• pagina principala psihologie
 • versiunea psiho in limba romana
 • versiunea psiho in maghiara
 • versiunea psiho in engleza
Traditie multiculturala si valori europene

Calendar licenta/diploma februarie 2015 (ZI si IDD)

Inscrieri Licenţă/Disertaţie
26, 27, 28, 29, 30 ianuarie, 2, 3, 4, 5, 6 februarie

Specializarea / linia de studiu

Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate

Susţinerea lucrării de licenţă

Psihologie LR

16 februarie
note proba scrisa

 17 februarie
Nota ZI
Note ID

Psihologie LM

16 februarie

17 februarie

Psihopedagogie Speciala LR

16 februarie

17 februarie

Psihopedagogie Speciala LM

16 februarie

17 februarie

Pedagogie LR

16 februarie, sala Todoran, ora 12:00

17 februarie, sala 18, ora 09:00

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LR

16 februarie, sala Todoran, ora 12:00

17 februarie, sala 18, ora 09:00

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LM

18 februarie

18 februarie

(LR - linia romana, LM - linia maghiara, LG - linia germana)


Hotarare cu privire la organizarea sesiunii de lichidare

 

Atentie! Inscrierea nu poate fi facuta fara prezentarea fisei de lichidare. Formularul poate fi descarcat aici. (descarca fisa de lichidare)


Examen licenta/diploma 2015

Candidatii la examenul de licenta/diploma prezinta la inscriere un certificat de competenta lingvistica intr-o limba de circulatie internationala eliberat (sau recunoscut) de Universitatea Babes- Bolyai.

Proba 2. Prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta - PENTRU TOATE SPECIALIZARILE

Specializarea PSIHOLOGIE - LINIA ROMANA
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate - examen SCRIS, tip test grila, pe baza unei tematici si a bibliografiei elaborate de facultate (consulta bibliografia);

Specializarea PSIHOLOGIE - LINIA MAGHIARA
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate - examen SCRIS;

Specializarea PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA – LINIA ROMANA
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate - examen SCRIS, pe baza unei tematici si a bibliografiei elaborate de facultate (consulta bibliografia);

Specializarea PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA – LINIA MAGHIARA
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate - examen SCRIS;

Specializarea PEDAGOGIE - LINIA ROMANA
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate - examen SCRIS din tematica disciplinelor fundamentale si de specialitate (consulta bibliografia);

Specializarea PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR S1 PRESCOLAR - LINIA ROMANA
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate- examen SCRIS din tematica disciplinelor fundamentale si de specialitate (consulta bibliografia);

Specializarea PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR S1 PRESCOLAR - LINIA MAGHIARA
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate - examen SCRIS - pe baza unei tematici si a bibliografiei elaborate de facultate;

Specializarea PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR S1 PRESCOLAR - LINIA GERMANA
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate - examen ORAL

Acte pentru inscrierea in licenta

Dosarul de inscriere pentru examenul de licenta trebuie sa contina urmatoarele acte:

 • fisa de lichidare semnata si stampilata de catre serviciile UBB
 • cerere tip (se completează la înscriere);
 • copie legalizată după certificatul de naştere (şi de căsătorie, dacă se doreşte trecerea numelui de căsătorie pe diploma de licenţă);
 • 2 poze 3/4 color;
 • diploma de bacalaureat (original si copie) si foaie matricola (original si copie);
 • lucrarea de licenţă – 1 exemplar listat si legat (nu este obligatorie copertarea) care se depune la comisie in momentul sustinerii;
 • lucrarea de licenţă în format electronic, pe CD;
 • rezumatul lucrării de licenţă, max. 1 pag. (un exemplar in limba romana si un exemplar intr-o limba de circulatie internationala);
 • certificat de competenţă lingvistică, eliberat de Centrul Alpha, 15 puncte - original şi copie xerox (daca nu aţi susţinut examenul de competenţă lingvistică la facultate);
 • dovada achitării taxei de înscriere (daca este cazul).