• facultatea de psihologie
  STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2017-2018
  22.01.2018 - 11.02.2018 sesiune de examene - 3 săptămâni
  12.02.2018 - 18.02.2018 vacanţă - 1 săptămână
 • curs postuniversitar interventii psihopedagogice
  Curs postuniversitar: Intervenţii psihopedagogice pentru copiii cu dizabilităţi şi familiile acestora”
  Perioada de inscriere: 22 ianuarie 2018 - 9 februarie 2018
  (in programul cu public al secretariatului, exceptand zilele libere)
 • seara sportivilor cu dizabilitati
  Seara sportivilor cu dizabilități la BSD
  6 decembrie 2017
  Str. Sindicatelor, nr. 7, et. 1, Amf. Al. Roșca, cu începere de la ora 16
MENIU

Admitere facultate - Nivel Licenta

Calendar admitere - sesiunea iulie 2018

11,12,13,16 iulie 2018 - înscrierea candidaţilor (orar 9-13)
17 iulie 2018 - testul (consultati graficul)
18 iulie 2018 - afişarea rezultatelor testului, depunerea contestaţiilor, ora 9-12
19 iulie 2018 - depunerea contestaţiilor ora 9-12
20 iulie 2018 - afişarea rezultatelor contestaţiilor,
                     - afişarea listelor de admitere după contestaţii
21, 23, 24 iulie 2018 – confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire (orar 9-13)
25 iulie 2018 - afişarea rezultatelor dupa redistribuire
                     - confirmarea locurilor dupa redistribuire (orar 9-13)
26 iulie 2018 - confirmarea locurilor dupa redistribuire (orar 9-13)
27 iulie 2018 - afişarea listelor finale

 

Regulament admitere

 

 

Specializari pe domenii, locuri pe linii de studiu si extensii (pt. sesiunea de admitere din toamna)

Pentru detalii se poate accesa fiecare specializare in parte.

Domeniul

Specializarea / linia de studiu (click pt. detalii)

Localitate

Buget

Taxa

ID

Non UE

Psihologie

Psihologie LR Cluj-Napoca       i

 

Psihologie LM Cluj-Napoca        

Stiinte ale Educatiei

Psihopedagogie Speciala LR Cluj-Napoca        

 

Psihopedagogie Speciala LM Cluj-Napoca     -  

 

Pedagogie LR Cluj-Napoca     -  

 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LR Cluj-Napoca        

 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LM Cluj-Napoca        

 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LR Nasaud        

 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LR Targu-Mures        

 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LM Targu-Mures        

 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LR Sighetu-Marmatiei        

 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LM Odorheiu-Secuiesc        

 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LM Satu-Mare        

 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LM Targu-Secuiesc        

 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LG Cluj-Napoca        

(LR - linia romana, LM - linia maghiara, LG - linia germana)

Listele se vor actualiza in functie de posibilele modificari ce vor surveni. Locurile la taxa se pot diminua in functie de candidatii de etnie rroma inscrisi la admitere, deoarece nu se poate depasi cifra de scolarizare alocata de minister.

 

Acte necesare pentru confirmarea locului, nivel licenţă

- Diploma de bacalaureat însoţită de foaia matricola de la liceu ,sau diploma echivalentă cu aceasta însoţită de foaia matricola de la liceu ( în original + 3 copii) Candidaţii care sunt deja studenţi la buget la altă facultate în anul universitar 2017-2018 vor depune în loc de documentele originale copii legalizate însoţite de adeverinţă eliberată de facultate, în care să se menţioneze că au actele în original la dosar.
- Certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate,
- copie carte de identitate
- chitanta care dovedeste achitarea primei rate de scolarizare (pentru studentii la taxa)
- Adeverinţă medicală tip (în original), din care să rezulte că nu suferă de boli cronice cu risc pentru colectivitate,
- Două fotografii 3/4 color,
- Adeverinţă (în original) din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare),
- Diploma obţinută la Olimpiade şcolare naţionale sau internaţionale.
- Diploma de licenţă/absolvire sau diploma echivalentă cu aceasta (în original), pentru licenţiaţii/absolvenţii de colegiu universitar, care doresc să urmeze o a doua specializare

 

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă la concursul de admitere trebuie să încheie un contract de şcolarizare cu facultatea şi să achite prima rată a taxei de şcolarizare (a IV-a parte). Pentru plata integrală a taxei de şcolarizare în momentul confirmării se acordă o reducere de 10%.

Calendar admitere - sesiunea septembrie 2018

10,11 septembrie 2018 - înscrierea candidaţilor (orar 9-13)
12, 13 septembrie 2018 - testul (consultati graficul)
13 septembrie 2018 - afişarea rezultatelor testului, depunerea contestaţiilor
14 septembrie 2018 - depunerea contestaţiilor ora 9-12
17 septembrie 2018 - afişarea rezultatelor contestaţiilor,
                               - afişarea listelor de admitere după contestaţii
18 septembrie 2018 – confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire (orar 9-13)
19 septembrie 2018 - afişarea rezultatelor dupa redistribuire
                     - confirmarea locurilor dupa redistribuire (orar 9-13)
20 septembrie 2018 - afişarea listelor finale

 

Admitere
Admitere 2017

Oficiul Permanent al Admiterii ofera candidatilor, pe tot parcursul anului, informaţii privind admiterea la facultate. Telefon: +40-264-405337; +40-264-405300; interior 5337.

Detalii
Selectie Erasmus