• pagina principala psihologie
 • versiunea psiho in limba romana
 • versiunea psiho in maghiara
 • versiunea psiho in engleza
Traditie multiculturala si valori europene

Calendar licenta: iunie-iulie 2015 (ZI si IDD)

Inscrieri Licenta: 10,11,12,15, 16 17, 18, 19, 22, 23 iunie
Referat privind lucrarea de licenta

Specializarea / linia de studiu

Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate

Susţinerea lucrării de licenţă

Psihologie LR

29 iunie

30 iunie

Psihologie LM

29 iunie

1 iulie

Psihopedagogie Speciala LR

29 iunie

30 iunie

Psihopedagogie Speciala LM

29 iunie

1 iulie

Pedagogie LR

29 iunie

30 iunie

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LR

29 iunie

30 iunie

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LM

1 iulie

3 iulie

(LR - linia romana, LM - linia maghiara, LG - linia germana)


Calendarul pentru extensiile universitare

 

Atentie! Inscrierea nu poate fi facuta fara prezentarea fisei de lichidare. Formularul poate fi descarcat aici. (descarca fisa de lichidare)


Examen licenta/diploma 2015

Candidatii la examenul de licenta/diploma prezinta la inscriere un certificat de competenta lingvistica intr-o limba de circulatie internationala eliberat (sau recunoscut) de Universitatea Babes- Bolyai.

Proba 2. Prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta - PENTRU TOATE SPECIALIZARILE

Specializarea PSIHOLOGIE - LINIA ROMANA
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate - examen SCRIS, tip test grila, pe baza unei tematici si a bibliografiei elaborate de facultate (consulta bibliografia);

Specializarea PSIHOLOGIE - LINIA MAGHIARA
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate - examen SCRIS;

Specializarea PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA – LINIA ROMANA
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate - examen SCRIS, pe baza unei tematici si a bibliografiei elaborate de facultate (consulta bibliografia);

Specializarea PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA – LINIA MAGHIARA
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate - examen SCRIS;

Specializarea PEDAGOGIE - LINIA ROMANA
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate - examen SCRIS din tematica disciplinelor fundamentale si de specialitate (consulta bibliografia);

Specializarea PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR S1 PRESCOLAR - LINIA ROMANA
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate- examen SCRIS din tematica disciplinelor fundamentale si de specialitate (consulta bibliografia);

Specializarea PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR S1 PRESCOLAR - LINIA MAGHIARA
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate - examen SCRIS - pe baza unei tematici si a bibliografiei elaborate de facultate;

Specializarea PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR S1 PRESCOLAR - LINIA GERMANA
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate - examen ORAL

Acte pentru inscrierea in licenta

Dosarul de inscriere pentru examenul de licenta trebuie sa contina urmatoarele acte:

 • fisa de lichidare semnata si stampilata de catre serviciile UBB
 • cerere tip (se completează la înscriere);
 • copie legalizată după certificatul de naştere (şi de căsătorie, dacă se doreşte trecerea numelui de căsătorie pe diploma de licenţă);
 • 2 poze 3/4 color;
 • diploma de bacalaureat (original si copie) si foaie matricola (original si copie);
 • lucrarea de licenţă – 1 exemplar listat si legat (nu este obligatorie copertarea) care se depune la comisie in momentul sustinerii;
 • lucrarea de licenţă în format electronic, pe CD;
 • rezumatul lucrării de licenţă, max. 1 pag. (un exemplar in limba romana si un exemplar intr-o limba de circulatie internationala);
 • certificat de competenţă lingvistică, eliberat de Centrul Alpha, 15 puncte - original şi copie xerox (daca nu aţi susţinut examenul de competenţă lingvistică la facultate);
 • dovada achitării taxei de înscriere (daca este cazul).