• psiedu

Regulament admitere

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSURILOR DE ADMITERE

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2024/2025,

Aprobat, completat și republicat în baza Hotărârii Senatului nr. 40 din 18.03.2024 și în Consiliul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației din 03.04.2024

 

A. CONDIŢII GENERALE DE ADMITERE

 

  1. Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Legii învățământului superior nr. 199/2023 cu modificările şi completările ulterioare, ale actelor normative ce decurg din aplicarea acestei legi și ale Cartei Universității. Admiterea se organizează numai în instituţiile de învăţământ superior care au în structură specializări acreditate şi specializări care au obţinut autorizaţia de funcţionare provizorie.

 

 

 

Mai multe ...