• psiedu

Regulament in baza sistemului european de credite transferabile

REGULAMENT

privind activitatea profesională a studenților (nivel licență și master)  

din Universitatea Babeș-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS) 

- modificat și completat prin Hotărârea Senatului nr. 70 din 14.06.2021 - 

Detalii

 

 

 

REGULAMENT aplicabil incepand cu anul universitar 2023-2024
privind activitatea profesională a studenților
din Universitatea Babeș-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS)
- completat și republicat prin Hotărârea Senatului nr. 81 din 12.06.2023 -
CAP. I. DISPOZIȚII GENERALE
Art.1. Regulamentul cuprinde un set de norme aplicabile în Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) și este valabil pentru toate categoriile de studenți de la programele de studii/specializările de licență și master și pentru toate formele de învățământ, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Prevederile acestui regulament se aplică, după caz, și cursanților de la programe postuniversitare, programe de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, programe finalizate cu microcertificări și alte forme de învățământ netradițional.