• formare continua cadre
  Psihologie judiciară: Tehnici de intervievare a copiilor, martorilor și suspecților
  Inscrieri curs postuniversitar
  Perioada de înscriere : 5 22Februarie 2024. Locuri disponibile: 25.
 • formare continua cadre
  Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
  Activitatile programelor se desfasoara in regin ONLINE, sub avizul MEC
  Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393
 • formare continua cadre
  PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE
  Depunerea dosarelor se face online pănă la completarea numărului de locuri (35 de locuri)
  https://forms.gle/viAGK36QmW68WMSg9
 • facultatea de psihologie
  Academicradio
  Radio ONLINE
 • covid
  Info-Covid-19
  Servicii suport
  Decizii și măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus
MENIU

Regulament admitere

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSURILOR DE ADMITERE

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2024/2025,

aprobat în baza Hotărârii Senatului nr. 3 din 15.01.2024 și în Consiliul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației din 06.02.2024

 

A. CONDIŢII GENERALE DE ADMITERE

 

Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Legii învățământului superior nr. 199/2023 cu modificările şi completările ulterioare, ale actelor normative ce decurg din aplicarea acestei legi și ale Cartei Universității. Admiterea se organizează numai în instituţiile de învăţământ superior care au în structură specializări acreditate şi specializări care au obţinut autorizaţia de funcţionare provizorie.

 

2. Admiterea în învăţământul superior se organizează astfel:

pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat ( învăţământ cu frecvenţă),

pe locuri cu taxă ( învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă – la nivel licenţă, învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă – la nivel master).

            Numărul de locuri finanţate de la bugetul de stat este stabilit prin ordin al ministrului de resort. Numărul total al candidaţilor declaraţi admişi, la buget şi la taxă nu poate depăşi capacitatea de şcolarizare alocată fiecărui domeniu sau fiecărei specializări/program de studii.

Pot candida pe locurile cu taxă cei care nu au fost admişi pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a mediilor şi care satisfac cerinţa minimală de admitere.                  

3. La Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei se organizează admitere pentru nivel licenţă / master, în condiţiile de la punctul 2 a şi b, în învățământul cu frecvență (licență și master), cu frecvență redusă (master) și la distanță (licență).

 

 

 

Mai multe ...

 

Anexa regulament admitere