• conferinta internationala psihologie
  Conferinta internationala: "The 9th International Congress of Cognitive Psychotherapy"
  29 iunie - 01 iulie 2017
  Cluj-Napoca
 • conferinta educatie reflectie dezvoltare
  The 5th International Conference: "EDUCATION, REFLECTION, DEVELOPMENT"
  July 07-08.2017
  Cluj-Napoca
 • conferinta nationala de cercetare in educatie
  Conferinţa Naţională de Cercetare în Educaţie: “Cultura cercetării educaționale în spațiul universitar”
  22 septembrie 2017
  Cluj-Napoca
MENIU

Admitere facultate - Nivel Licenta

Calendar admitere - sesiunea iulie 2017

12,13,14,15 iulie 2017 - înscrierea candidaţilor ora 9-13 (orar casierie 9-13)
Testul scris (sălile vor fi afișate cu o zi înainte):
- 17 iulie 2017 – ora 12 - testul scris pt. specializarea: Psihopedagogie specială linia română
- 18 iulie 2017 – testul scris pt. specializarile: Psihologie (linia română, maghiară), Psihopedagogie specială (linia maghiară), Pedagogie (linia română), Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar (linia română, maghiară, germană)
19 iulie 2017 - afişarea rezultatelor testului, depunerea contestaţiilor ora 9-12
20 iulie 2017 - depunerea contestaţiilor ora 9-12
21 iulie 2017 - afişarea rezultatelor contestaţiilor,
                      - afişarea listelor de admitere după contestații
24,25,26 iulie 2017 – confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire ora 9-13 (orar casierie 9-13)
27 iulie 2017  - afişarea rezultatelor dupa redistribuire   
                      - confirmarea locurilor după redistribuire ora 9-13 (orar casierie 9-13)
28 iulie 2017 - confirmarea locurilor după redistribuire ora 9-13 (orar casierie 9-13)
31 iulie 2017 - afişarea listelor finale

 

Taxe admitere

- 50 RON - Taxa de procesare admitere pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE. pentru anul universitar 2017/2018
- 150 RON - Taxa de inscriere la concursul de admitere pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE. pentru anul universitar 2017/2018
- Taxele de şcolarizare, aferente fiecarei specializari, pentru anul universitar 2017/ 2018 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE, pot fi consultate accesand pagina de taxe. Detalii taxe scolarizare

 

Specializari pe domenii, locuri pe linii de studiu si extensii

Pentru detalii se poate accesa fiecare specializare in parte:
Pentru testul scris, candidatii sunt rugati sa se prezinte cu 1 ora mai devreme, pentru intrarea in sali, avand asupra lor cartea de identitate si un pix albastru.

Domeniul

Specializarea / linia de studiu (click pt. detalii)

Localitate

Buget

Taxa

ID

Non UE

Ora examen

Sala examen
(click pt. detalii)

Psihologie

Psihologie LR Cluj-Napoca 70 279 200 1 09:00  

 

Psihologie LM Cluj-Napoca 45 35 100      

Stiinte ale Educatiei

Psihopedagogie Speciala LR Cluj-Napoca 32 43 50      

 

Psihopedagogie Speciala LM Cluj-Napoca 20 45 -      

 

Pedagogie LR Cluj-Napoca 10 40 -      

 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LR Cluj-Napoca 28 72 125      

 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LM Cluj-Napoca 24 36 50      

 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LR Nasaud 15 65 50      

 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LR Targu-Mures 15 65 75      

 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LM Targu-Mures 15 35 -      

 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LR Sighetu-Marmatiei 10 50 50      

 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LM Odorheiu-Secuiesc 24 26 30      

 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LM Satu-Mare 15 15 -      

 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LM Targu-Secuiesc 10 15 -      

 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LG Sibiu 8 17 -      

(LR - linia romana, LM - linia maghiara, LG - linia germana)

Dacă până în 12 iulie 2017 se va primi H.G. prin care se aprobă specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar linia germană la Cluj-Napoca , atât admiterea, cât și școlarizarea se vor desfășura la Cluj-Napoca.

 

Acte necesare pentru confirmarea locului, nivel licenţă

- Diploma de bacalaureat însoţită de foaia matricola de la liceu ,sau diploma echivalentă cu aceasta însoţită de foaia matricola de la liceu ( în original + 3 copii) Candidaţii care sunt deja studenţi la buget la altă facultate în anul universitar 2017-2018 vor depune în loc de documentele originale copii legalizate însoţite de
adeverinţă eliberată de facultate, în care să se menţioneze că au actele în original la dosar.
- Certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate,
- copie carte de identitate
- chitanta care dovedeste achitarea primei rate de scolarizare (pentru studentii la taxa)
- Adeverinţă medicală tip (în original), din care să rezulte că nu suferă de boli cronice cu risc pentru colectivitate,
- Două fotografii 3/4 color,
- Adeverinţă (în original) din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare),
- Diploma obţinută la Olimpiade şcolare naţionale sau internaţionale.
- Diploma de licenţă/absolvire sau diploma echivalentă cu aceasta (în original), pentru licenţiaţii/absolvenţii de colegiu universitar, care doresc să urmeze o a doua specializare

 

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă la concursul de admitere trebuie să încheie un contract de şcolarizare cu facultatea şi să achite prima rată a taxei de şcolarizare (a IV-a parte). Pentru plata integrală a taxei de şcolarizare în momentul confirmării se acordă o reducere de 10%.

 

 

Calendar admitere - sesiunea septembrie 2017

6,7 septembrie 2017 - înscrierea candidaţilor (orar casierie 9-13)
8 septembrie 2017 - testul scris
11 septembrie 2017 - afişarea rezultatelor testului, depunerea contestaţiilor
12 septembrie 2017 - depunerea contestaţiilor ora 9-12
13 septembrie 2017 - afişarea rezultatelor contestaţiilor,
                                - afişarea listelor de admitere după contestaţii
14,15 septembrie 2017 – confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire (orar casierie 9-13)
18 septembrie 2017  - afişarea rezultatelor dupa redistribuire
                                  - confirmarea locurilor dupa redistribuire (orar casierie 9-13)
20 septembrie 2017 - afişarea listelor finale

Admitere
Admitere 2017

Oficiul Permanent al Admiterii ofera candidatilor, pe tot parcursul anului, informaţii privind admiterea la facultate. Telefon: +40-264-405337; +40-264-405300; interior 5337.

Detalii
Selectie Erasmus