• conferinta tulburari de invatare
  Conferinta internationala: "Tulburarile de invatare: Evidente stiintifice si abordari pragmatice"
  26 mai 2017
  Cluj-Napoca
 • conferinta internationala psihologie
  Conferinta internationala: "The 9th International Congress of Cognitive Psychotherapy"
  29 iunie - 01 iulie 2017
  Cluj-Napoca
 • conferinta educatie reflectie dezvoltare
  The 5th International Conference: "EDUCATION, REFLECTION, DEVELOPMENT"
  July 07-08.2017
  Cluj-Napoca
 • conferinta nationala de cercetare in educatie
  Conferinţa Naţională de Cercetare în Educaţie: “Cultura cercetării educaționale în spațiul universitar”
  22 septembrie 2017
  Cluj-Napoca
MENIU

Regulamentul privind acordarea burselor

Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenţi - ciclurile de studii licenţă şi masterat, forma de învăţământ cu frecvenţă

 

 

Lista actelor normative care fundamentează Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenţi – ciclurile de studii licenţă şi masterat înmatriculaţi la cursurile cu frecvenţă la Universitatea ”Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca:

 

 

 • LEN 1/ 2011;
 • Legea nr. 235 / 2010;
 • Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 235/ 2010;
 • H.G. nr. 467/ 2008;
 • H.G. nr.100/2011;
 • H.G. nr. 769 / 2005;
 • Norme metodologice de aplicare a H.G. nr. 769 / 2005;
 • H.G. nr. 558 / 1998
 • Contractul instituţional al UBB Cluj-Napoca încheiat cu MEN
 • Legea nr. 263/ 2010;
 • Legea nr.287/2009.

Art. 1. (1). Universitatea Babeş-Bolyai (în continuare UBB) acordă, în condiţiile legii, următoarele categorii de burse: burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu, burse de ajutor social, burse speciale de ajutor social din fonduri extrabugetare. Toate aceste categorii de burse se acordă la cererea studenţilor, sub semnătură proprie.

 • (a) Cererile se depun la secretariatul facultăţii în termen de 10 zile lucrătoare de la începerea semestrului cu excepţia celor pentru performanţă care se depun anual.
 • (b) Cererile pentru burse, pot fi completate și pe site-ul facultății sau trimise prin email secretariatului de resort, cu resprectarea prevederilor art 1(1), având în vedere procedura hotărâtă de Consiliul Facultății.

(2) Persoanele fizice sau persoanele juridice de drept privat pot acorda burse private, pe bază de contract, în condiţiile Legii nr. 376/2004.
(3) Personalităţi şi fundaţii naţionale sau internaţionale pot acorda, pe bază de concurs, burse care să le poarte numele.

 

 
Admitere
Admitere 2017

Oficiul Permanent al Admiterii ofera candidatilor, pe tot parcursul anului, informaţii privind admiterea la facultate. Telefon: +40-264-405337; +40-264-405300; interior 5337.

Detalii
Selectie Erasmus