• formare continua cadre
  Psihologie judiciară: Tehnici de intervievare a copiilor, martorilor și suspecților
  Inscrieri curs postuniversitar
  Perioada de înscriere : 5 22Februarie 2024. Locuri disponibile: 25.
 • formare continua cadre
  Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
  Activitatile programelor se desfasoara in regin ONLINE, sub avizul MEC
  Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393
 • formare continua cadre
  PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE
  Depunerea dosarelor se face online pănă la completarea numărului de locuri (35 de locuri)
  https://forms.gle/viAGK36QmW68WMSg9
 • facultatea de psihologie
  Academicradio
  Radio ONLINE
 • covid
  Info-Covid-19
  Servicii suport
  Decizii și măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus
MENIU

Regulamentul privind cazarea in caminele studentesti

REGULAMENT - CADRU PRIVIND CAZAREA ÎN CĂMINELE STUDENTESTI ALE ' ' UBB -Modificat şi completat prin HS nr. 13/20.02.2023

- Capitolul I. Dispoziţii generale Art. 1. Căminele studenţeşti sunt unităţi aflate în proprietatea, administrarea şi folosinţa Universităţii Babeş-Bolyai, care asigură condiţii de viaţă şi studiu pentru studenţi. Acestea funcţionează pe întreaga perioadă a anului universitar. Art. 2. 1) Cazarea în căminele studenţeşti se face: a. la începutul fiecărui an universitar, pe bază de cerere nominală, depusă la secretariatul fiecărei facultăţi, sau formular completat online; b. înaintea începerii vacanţei de vară, pe bază de cerere nominală, depusă prin intermediul unui formular online administrat de către Consiliul Studenţilor din UBB (în continuare „CSUBB"). c. pe parcursul anului universitar, începând cu a 15-a zi a anului universitar, pe bază de cerere nominală, depusă la la Serviciul Social pe adresa social@ubbcluj.ro. 2) Cererea nominală sau formularul completat online va avea o secţiune dedicată exprimării opţiunii solicitantului privind cămin~l în care doreşte să beneficieze de un loc de cazare (maxim 3 opţiuni). Solicitantul va menţiona expres acordul sau dezacordul în vederea cazării în alt cămin decât cele menţionate în cerere/formular. Opţiunea solicitantului privind căminul în care doreşte să beneficieze de un loc de cazare nu reprezintă un criteriu de alocare a unui loc de cazare.