• facultatea de psihologie
  STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2017-2018
  02.10.2017 - 22.12.2017 activitate didactică - 12 săptămâni
  25.12.2017 - 07.01.2018 vacanţă - 2 săptămâni
 • conferinta experiente incluzive
  Conferința ”Experiențe împărtășite. Experiențe Incluzive”
  4 decembrie 2017
  Str. Sindicatelor, nr. 7, et. 1, Amf. Al. Roșca, cu începere de la ora 13
 • seara sportivilor cu dizabilitati
  Seara sportivilor cu dizabilități la BSD
  6 decembrie 2017
  Str. Sindicatelor, nr. 7, et. 1, Amf. Al. Roșca, cu începere de la ora 16
MENIU

Psihopedagogie Speciala - linia romana

Plan invatamant 2015-2018

 

COD Denumire disciplina
PLR1061 Psihologie generală şi a personalităţii
PLR2101 Fundamentele psihopedagogiei speciale
PLR1063 Psihologia educaţiei
PLR1062 Introducere în psihologia dezvoltării
PLR2102 Elemente de anatomie, fiziologie şi genetică
PLR1072 Introducere în psihiatrie
PLR2201 Psihologia dezvoltarii in contextul dizabilitatii
PLR2202 Tehnologia informatiei, comunicarii si tehnologii de acces
PLR3206 Fundamentele pedagogiei. Teoria si metodologia curriculumului
PLR2203 Practica observationala in institutii publice si private
PLR2204 Psihologia sociala a persoanelor cu dizabilitati
PLR2205 Asistenta sociala a persoanelor cu dizabilitati
PLR2301 Psihopedagogia deficienţilor de intelect
PLR2302 Introducere în logopedie
PLR2303 Metodologia cercetării psihopedagogice
PLR3307 Teoria şi metodologia instruirii.Teoria şi metodologia evaluării
PLR2304 Psihopedagogia tulburărilor emoţionale şi comportamentale
PLR2305 Practică de specialitate
pps2321 Educatie psihomotorie
PLR2401 Psihodiagnostic pentru persoanele cu dizabilitati
PLR2402 Psihopedagogia deficientilor vizuali
PLR2403 Psihopedagogia deficientilor de auz
PLR2404 Psihopedagogia deficientilor motori
PLR2405 Psihopedagogia interventiei timpurii
PLR2406 Managementul clasei de elevi şi a instituţiilor incluzive
PLR2407 Sistemul Braille
pps2427 Didactica psihopedagogiei speciale
PLR2501 Metode şi tehnici de evaluare complexă a copiilor cu CES
PLR2502 Educarea persoanelor cu dizabilitati multiple
PLR2503 Metode şi tehnici de recuperare a copiilor cu dizabilităţi cognitive
PLR2504 Tehnici speciale de terapia limbajului
PLR2505 Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar (I)
PLR2506 Sisteme de comunicare alternative şi augmentative
PLR2507 Psihologia clinică a persoanelor cu dizabilităţi
PLR2508 Limbajul mimico-gestual
pps3533 Metode şi tehnici de evaluare a copiilor cu cerinţe educative speciale
PLR2604 Consilierea familiei si a persoanelor cu disabilitati
pps3538 Terapii cognitiv-comportortamentale la persoanele valide şi cu dizabilităţi
PLR2509 Instruire asistata de calculator
PLR2601 Psihopedagogia copiilor cu dificultati de invatare
PLR2602 Metode si tehnici de recuperare a deficientilor vizuali
PLR2603 Metode si tehnici de recuperare a deficientilor de auz
PLR2604 Consilierea  persoanelor cu dizabilităţi şi a familiilor acestora
PLR2605 Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar (II)
PLR2606 Psihoterapii individuale si de grup la persoanele cu si fara dizabilitati
PLR2607 Terapii ocupationale la persoanele cu dizabilitati
Admitere
Admitere 2017

Oficiul Permanent al Admiterii ofera candidatilor, pe tot parcursul anului, informaţii privind admiterea la facultate. Telefon: +40-264-405337; +40-264-405300; interior 5337.

Detalii
Selectie Erasmus