGOGIE - LINIA ROMANA
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate - examen SCRIS din tematica disciplinelor fundamentale si de specialitate

Specializarea PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR S1 PRESCOLAR - LINIA ROMANA
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate- examen SCRIS din tematica disciplinelor fundamentale si de specialitate

Specializarea PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR S1 PRESCOLAR - LINIA MAGHIARA
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate - examen SCRIS - pe baza unei tematici si a bibliografiei elaborate de facultate;

Specializarea PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR S1 PRESCOLAR - LINIA GERMANA
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate - examen ORAL

Acte pentru inscrierea in licenta

Dosarul de inscriere pentru examenul de licenta trebuie sa contina urmatoarele acte:

 • fisa de lichidare semnata si stampilata de catre serviciile UBB
 • cerere tip (se completează la înscriere);
 • copie legalizată după certificatul de naştere (şi de căsătorie, dacă se doreşte trecerea numelui de căsătorie pe diploma de licenţă);
 • 2 poze 3/4 color;
 • diploma de bacalaureat în original si copie legalizata;
 • lucrarea de licenţă – 1 exemplar listat si legat (nu este obligatorie copertarea) care se depune la comisie in momentul sustinerii;
 • lucrarea de licenţă în format electronic, pe CD;
 • rezumatul lucrării de licenţă, max. 1 pag. (un exemplar in limba romana si un exemplar intr-o limba de circulatie internationala);
 • certificat de competenţă lingvistică, eliberat de Centrul Alpha, 15 puncte - original şi copie xerox (daca nu aţi susţinut examenul de competenţă lingvistică la facultate);
 • dovada achitării taxei de înscriere (daca este cazul).