• formare continua cadre
  Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
  Activitatile programelor se desfasoara in regin ONLINE, sub avizul MEC
  Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393
 • covid
  Info-Covid-19
  Servicii suport
  Decizii și măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus
 • facultatea de psihologie
  Academicradio
  Radio ONLINE

 • formare continua cadre
  PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE
  Depunerea dosarelor se face online pănă la completarea numărului de locuri (35 de locuri)
  https://forms.gle/viAGK36QmW68WMSg9
 • -->
MENIU

Regulament in baza sistemului european de credite transferabile

REGULAMENT
privind activitatea profesională a studenților (nivel licență și master)
din Universitatea Babeș-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS)
- aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 24048 din 10.12.2019 -
CAP. I. DISPOZIȚII GENERALE
Art.1. Regulamentul privind activitatea profesională a studenților în baza Sistemului European de
Credite Transferabile cuprinde un set de norme aplicabile în interiorul Universității Babeș-Bolyai din
Cluj-Napoca (UBB).
Art.2. Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor categoriilor de studenți și tuturor
formelor de învățământ de la UBB, respectând Legea educației naționale 1/2011, Ordinul MECTS nr.
3666/30.03.2012 privind aprobarea Codului drepturilor și obligațiilor studentului, Ordinul MEN nr.
5140/11.09.2019 privind mobilitatea academică a studenților, Ordinul MEN nr. 5146/12.09.2019
privind aprobarea aplicării generalizate a Sistemului European de credite transferabile și Carta UBB.