• conferinta nasaud
  Conferința naţională cu tema Educaţie şi formare
  Conferință cu 7 workshop-uri
  Extensia universitară Năsăud: 26 mai 2023
 • education conference
  International Conference "Education, Reflection, Development"
  ERD 2023 is the 11th edition of this international event
  June 23-24, 2023 - Online
 • conferinta educatie
  Conferința Națională de Cercetare în Educație
  CERED 2023, conferința cu tema: Diversitatea ca resursă în educație și în cercetarea educațională
  5-7 octombrie 2023
 • formare continua cadre
  Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
  Activitatile programelor se desfasoara in regin ONLINE, sub avizul MEC
  Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393
 • formare continua cadre
  PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE
  Depunerea dosarelor se face online pănă la completarea numărului de locuri (35 de locuri)
  https://forms.gle/viAGK36QmW68WMSg9
 • facultatea de psihologie
  Academicradio
  Radio ONLINE
 • covid
  Info-Covid-19
  Servicii suport
  Decizii și măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus
MENIU

Regulamentul privind cazarea in caminele studentesti

REGULAMENT – CADRU al Universitatii Babes-Bolyai privind cazarea in caminele studentesti 
- aprobat in sedinta Consiliului de Administratie din data de 23 iulie 2009 -

 

 

Capitolul I. Dispozitii generale
Art. 1. Caminele studentesti sunt unitati aflate in proprietatea, administrarea si folosinta Universitatii Babes-Bolyai, care asigura conditii de viata si studiu pentru studenti. Acestea functioneaza pe intreaga perioada a anului universitar. 
Art. 2. Cazarea in caminele studentesti se face anual, la inceputul fiecarui an universitar, pe baza de cerere nominala. 
Art. 3. Repartitia locurilor de cazare pe facultati va fi propusa spre aprobarea Senatului Universitatii Babes-Bolyai de catre Directia Generala Administrativa a Universitatii, impreuna cu prefectul si subprefectii studentilor, in conformitate cu reglementarile in vigoare si tinând cont de numarul studentilor cu domiciliul stabil in afara municipiului Cluj-Napoca. 
Art. 4. Pentru a putea repartiza locurile de cazare in camine, este obligatoriu ca: 
(1) fiecare facultate sa comunice Directiei Generale Administrative cifra de scolarizare a studentilor bugetati: cursuri de zi, nivel licenta si master, a studentilor straini, bursieri ai statului român si a doctoranzilor cu frecventa. 
(2) Centrul de Cooperari Internationale sa comunice cifra studentilor straini veniti la studiu in cadrul programelor SOCRATES/ERASMUS si CEEPUS care urmeaza sa fie cazati in caminele alocate acestora. 
(3) Prefectul studentilor sa comunice lista studentilor senatori si cancelari care vor beneficia de cazare in camine. 
Art. 5. (1) La nivelul fiecarei facultati se constituie o Comisie de cazare care are obligatia de a repartiza toate locurile de cazare in camine, in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la inceperea anului universitar. 
(2) Facultatile pot efectua schimburi de locuri de cazare in camine in functie de solicitari, in limita locurilor disponibile, in termen de 15 zile calendaristice de la inceperea anului universitar. 
(3) In situatia in care o facultate considera ca nu poate acoperi numarul total de locuri de cazare ce ii revin cu studentii proprii, va pune la dispozitia Directiei Generale Administrative locurile disponibile, pentru a fi redistribuite celorlaltor facultati, conform algoritmului de distribuire a locurilor de cazare pe facultati.