• dezvoltare educatie incluziva
  Programul de formare continuă certificat CNFP: "Dezvoltare profesională în domeniul educației incluzive/speciale"
  Perioada de inscriere: 12 februarie 2018 - 09 martie 2018
  (luni-vineri, între orele 9-12)
 • conferinta educatie reflectie dezvoltare
  The 6th International Conference: "EDUCATION, REFLECTION, DEVELOPMENT"
  July 06-07.2018
  Cluj-Napoca
 • terapie cu animale
  Cursul postuniversitar (ediția 9): "Terapia si activitătile asistate de animale pentru persoane cu nevoi speciale"
  Perioada de inscriere: 01.10.2018 - 19.10.2018
  (luni-vineri, între orele 9-12)
 • conferinta educatie religie familie
  International Conference: "Education, religion, family in the contemporary society"
  October 12th – 14th, 2018
  Beclean
MENIU

Regulamentul privind cazarea in caminele studentesti

REGULAMENT – CADRU al Universitatii Babes-Bolyai privind cazarea in caminele studentesti 
- aprobat in sedinta Consiliului de Administratie din data de 23 iulie 2009 -

 

 

Capitolul I. Dispozitii generale
Art. 1. Caminele studentesti sunt unitati aflate in proprietatea, administrarea si folosinta Universitatii Babes-Bolyai, care asigura conditii de viata si studiu pentru studenti. Acestea functioneaza pe intreaga perioada a anului universitar. 
Art. 2. Cazarea in caminele studentesti se face anual, la inceputul fiecarui an universitar, pe baza de cerere nominala. 
Art. 3. Repartitia locurilor de cazare pe facultati va fi propusa spre aprobarea Senatului Universitatii Babes-Bolyai de catre Directia Generala Administrativa a Universitatii, impreuna cu prefectul si subprefectii studentilor, in conformitate cu reglementarile in vigoare si tinând cont de numarul studentilor cu domiciliul stabil in afara municipiului Cluj-Napoca. 
Art. 4. Pentru a putea repartiza locurile de cazare in camine, este obligatoriu ca: 
(1) fiecare facultate sa comunice Directiei Generale Administrative cifra de scolarizare a studentilor bugetati: cursuri de zi, nivel licenta si master, a studentilor straini, bursieri ai statului român si a doctoranzilor cu frecventa. 
(2) Centrul de Cooperari Internationale sa comunice cifra studentilor straini veniti la studiu in cadrul programelor SOCRATES/ERASMUS si CEEPUS care urmeaza sa fie cazati in caminele alocate acestora. 
(3) Prefectul studentilor sa comunice lista studentilor senatori si cancelari care vor beneficia de cazare in camine. 
Art. 5. (1) La nivelul fiecarei facultati se constituie o Comisie de cazare care are obligatia de a repartiza toate locurile de cazare in camine, in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la inceperea anului universitar. 
(2) Facultatile pot efectua schimburi de locuri de cazare in camine in functie de solicitari, in limita locurilor disponibile, in termen de 15 zile calendaristice de la inceperea anului universitar. 
(3) In situatia in care o facultate considera ca nu poate acoperi numarul total de locuri de cazare ce ii revin cu studentii proprii, va pune la dispozitia Directiei Generale Administrative locurile disponibile, pentru a fi redistribuite celorlaltor facultati, conform algoritmului de distribuire a locurilor de cazare pe facultati.

 

 
Admitere
Admitere 2017

Oficiul Permanent al Admiterii ofera candidatilor, pe tot parcursul anului, informaţii privind admiterea la facultate. Telefon: +40-264-405337; +40-264-405300; interior 5337.

Detalii