• admitere psihologie
  ADMITERE IULIE 2019 - NIVEL LICENȚĂ
  16-20 iulie 2019 - înscrierea candidaţilor (orar 9-13)
 • admitere master
  ADMITERE IULIE 2019 - NIVEL MASTER
  16-20 iulie 2019 - înscrierea candidaţilor (orar 9-13)
 • formare continua
  Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
  Locatii: Alba Iulia, Bistrita, Nasaud, Cluj-Napoca, Sighetu Marmatiei, Targu Mures, Suceava, Vatra Dornei, Zalau, Birgis (jud. Sibiu)
  Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393
MENIU

Terapia si activitatile asistate de animale pentru persoane cu nevoi speciale

Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei (Universitatea Babes-Bolyai), în colaborare cu Facultatea de Medicină Veterinară (Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară Cluj-Napoca) anuntă:

 

Cursul Postuniversitar (ediția 10):

 

Terapia si activitătile asistate de animale pentru persoane cu nevoi speciale

Perioada de înscriere: 09.09 – 27.09.2019

 

Grupul țintă de adresare: psihopedagogi, pedagogi, asistenți sociali, asistenți personali (cu studii superioare), specialiști în terapie ocupațională, kinetoterapeuți, consilieri psihologici, psihoterapeuți, educatori, profesori de biologie, medici de familie, medici veterinari, părinți ai copiilor cu nevoi speciale, personal al grădinilor zoologice și studenți masteranzi din domeniul științelor socio-umane și medicale.

 

Obiectivele cursului:

 • oferirea unui corpus de noțiuni teoretice și practice (pachet bazic de competențe) de conștientizare a valorilor, implicațiilor și efectelor terapeutice și educaționale ale interacțiunilor om-animal în îmbunătățirea calității vieții umane și animale, cu accent pe metodele de optimizare a calității vieții la persoanele cu nevoi speciale.
 • conceptualizarea legăturii om-animal din perspectiva etologiei aplicate și a managementului riscului zoonotic în interacțiunea cu animalele.

 

Cadre didactice: Conf. Dr. Alina S. Rusu – responsabil curs (UBB), Conf. Dr. Andreea Hathazi (UBB),  Lector Dr. Carmen Costea-Bărluțiu (UBB), Conf. Dr. Andrei D. Mihalca (USAMV CN)/ Dr. Gianluca D’Amico (USAMV CN) si Șef Lucrări Dr. Ciprian Ober (USAMV CN).  

 

Forma de învăţământ: Învăţământ la distanţă (ID) – durata de desfășurare – 6 luni.

 

Modul de desfăsurare a cursului: la finalul perioadei de înscriere, cursanții vor primi prin email un pachet de materiale de studiu la domiciliu. Întâlnirea de lucru cu cadrele didactice se va desfășura o singură dată sub forma unui workshop intensiv (2 zile) – acesta va fi programat în luna februarie 2020 (15-16.02.2020). Exercițiile practice se vor desfășura cu ajutorul colaboratorilor UBB si USAMV, Școala de Dresaj Canin Pet Joy Sports. Examenul va consta în pregătirea unui portofoliu de absolvire care constă din 5 sarcini bazate pe materialele de la curs. Sarcinile se vor oferi la întâlnirea din februarie.

 

Numărul de credite  transferabile alocate: 24

 

Număr de locuri: 100.

 

Temeiul legal al organizării cursului: Legea 1/2011, art. 173 şi Ordinul  M.E.C.T.S.  privind aprobarea metodologiei cadru de organizare şi funcţionare a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, nr. 3163/01.02.2012. Cursul a fost aprobat în Şedinţa Senatului UBB din 8.07.2013, avizat MEN nr.60951/3.10.2013

 

Criterii de selecţie pentru admitere: dosar personal de înscriere și diploma de licență (la instituție de învatământ superior acreditată cf. normelor în vigoare).

 

Actul de studii eliberat cursantului: Certificat de atestare a competențelor profesionale și supliment descriptiv (situație școlară, durata în ore a programului, număr de credite transfersabile acumulate și competențele vizate de program).

 

Acte necesare pentru înscriere:

 

 • dosar plic
 • cerere tip ( fisa de inscriere)
 • formular finalizare curs ( fisa de inscriere)
 • copie legalizată plus xerox după diploma de licentă (după original)
 • copie legalizată plus xerox dupa foaia matricolă de la licență (după original)
 • copie legalizată plus xerox după diplomă de bacalaureat (după original)
 • copie legalizată plus xerox dupa foaia matricolă de la liceu (după original)
 • copie legalizată plus xerox dupa certificatul de nastere un exemplar si un exemplar xerox nelegalizat
 • copie legalizată dupa certificatul de căsătorie si un exemplar xerox nelegalizat
 • 2 copii după cartea de identitate (CI)
 • Dovada achitării taxei de participare la curs 500 Ron (originalul) - plata se efectuează fie direct la casieria Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, sala 2, Strada Sindicatelor nr. 7, zilnic între orele 9-12, fie in contul RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX, deschis la BN Trezoreria Cluj, cod fiscal 4305849 (la plata in cont, se vor specifica urmatoarele: Facultatea de Psihologie, CURS POSTUNIVERSITAR TAA.
 • Depunerea dosarelor de inscriere se face în perioada 09.09 - 27.09.2019 (luni-vineri, între orele 9-12): Strada Sindicatelor nr. 7 (clădirea Pedagogica), sala 2, parter, secretar Mirela Filep (0264405337; mirela.filep@ubbcluj.ro).  Pentru persoanele care doresc să trimită dosarul de înscriere prin poștă: vă rugăm să o contactați pentru detalii pe doamna secretar Mirela Filep.

Persoana de contact din partea UBB: Conf. Dr. Alina S. Rusu, alina.rusu@ubbcluj.ro
Persoană de contact din partea USAMVCN: Sef. Lucr. Dr. Ciprian Ober, ciprian.ober@usamvcluj.ro

Admitere 2019

Oficiul Permanent al Admiterii ofera candidatilor, pe tot parcursul anului, informaţii privind admiterea la facultate. Telefon: +40-264-405337; +40-264-405300; interior 5337.

Detalii