• facultatea de psihologie
  STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2017-2018
  02.10.2017 - 22.12.2017 activitate didactică - 12 săptămâni
  25.12.2017 - 07.01.2018 vacanţă - 2 săptămâni
 • conferinta nationala de cercetare in educatie
  Colaj video - CERED 2017
  22 septembrie 2017
  Cluj-Napoca
MENIU

Admitere facultate - Nivel Licenta

Calendar admitere - sesiunea septembrie 2017

6,7 septembrie 2017 - înscrierea candidaţilor (orar 9-13)
8 septembrie 2017 - testul scris (consultati graficul)
11 septembrie 2017 - afişarea rezultatelor testului, depunerea contestaţiilor, ora 9-12
12 septembrie 2017 - depunerea contestaţiilor ora 9-12
13 septembrie 2017 - afişarea rezultatelor contestaţiilor,
                                - afişarea listelor de admitere după contestaţii
14,15 septembrie 2017 – confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire (orar 9-13)
18 septembrie 2017  - afişarea rezultatelor dupa redistribuire
                                  - confirmarea locurilor dupa redistribuire (orar 9-13)
20 septembrie 2017 - afişarea listelor finale

 

Taxe admitere, oportunitati si regulament

- 50 RON - Taxa de procesare admitere pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE. pentru anul universitar 2017/2018
- 150 RON - Taxa de inscriere la concursul de admitere pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE. pentru anul universitar 2017/2018
- din partea cadrelor didactice pensionare, pentru reducere de taxa de admitere, se va prezenta copie dupa decizia de pensionare
- Taxele de şcolarizare, aferente fiecarei specializari, pentru anul universitar 2017/ 2018 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE, pot fi consultate accesand pagina de taxe. Detalii taxe scolarizare
Oportunitati Granturile pentru tineri cercetători REGELE CAROL I
Regulament admitere

 

Specializari pe domenii, locuri pe linii de studiu si extensii (pt. sesiunea de admitere din toamna)

Pentru detalii se poate accesa fiecare specializare in parte.

Domeniul

Specializarea / linia de studiu (click pt. detalii)

Localitate

Buget

Taxa

ID

Non UE

Psihologie

Psihologie LR Cluj-Napoca 3 2 28 2 zi

 

Psihologie LM Cluj-Napoca 1 14 45  

Stiinte ale Educatiei

Psihopedagogie Speciala LR Cluj-Napoca 0 20 32  

 

Psihopedagogie Speciala LM Cluj-Napoca 0 42 -  

 

Pedagogie LR Cluj-Napoca 0 32 -  

 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LR Cluj-Napoca 1 1 0  

 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LM Cluj-Napoca 1 35 37  

 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LR Nasaud 0 24 18  

 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LR Targu-Mures 0 23 41  

 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LM Targu-Mures 0 26 -  

 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LR Sighetu-Marmatiei 0 30 27  

 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LM Odorheiu-Secuiesc 0 13 12  

 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LM Satu-Mare 3 14 -  

 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LM Targu-Secuiesc 0 14 -  

 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LG Cluj-Napoca 3 17 -  

(LR - linia romana, LM - linia maghiara, LG - linia germana)

Listele se vor actualiza in functie de posibilele modificari ce vor surveni. Locurile la taxa se pot diminua in functie de candidatii de etnie rroma inscrisi la admitere, deoarece nu se poate depasi cifra de scolarizare alocata de minister.

 

Acte necesare pentru confirmarea locului, nivel licenţă

- Diploma de bacalaureat însoţită de foaia matricola de la liceu ,sau diploma echivalentă cu aceasta însoţită de foaia matricola de la liceu ( în original + 3 copii) Candidaţii care sunt deja studenţi la buget la altă facultate în anul universitar 2017-2018 vor depune în loc de documentele originale copii legalizate însoţite de adeverinţă eliberată de facultate, în care să se menţioneze că au actele în original la dosar.
- Certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate,
- copie carte de identitate
- chitanta care dovedeste achitarea primei rate de scolarizare (pentru studentii la taxa)
- Adeverinţă medicală tip (în original), din care să rezulte că nu suferă de boli cronice cu risc pentru colectivitate,
- Două fotografii 3/4 color,
- Adeverinţă (în original) din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare),
- Diploma obţinută la Olimpiade şcolare naţionale sau internaţionale.
- Diploma de licenţă/absolvire sau diploma echivalentă cu aceasta (în original), pentru licenţiaţii/absolvenţii de colegiu universitar, care doresc să urmeze o a doua specializare

 

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă la concursul de admitere trebuie să încheie un contract de şcolarizare cu facultatea şi să achite prima rată a taxei de şcolarizare (a IV-a parte). Pentru plata integrală a taxei de şcolarizare în momentul confirmării se acordă o reducere de 10%.

 

Admitere
Admitere 2017

Oficiul Permanent al Admiterii ofera candidatilor, pe tot parcursul anului, informaţii privind admiterea la facultate. Telefon: +40-264-405337; +40-264-405300; interior 5337.

Detalii
Selectie Erasmus