• dezvoltare educatie incluziva
  Programul de formare continuă certificat CNFP: "Dezvoltare profesională în domeniul educației incluzive/speciale"
  Perioada de inscriere: 12 februarie 2018 - 09 martie 2018
  (luni-vineri, între orele 9-12)
 • conferinta educatie reflectie dezvoltare
  The 6th International Conference: "EDUCATION, REFLECTION, DEVELOPMENT"
  July 06-07.2018
  Cluj-Napoca
 • terapie cu animale
  Cursul postuniversitar (ediția 9): "Terapia si activitătile asistate de animale pentru persoane cu nevoi speciale"
  Perioada de inscriere: 01.10.2018 - 19.10.2018
  (luni-vineri, între orele 9-12)
 • conferinta educatie religie familie
  International Conference: "Education, religion, family in the contemporary society"
  October 12th – 14th, 2018
  Beclean
MENIU

ERASMUS+ pentru cadre didactice

Notificare privind procesul de selecție pentru mobilitățile ERASMUS+ în Maroc și Israel pentru anul universitar 2017-2018

 

Concursul pentru selecția de mobilități Erasmus+ vizează exclusiv mobilități pentru cadrele didactice în Maroc și Israel, conform tabelului de mai jos:

Tipul de mobilitate

Nr. mobilități

Nr. de zile de finanțare/mobilitate

Eligibilitate

Mobilitate de predare Maroc

1

7

Până în 30 mai 2018

Mobilitate de staff training Israel

1

7

Până în 30 mai 2018

 

Calendarul concursului de selecție:

11.05.2018      Transmiterea anunțului și a informațiilor privind concursul de selecție prin postarea anunțului pe site-ul și la avizierul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației

14.05.2018 – 15.05.2018        Depunerea dosarelor de candidatură la Secretariat, secretar șef Mirela Moteoc, în intervalul orar 9-12

16.05.2018      Evaluarea dosarelor candidaților de către comisia de selecție și comunicarea rezultatelor

 

Elementele dosarului de candidatură sunt:

 1. Fișa candidatului Erasmus+ (conform Anexei 1 din prezenta procedură de selecție)
 2. Fișa privind contribuțiile candidatului la internaționalizarea UBB/Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, completată pentru perioada 2012-2017 (conform Anexei 2 din prezenta procedură de selecție)
 3. CV actualizat în limba engleză, model european, semnat de candidat
 4. Scrisoare de intenție în care se detaliază modalitatea de planificare a mobilității (tip de activități didactice susținute, număr de ore de activitate didactică)

 

Evaluarea dosarelor candidaților de către comisia de selecție

Comisia de selecție are următoarea componență:

 1. Decan, Prof. Univ. Dr. Adrian Opre
 2. Prodecan, Conf. Univ. Dr. Adina Glava
 3. Lect. Univ. Dr. Renata Heilman
 4. Elena Adriana Son, reprezentant CCI

 

Selecția candidaților se va face pe baza analizei dosarelor, cu precădere pe aspectele ce vizează demersurile de creștere a vizibilității internaționale a Facultății de Psihologie și Științe ale Educației. Conform reglementărilor generale ale procesului de selecție în cadrul programelor Erasmus+, se va acorda prioritate candidaților care nu au beneficiat de mobilitate Erasmus+ în ultimii 5 ani universitari.   

                                                                       

Decan,

Prof. univ. dr. Adrian Opre                    

Coordonator Departamental Erasmus,

Lect. univ. dr. Renata Heilman

 

Admitere
Admitere 2017

Oficiul Permanent al Admiterii ofera candidatilor, pe tot parcursul anului, informaţii privind admiterea la facultate. Telefon: +40-264-405337; +40-264-405300; interior 5337.

Detalii