• facultatea de psihologie
  STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2017-2018
  02.10.2017 - 22.12.2017 activitate didactică - 12 săptămâni
  25.12.2017 - 07.01.2018 vacanţă - 2 săptămâni
 • conferinta experiente incluzive
  Conferința ”Experiențe împărtășite. Experiențe Incluzive”
  4 decembrie 2017
  Str. Sindicatelor, nr. 7, et. 1, Amf. Al. Roșca, cu începere de la ora 13
 • seara sportivilor cu dizabilitati
  Seara sportivilor cu dizabilități la BSD
  6 decembrie 2017
  Str. Sindicatelor, nr. 7, et. 1, Amf. Al. Roșca, cu începere de la ora 16
MENIU

Admitere - Nivel Master

Calendar admitere - sesiunea septembrie 2017

6,7 septembrie 2017 - înscrierea candidaţilor (orar casierie 9-13)
11,12 septembrie 2017 - sustineri de examen (consultati graficul)
13 septembrie 2017 - afişarea listelor de admitere
14,15 septembrie 2017 – confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire (orar casierie 9-13)
18 septembrie 2017  - afişarea rezultatelor dupa redistribuire
                          - confirmarea locurilor dupa redistribuire (orar casierie 9-13)
20 septembrie 2017 - afişarea listelor finale

 

Taxe admitere

- 50 RON - Taxa de procesare admitere pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE. pentru anul universitar 2017/2018
- 150 RON - Taxa de inscriere la concursul de admitere pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE. pentru anul universitar 2017/2018
- Taxele de şcolarizare, aferente fiecarei specializari, pentru anul universitar 2017/ 2018 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE, pot fi consultate accesand pagina de taxe. Detalii taxe scolarizare

 

Locuri pe domenii, specializari si linii de studiu (sesiunea septembrie 2017)

Pentru detalii se poate accesa fiecare specializare in parte:

Domeniul

Specializarea / linia de studiu
(click pt. detalii)

Buget

Taxa

Non UE

Psihologie

Psihologie clinica, consiliere psihologica si psihoterapie LR

0 0  

 

Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului si dezvoltarea potentialului uman LR

0 7  

 

Consiliere genetica LR

0 0  

 

Psihologia sanatatii publice si clinica LR

7 14  

 

Consiliere si interventii psihologice in dezvoltarea umana LR

3 10  

 

Psihologia resurselor umane si sanatate organizationala LR

0 15  

 

Psihologie judiciara LR

0 11  

 

Consultanta si interventie psihologica LM

0 7  

Stiinte ale Educatiei

Management, consiliere si asistenta psihopedagogica in institutiile incluzive LR

0 13  

 

Terapia limbajului si audiologie educationala LR

10 12  

 

Consiliere scolara si asistenta psihopedagogica LR

0 22  

 

Consiliere scolara si asistenta psihopedagogica - IFR - LR

- 24  

 

Designer instructional LR

0 41  

 

Management curricular LR

3 21  

 

Metode si practici alternative in învătământul primar si prescolar LM

0 27  

 

Didactica limbii si literaturii germane, cultura si civilizatia germana a Europei Centrale si de Sud-Est LG

6 43  

 

Strategii de învățare eficientă (Odorheiu-Secuiesc) LM

0 8  

(LR - linia romana, LM - linia maghiara, LG - linia germana, IFR - invatamant cu frecventa redusa)

Listele se vor actualiza in functie de posibilele modificari ce vor surveni. Locurile la taxa se pot diminua in functie de candidatii de etnie rroma inscrisi la admitere, deoarece nu se poate depasi cifra de scolarizare alocata de minister.

 

Acte necesare pentru inscriere

1. Diploma de bacalaureat (original + 2 copii) si foaia matricola (original + 2 copii);
2. Diploma de licenta sau echivalentul ei (original + 2 copii) împreună cu Suplimentul de diplomă sau Foaia matricolă (original + 2 copii).
3. Absolventii promotiei 2017 care înca nu au primit diploma de licență, vor prezenta adeverința de licență (original)
4. Certificat de naștere (original + 2copii)
5. Certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională în original (original + 1 copie)
6. Certificatul de competența lingvistică trebuie să fie eliberat de instituții autorizate (Centre culturale străine, Centre lingvistice/Departamente de specialitate din Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, universități
acreditate)
7. Două fotografii marimea ¾ (cu numele candidatului scris pe verso)
8. Copie Buletin de Identitate
9. Fișa de înscriere, fișa care se proceseaza la înscriere
10. Chitanțele ce atestă plata taxei de procesare și a taxei de admitere (aceste taxe care se vor plăti pe loc în momentul înscrierii). Taxa de procesare dosar; taxa de înscriere. Taxele se achită pentru fiecare specializare (în cazul în care candidatul se înscrie la mai multe programe de master)
11. Adeverință medicală
12. Un dosar plic.

 

Candidatii care obtin un loc bugetat, vor depune la dosar obligatoriu diploma de licenta sau adeverinta de absolvire in original, precum şi diploma de bacalaureat in original.

 

Admitere
Admitere 2017

Oficiul Permanent al Admiterii ofera candidatilor, pe tot parcursul anului, informaţii privind admiterea la facultate. Telefon: +40-264-405337; +40-264-405300; interior 5337.

Detalii
Selectie Erasmus