• facultatea de psihologie
  STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2017-2018
  22.01.2018 - 11.02.2018 sesiune de examene - 3 săptămâni
  12.02.2018 - 18.02.2018 vacanţă - 1 săptămână
 • curs postuniversitar interventii psihopedagogice
  Curs postuniversitar: Intervenţii psihopedagogice pentru copiii cu dizabilităţi şi familiile acestora”
  Perioada de inscriere: 22 ianuarie 2018 - 9 februarie 2018
  (in programul cu public al secretariatului, exceptand zilele libere)
 • seara sportivilor cu dizabilitati
  Seara sportivilor cu dizabilități la BSD
  6 decembrie 2017
  Str. Sindicatelor, nr. 7, et. 1, Amf. Al. Roșca, cu începere de la ora 16
MENIU

Interventii psihopedagogice pentru copiii cu dizabilitati si familiile acestora

INTERVENŢII PSIHOPEDAGOGICE PENTRU COPIII CU DIZABILITĂŢI ŞI FAMILIILE ACESTORA

(28 credite)

Perioada de inscriere: 22 ianuarie 2018 - 9 februarie 2018
(in programul cu public al secretariatului, exceptand zilele libere)

 

Grupul ţinta căruia i se adresează cursul: manageri ai instituțiilor de profil, profesori psihopedagogi, cadre didactice din învățământul de masă, cadre didactice din învățământul inclusiv, profesori de sprijin, asistenți sociali, asistenți personali (cu studii superioare), consilieri școlari, educatori (cu studii superioare), medici de familie, părinți ai copiilor cu dizabilități (cu studii superioare), absolvenți din domeniul științelor socio-umane.

 

Obiectivele cursului:
 • oferirea de noțiuni teoretice și practice privind problematica intervențiilor psihopedagogice la copiii cu dizabilități.
 • dezvoltarea abilităților de evaluare și diagnosticare psihopedagogică în contextul diferitelor tipuri de dizabilități.
 • structurarea competențelor practice, aplicative pentru elaborarea programelor de intervenție integrate, complexe și  individualizate în contextul diferitelor tipuri de dizabilități.
 • familiarizarea cu implicațiile dizabilității asupra familiilor persoanelor cu nevoi speciale în vederea optimizării parteneriatelor între specialiști și aceștia.
Cadre didactice
 • Coordonator curs postuniversitar, Cadru didactic: Prof. univ. dr. Adrian Roșan, Departamentul de Psihopedagogie Specială, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.
 • Coordonator curs postuniversitar, Cadru didactic: Conf. univ. dr Andrea Hathazi, Departamentul de Psihopedagogie Specială, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.
 • Cadru didactic: Lector univ. Dr. Cristina Bălaș Baconschi, Departamentul de Psihopedagogie specială, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca
 • Cadru didactic: Conf. univ. dr. Carolina Bodea Hațegan, Departamentul de Psihopedagogie Specială, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj- Napoca.
 • Cadru didactic: Lector univ.dr. Carmen Costea Bărluțiu, Departamentul de Psihopedagogie Specială, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj- Napoca.
Discipline cuprinse în planul de învăţământ
 1. Evaluarea psihopedagogică a copiilor cu dizabilități
 2. Abordări moderne în terapia tulburărilor de limbaj oral și scris
 3. Intervenții psihopedagogice și educaționale în sindromul Down
 4. Elemente de consiliere a familiilor copiilor cu dizabilități
 5. Demersuri psihopedagogice integrate în tulburările din spectrul autist
 6. Programe de intervenție în ADHD

Forma de învăţământ: Învăţământ la distanţă (ID) Numărul de credite  transferabile: 28

 

Durata cursului (în număr de ore): 238 ore la forma de Învăţământ la distanţă.

 

Actul de studii eliberat cursantului: Certificat de atestare a competenţelor profesionale însoţit de suplimentul descriptiv (situaţie şcolară , durata în ore a programului, număr de credite transfersabile acumulate şi competenţele vizate de program).

 

Acte necesare pentru înscriere:
 • dosar plic
 • cerere prin care se solicita înscrierea la curs ( cerere tip)
 • copie legalizata dupa diploma de licenta 1 exemplar , 1 exemplar xerox
 • copie legalizata dupa foaia matricola 1 exemplar, 1 exemplar xerox
 • copie xerox după diploma de bacalaureat 2 exemplar
 • copie legalizata dupa certificatul de nastere 1 exemplar, 1 exemplar xerox
 • copie BI
 • taxă 400 Ron (plata se efectuează direct la casieria Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, sala 2, Sindicatelor nr.7, zilnic între orele 9-12)


Persoana de contact:
Mirela Moteoc, tel.: 0264.590559 sau mail: contactati-o pe doamna secretara

Admitere
Admitere 2017

Oficiul Permanent al Admiterii ofera candidatilor, pe tot parcursul anului, informaţii privind admiterea la facultate. Telefon: +40-264-405337; +40-264-405300; interior 5337.

Detalii
Selectie Erasmus