• facultatea de psihologie
  STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2019-2020
  30.09.2019 - 20.12.2019 activitate didactică - 12 săptămâni
  23.12.2019 - 05.01.2020 vacanţă - 2 săptămâni
 • formare continua
  Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
  Locatii: Alba Iulia, Bistrita, Nasaud, Cluj-Napoca, Sighetu Marmatiei, Targu Mures, Suceava, Vatra Dornei, Zalau, Birgis (jud. Sibiu)
  Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393
MENIU

Admitere Psihologie - linia maghiara

Specializarea PSIHOLOGIE (cu frecventa, la distanta) – linia maghiară

 

Criterii de selecţie pentru linia maghiară:

 • 50% media de la examenul de bacalaureat
 • 50% proba scrisă

Proba scrisă are o pondere de 50% din nota finală pentru admitere; proba NU  are un caracter eliminatoriu.

Proba scrisă vizează cunoaşterea noţiunilor de bază din domeniul psihologiei: senzații și percepții, gândirea, memoria, imaginația și creativitatea, motivația, afectivitatea, personalitatea

(Bibliografie: Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E., Bem, D.J., (1997), Pszichológia, Osiris Kiadó, Budapest, Doina-Olga Ștefănescu, Elena Bălan, Cristina Ștefan, (2007) Pszichológia, Tankönnyv a X. osztály számára, T3 Kiadó)

 

Criteriile de departajare a candidatilor înscrisi la linia maghiară:

- nota de la disciplina “Limba si literatura maghiară“ obtinută la examenul de bacalaureat (pentru candidatii absolventi  de licee în limba română este nota la disciplina “Limba si literatura română“)

- nota de la a II-a probă din cadrul examenului de bacalaureat

Admitere 2019

Oficiul Permanent al Admiterii ofera candidatilor, pe tot parcursul anului, informaţii privind admiterea la facultate. Telefon: +40-264-405337; +40-264-405300; interior 5337.

Detalii