• conferinta nationala de cercetare in educatie
  Conferinţa Naţională de Cercetare în Educaţie: “Cultura cercetării educaționale în spațiul universitar”
  22 septembrie 2017
  Cluj-Napoca
 • facultatea de psihologie
  Calendar admitere - sesiunea septembrie 2017
  6, 7 septembrie 2017 - înscrierea candidaţilor
  11, 12 septembrie 2017 - sustineri de examen
MENIU

Admitere facultate - Nivel Licenta

Calendar admitere - sesiunea iulie 2017

12,13,14,15 iulie 2017 - înscrierea candidaţilor ora 9-13 (orar casierie 9-13)
Testul scris (sălile vor fi afișate cu o zi înainte):
- 17 iulie 2017 – ora 09:00 - testul scris pt. specializarea: Psihopedagogie specială linia română
- 18 iulie 2017 – testul scris pt. specializarile: Psihologie (linia română, maghiară), Psihopedagogie specială (linia maghiară), Pedagogie (linia română), Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar (linia română, maghiară, germană)
19 iulie 2017 - afişarea rezultatelor testului, depunerea contestaţiilor ora 9-12
20 iulie 2017 - depunerea contestaţiilor ora 9-12
21 iulie 2017 - afişarea rezultatelor contestaţiilor,
                      - afişarea listelor de admitere după contestații
24,25,26 iulie 2017 – confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire ora 9-13 (orar casierie 9-13)
27 iulie 2017  - afişarea rezultatelor dupa redistribuire   
                      - confirmarea locurilor după redistribuire ora 9-13 (orar casierie 9-13)
28 iulie 2017 - confirmarea locurilor după redistribuire ora 9-13 (orar casierie 9-13)
31 iulie 2017 - afişarea listelor finale

 

Taxe admitere, oportunitati si regulament

- 50 RON - Taxa de procesare admitere pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE. pentru anul universitar 2017/2018
- 150 RON - Taxa de inscriere la concursul de admitere pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE. pentru anul universitar 2017/2018
- din partea cadrelor didactice pensionare, pentru reducere de taxa de admitere, se va prezenta copie dupa decizia de pensionare
- Taxele de şcolarizare, aferente fiecarei specializari, pentru anul universitar 2017/ 2018 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE, pot fi consultate accesand pagina de taxe. Detalii taxe scolarizare
Oportunitati Granturile pentru tineri cercetători REGELE CAROL I
Regulament admitere

 

Specializari pe domenii, locuri pe linii de studiu si extensii

Pentru detalii se poate accesa fiecare specializare in parte:
Pentru testul scris, candidatii sunt rugati sa se prezinte cu 1 ora mai devreme, pentru intrarea in sali, avand asupra lor cartea de identitate si un pix albastru.

Domeniul

Specializarea / linia de studiu (click pt. detalii)

Localitate

Buget

Taxa

ID

Non UE

Ora examen

Sala examen
(click pt. detalii)

Psihologie

Psihologie LR Cluj-Napoca 70 279 200 1 09:00 Programarea pe sali

 

Psihologie LM Cluj-Napoca 45 35 100  

ora 9:00

sala Kulcsar, Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 128

Stiinte ale Educatiei

Psihopedagogie Speciala LR Cluj-Napoca 32 43 50   09:00 sala Margineanu, sala Zorgo

 

Psihopedagogie Speciala LM Cluj-Napoca 20 45 -  

ora 12:00 

sala 101, Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 128

 

Pedagogie LR Cluj-Napoca 10 40 -   12:00 Sala Pop, Facultatea de Drept, str. Avram Iancu, nr. 11 

 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LR Cluj-Napoca 28 72 125   12:00 salile: Todoran, Zorgo, Margineanu, Rosca
+ sala Pop la Facultatea de Drept

 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LM Cluj-Napoca 24 36 50  

ora 16:00

sala Zorgo

 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LR Nasaud 15 65 50   12:00  

 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LR Targu-Mures 15 65 75   12:00  

 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LM Targu-Mures 15 35 -      

 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LR Sighetu-Marmatiei 10 50 50   12:00  

 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LM Odorheiu-Secuiesc 24 26 30      

 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LM Satu-Mare 15 15 -      

 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LM Targu-Secuiesc 10 15 -      

 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LG Sibiu 8 17 -      

(LR - linia romana, LM - linia maghiara, LG - linia germana)

Locurile la taxa se pot diminua in functie de candidatii de etnie rroma inscrisi la admitere, deoarece nu se poate depasi cifra de scolarizare alocata de minister.

 

Acte necesare pentru confirmarea locului, nivel licenţă

- Diploma de bacalaureat însoţită de foaia matricola de la liceu ,sau diploma echivalentă cu aceasta însoţită de foaia matricola de la liceu ( în original + 3 copii) Candidaţii care sunt deja studenţi la buget la altă facultate în anul universitar 2017-2018 vor depune în loc de documentele originale copii legalizate însoţite de adeverinţă eliberată de facultate, în care să se menţioneze că au actele în original la dosar.
- Certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate,
- copie carte de identitate
- chitanta care dovedeste achitarea primei rate de scolarizare (pentru studentii la taxa)
- Adeverinţă medicală tip (în original), din care să rezulte că nu suferă de boli cronice cu risc pentru colectivitate,
- Două fotografii 3/4 color,
- Adeverinţă (în original) din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare),
- Diploma obţinută la Olimpiade şcolare naţionale sau internaţionale.
- Diploma de licenţă/absolvire sau diploma echivalentă cu aceasta (în original), pentru licenţiaţii/absolvenţii de colegiu universitar, care doresc să urmeze o a doua specializare

 

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă la concursul de admitere trebuie să încheie un contract de şcolarizare cu facultatea şi să achite prima rată a taxei de şcolarizare (a IV-a parte). Pentru plata integrală a taxei de şcolarizare în momentul confirmării se acordă o reducere de 10%.

 

 

Calendar admitere - sesiunea septembrie 2017

6,7 septembrie 2017 - înscrierea candidaţilor (orar 9-13)
8 septembrie 2017 - testul scris
11 septembrie 2017 - afişarea rezultatelor testului, depunerea contestaţiilor, ora 9-12
12 septembrie 2017 - depunerea contestaţiilor ora 9-12
13 septembrie 2017 - afişarea rezultatelor contestaţiilor,
                                - afişarea listelor de admitere după contestaţii
14,15 septembrie 2017 – confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire (orar 9-13)
18 septembrie 2017  - afişarea rezultatelor dupa redistribuire
                                  - confirmarea locurilor dupa redistribuire (orar 9-13)
20 septembrie 2017 - afişarea listelor finale