• formare continua cadre
  Psihologie judiciară: Tehnici de intervievare a copiilor, martorilor și suspecților
  Inscrieri curs postuniversitar
  Perioada de înscriere : 5 22Februarie 2024. Locuri disponibile: 25.
 • formare continua cadre
  Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
  Activitatile programelor se desfasoara in regin ONLINE, sub avizul MEC
  Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393
 • formare continua cadre
  PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE
  Depunerea dosarelor se face online pănă la completarea numărului de locuri (35 de locuri)
  https://forms.gle/viAGK36QmW68WMSg9
 • facultatea de psihologie
  Academicradio
  Radio ONLINE
 • covid
  Info-Covid-19
  Servicii suport
  Decizii și măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus
MENIU

Regulamentul de functionare al Facultatii de Psihologie si Stiinte ale Educatiei

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației a

Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Adoptat în ședința Consiliului FPSE din data de 11.01.2024

TITLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1.Facultatea  de Psihologie și  Științe ale Educației (în continuare FPSE) constituie o unitate funcțională a Universității Babeș-Bolyai (în continuare UBB), care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legale, cu dispozițiile Cartei și regulamentelor UBB și cele ale prezentului regulament. 

Art. 2.Misiunea FPSE constă în:

 1. Pregătirea de specialiști în domeniile Psihologie, Științe ale Educației, Psihopedagogie specială și domenii conexe, care se realizează prin programe de licență, masterat, doctorat și programe postuniversitare.
 2. Profesionalizarea pentru cariera didactică, urmărită prin ofertarea de programe academice de formare inițială a viitorilor profesori și de formare continuă a personalului didactic.
 3. Asigurarea unui cadru de interferențe multiculturale și multilingvistice prin ofertarea de programe de studii în limbile română, maghiară, germană și engleză.
 4. Realizarea de activități de cercetare în domeniile Psihologie, Științe ale Educației, Psihopedagogie specială și domenii conexe la standarde de excelență internațională.
 5. Contribuirea la dezvoltarea locală, regională și națională din punct de vedere socio-economic prin implicarea în activitățile comunitare.

Mai multe.