• conferinta tulburari de invatare
  Conferinta internationala: "Tulburarile de invatare: Evidente stiintifice si abordari pragmatice"
  26 mai 2017
  Cluj-Napoca
 • conferinta internationala psihologie
  Conferinta internationala: "The 9th International Congress of Cognitive Psychotherapy"
  29 iunie - 01 iulie 2017
  Cluj-Napoca
 • conferinta educatie reflectie dezvoltare
  The 5th International Conference: "EDUCATION, REFLECTION, DEVELOPMENT"
  July 07-08.2017
  Cluj-Napoca
 • conferinta nationala de cercetare in educatie
  Conferinţa Naţională de Cercetare în Educaţie: “Cultura cercetării educaționale în spațiul universitar”
  22 septembrie 2017
  Cluj-Napoca
MENIU

Admitere facultate - Nivel Licenta

Calendar admitere - sesiunea iulie 2017

12,13,14,15 iulie 2017 - înscrierea candidaţilor ora 9-13 (orar casierie 9-13)
Testul scris (sălile vor fi afișate cu o zi înainte):
- 17 iulie 2017 – ora 12 - testul scris pt. specializarea: Psihopedagogie specială linia română
- 18 iulie 2017 – testul scris pt. specializarile: Psihologie (linia română, maghiară), Psihopedagogie specială (linia maghiară), Pedagogie (linia română), Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar (linia română, maghiară, germană)
19 iulie 2017 - afişarea rezultatelor testului, depunerea contestaţiilor ora 9-12
20 iulie 2017 - depunerea contestaţiilor ora 9-12
21 iulie 2017 - afişarea rezultatelor contestaţiilor,
                      - afişarea listelor de admitere după contestații
24,25,26 iulie 2017 – confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire ora 9-13 (orar casierie 9-13)
27 iulie 2017  - afişarea rezultatelor dupa redistribuire   
                      - confirmarea locurilor după redistribuire ora 9-13 (orar casierie 9-13)
28 iulie 2017 - confirmarea locurilor după redistribuire ora 9-13 (orar casierie 9-13)
31 iulie 2017 - afişarea listelor finale

 

Specializari pe domenii, locuri pe linii de studiu si extensii

 

Pentru detalii se poate accesa fiecare specializare in parte:
Pentru testul scris, candidatii sunt rugati sa se prezinte cu 1 ora mai devreme, pentru intrarea in sali, avand asupra lor cartea de identitate.

Domeniul

Specializarea / linia de studiu (click pt. detalii)

Localitate

Buget

Taxa

ID

Non UE

Ora examen

Sala examen
(click pt. detalii)

Psihologie

Psihologie LR Cluj-Napoca            

 

Psihologie LM Cluj-Napoca            

Stiinte ale Educatiei

Psihopedagogie Speciala LR Cluj-Napoca            

 

Psihopedagogie Speciala LM Cluj-Napoca            

 

Pedagogie LR Cluj-Napoca            

 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LR Cluj-Napoca            

 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LM Cluj-Napoca            

 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LR Nasaud            

 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LR Targu-Mures            

 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LM Targu-Mures            

 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LR Sighetu-Marmatiei            

 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LM Odorheiu-Secuiesc            

 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LM Satu-Mare            

 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LM Targu-Secuiesc            

(LR - linia romana, LM - linia maghiara, LG - linia germana)

 

Acte necesare pentru confirmarea locului, nivel licenţă

 

- Diploma de bacalaureat însoţită de foaia matricola de la liceu ,sau diploma echivalentă cu aceasta însoţită de foaia matricola de la liceu ( în original + 3 copii) Candidaţii care sunt deja studenţi la buget la altă facultate în anul universitar 2017-2018 vor depune în loc de documentele originale copii legalizate însoţite de
adeverinţă eliberată de facultate, în care să se menţioneze că au actele în original la dosar.
- Certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate,
- Adeverinţă medicală tip (în original), din care să rezulte că nu suferă de boli cronice cu risc pentru colectivitate,
- Două fotografii 3/4 color,
- Adeverinţă (în original) din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare),
- Diploma obţinută la Olimpiade şcolare naţionale sau internaţionale.
- Diploma de licenţă/absolvire sau diploma echivalentă cu aceasta (în original), pentru licenţiaţii/absolvenţii de colegiu universitar, care doresc să urmeze o a doua specializare

 

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă la concursul de admitere trebuie să încheie un contract de şcolarizare cu facultatea şi să achite prima rată a taxei de şcolarizare (a IV-a parte). Pentru plata integrală a taxei de şcolarizare în momentul confirmării se acordă o reducere de 10%.

 

 

Calendar admitere - sesiunea septembrie 2017

 

6,7 septembrie 2017 - înscrierea candidaţilor (orar casierie 9-13)
8 septembrie 2017 - testul scris
11 septembrie 2017 - afişarea rezultatelor testului, depunerea contestaţiilor
12 septembrie 2017 - depunerea contestaţiilor ora 9-12
13 septembrie 2017 - afişarea rezultatelor contestaţiilor,
                                - afişarea listelor de admitere după contestaţii
14,15 septembrie 2017 – confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire (orar casierie 9-13)
18 septembrie 2017  - afişarea rezultatelor dupa redistribuire
                                  - confirmarea locurilor dupa redistribuire (orar casierie 9-13)
20 septembrie 2017 - afişarea listelor finale

Admitere
Admitere 2017

Oficiul Permanent al Admiterii ofera candidatilor, pe tot parcursul anului, informaţii privind admiterea la facultate. Telefon: +40-264-405337; +40-264-405300; interior 5337.

Detalii
Selectie Erasmus