• psiedu

Admitere conversie profesionala - PIPP

Program de Conversie Profesională

Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar


 

 

Date program

Forma de învăţământ: Învăţământ la distanţă
Locații: Cluj-Napoca și Reșița
Durata: 2 ani (4 semestre)
Număr de locuri: 150/ locație

 

Înscrierea candidaților

ADMITEREA la programul de conversie profesională se va face pe baza mediei de pe diploma de licenţă şi în baza unei adeverinţe din care să rezulte încadrarea candidaţilor în învăţământului preuniversitar, pentru anul școlar curent, adeverință vizată de inspectorul școlar general si ștampila ISJ.

 

Criterii de selecție pentru admitere

Media examenului de licenţă.

În cazul mediilor egale ale candidaţilor, criteriul de departajare este media generală a anilor de studii universitare de licenţă.

 

Perioada de înscriere

15-24 iulie 2024 (candidații admiși confirmă locul ocupat, în perioada: 26-30 iulie 2024);

09-20 septembrie 2024 (candidații admiși confirmă locul ocupat, în perioada: 23 septembrie-04 octombrie 2024).

 

Taxe

 1. Taxa de înscriere (300 lei) și taxa de procesare (50 lei) se achită online, cu cardul, în momentul înscrierii si depunerii actelor. Totalul taxei de admitere este de 350 lei.
 2. Taxa de școlarizare este 3.600 lei/an.
  Confirmarea locului se realizeaza, după publicara listelor de admitere, prin plata pentru rata I (25% din taxa de școlarizare). Plata se poate face online, cu cardul, prin contul creat in timpul inscrierii.

 

Acte solicitate pentru înscriere:

In timpul procesului de admitere, actele vor fi scanate si transmise Comisiei de Admitere, prin intermediul contului creat în etapa de Înscriere.

 • fişă de înscriere ( descarcă model);
 • adeverinţă de cadru didactic de la instituția de învățământ preuniversitar unde este încadrat ( descarcă model), care menționează încadrarea pe anul școlar curent, adeverință vizată de inspectorul școlar general și ștampila ISJ;
 • diplomă de licenţă
 • foaia matricolă/ supliment la diplomă
 • adeverință/ certificat/ diplomă absolvire program de formare psihopedagogică (nivel I)
 • diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă (pentru diplomele însoţite de foaia matricolă)
 • certificat de naştere
 • carte de identitate
 • adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt pentru programul de studiu la care candidează (de la medicul de familie).