• formare continua cadre
  Psihologie judiciară: Tehnici de intervievare a copiilor, martorilor și suspecților
  Inscrieri curs postuniversitar
  Perioada de înscriere : 5 22Februarie 2024. Locuri disponibile: 25.
 • formare continua cadre
  Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
  Activitatile programelor se desfasoara in regin ONLINE, sub avizul MEC
  Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393
 • formare continua cadre
  PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE
  Depunerea dosarelor se face online pănă la completarea numărului de locuri (35 de locuri)
  https://forms.gle/viAGK36QmW68WMSg9
 • facultatea de psihologie
  Academicradio
  Radio ONLINE
 • covid
  Info-Covid-19
  Servicii suport
  Decizii și măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus
MENIU

Dezvoltarea profesionala in domeniul educatiei incluzive/speciale

Programul de formare continuă certificat CNFP:

DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE

LOCURILE PENTRU AMBELE SERII AU FOST OCUPATE

 

Numărul de credite  transferabile alocate: 22

Grup țintă: Personal didactic de predare și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar

Temeiul legal al organizării cursului: Acreditat prin ordin de ministru nr. 3673/02.05.2022

Criterii de selecţie pentru admitere: dosar personal de înscriere, diploma de licență, diplome corespunzătoare postului

Actul de studii eliberat cursantului: Certificat pentru absolvirea programului pentru dezvoltarea profesionala continua şi Fişa competenţelor şi a disciplinelor/temelor

Număr de locuri: Seria I –  25 locuri (nu mai sunt locuri)

                            Seria II – 25 locuri (nu mai sunt locuri)

Ocuparea locurilor se face în ordinea depunerii dosarelor, până la epuizarea celor 25 de locuri/Serie.

Cursurile pentru Seria II vor începe în luna martie 2024.

Activitățile programului se vor desfățura on-line.

 

 

Acte necesare pentru înscriere:

dosar plic

adeverinţă de la instituţia de înv. (se menţionează statutul de cadru didactic)

cerere prin care se solicită înscrierea la curs (model aici)

copie legalizată după diploma de licență și Suplimentul de Diplomă (Legalizarea se face la Notar Public sau la înscriere pe baza actelor în original și prezentarea unei copii xerox)

copie xerox după diplomă de bacalaureat și Foaia matricolă (nelegalizată)

copie dupa certificatul de naștere  xerox

copie  dupa certificatul de căsătorie  xerox nelegalizat (daca este cazul)

copie după cartea de identitate (CI) xerox

Dovada achitării taxei de înscriere 600 Ron (prima tranşă) - plata se efectuează direct la casieria Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, sala 2, Strada Sindicatelor nr. 7, zilnic între orele 9-12.

Depunerea dosarelor se face începând cu data de 05 septembrie 2023  de luni-vineri, între orele 9-12, Strada Sindicatelor nr. 7 (clădirea Pedagogica), Birou cu publicul, parter

 

  

  Informaţii generale

            Durata programului 88 ore (activităţile se vor desfăşura în sistem on-line)

            Credite transferabile – 22

            Taxa de şcolarizare 1200 lei (taxa se achită în două tranşe) 

 

Persoana de contact:

 Mirela Moteoc, e-mail  mirela.moteoc@ubbcluj.ro