• conferinta tulburari de invatare
  Conferinta internationala: "Tulburarile de invatare: Evidente stiintifice si abordari pragmatice"
  26 mai 2017
  Cluj-Napoca
 • conferinta internationala psihologie
  Conferinta internationala: "The 9th International Congress of Cognitive Psychotherapy"
  29 iunie - 01 iulie 2017
  Cluj-Napoca
 • conferinta educatie reflectie dezvoltare
  The 5th International Conference: "EDUCATION, REFLECTION, DEVELOPMENT"
  July 07-08.2017
  Cluj-Napoca
 • conferinta nationala de cercetare in educatie
  Conferinţa Naţională de Cercetare în Educaţie: “Cultura cercetării educaționale în spațiul universitar”
  22 septembrie 2017
  Cluj-Napoca
MENIU

Admitere - Nivel Master

Calendar admitere - sesiunea iulie 2017

12,13,14,15, iulie 2017 – înscrieri ora 9-13 (orar casierie 9-13)
19,20 iulie 2017 - sustineri de examen (sălile vor fi afișate cu o zi înainte)
21 iulie 2017 – afişarea listelor de admitere
25,26 iulie 2017 – confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire ora 9-13 (orar casierie 9-13)
27 iulie 2017  - afişarea rezultatelor dupa redistribuire
                       - confirmarea locurilor dupa redistribuire ora 9-13 (orar casierie 9-13)
28 iulie 2017 - confirmarea locurilor după redistribuire ora 9-13 (orar casierie 9-13)
31 iulie 2017 - afişarea listelor finale

 

Locuri pe domenii, specializari si linii de studiu

 

Pentru detalii se poate accesa fiecare specializare in parte:

Domeniul

Specializarea / linia de studiu
(click pt. detalii)

Buget

Taxa

Non UE

Data/Ora

Sala examen
(click pt. detalii)

Psihologie

Psihologie clinica, consiliere psihologica si psihoterapie LR

         

 

Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului si dezvoltarea potentialului uman LR

         

 

Consiliere genetica LR

         

 

Psihologia sanatatii publice si clinica LR

         

 

Consiliere si interventii psihologice in dezvoltarea umana LR

         

 

Psihologia resurselor umane si sanatate organizationala LR

         

 

Psihologie judiciara LR

         

 

Consultanta si interventie psihologica LM

         

Stiinte ale Educatiei

Management, consiliere si asistenta psihopedagogica in institutiile incluzive LR

         

 

Terapia limbajului si audiologie educationala LR

         

 

Consiliere scolara si asistenta psihopedagogica LR

         

 

Consiliere scolara si asistenta psihopedagogica - IFR - LR

         

 

Designer instructional LR

         

 

Educatie civica LR

         

 

Management curricular LR

         

 

Metode si practici alternative in învătământul primar si prescolar LM

         

 

Didactica limbii si literaturii germane, cultura si civilizatia germana a Europei Centrale si de Sud-Est LG

         

(LR - linia romana, LM - linia maghiara, LG - linia germana, IFR - invatamant cu frecventa redusa)

 

Acte necesare pentru inscriere

 

1. Diploma de bacalaureat (original + 2 copii)
2. Diploma de licenta sau echivalentul ei (original + 2 copii) împreună cu Suplimentul de diplomă sau Foaia matricolă (original + 2 copii).
3. Absolventii promotiei 2016 care înca nu au primit diploma de licență, vor prezenta adeverința de licență (original)
4. Certificat de naștere (original + 2copii)
5. Certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională în original (original + 1 copie)
6. Certificatul de competența lingvistică trebuie să fie eliberat de instituții autorizate (Centre culturale străine, Centre lingvistice/Departamente de specialitate din Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, universități
acreditate)
7. Două fotografii marimea ¾ (cu numele candidatului scris pe verso)
8. Copie Buletin de Identitate
9. Fișa de înscriere, fișa care se proceseaza la înscriere
10. Chitanțele ce atestă plata taxei de procesare și a taxei de admitere (aceste taxe care se vor plăti pe loc în momentul înscrierii). Taxa de procesare dosar; taxa de înscriere. Taxele se achită pentru fiecare specializare (în cazul în care candidatul se înscrie la mai multe programe de master)
11. Adeverință medicală
12. Un dosar plic.

 

Candidatii care obtin un loc bugetat, vor depune la dosar obligatoriu diploma de licenta sau adeverinta de absolvire in original, precum şi diploma de bacalaureat in original.
NOTA: Candidatii care nu sunt licentiati in UBB, au nevoie la inscriere de: copii simple ale actelor de studii, adeverinta de licenta, respectiv diploma de licenta + Suplimentul de diploma sau Foaie matricola.

 

 

Calendar admitere - sesiunea septembrie 2017

 

6,7 septembrie 2017 - înscrierea candidaţilor (orar casierie 9-13)
11,12 septembrie 2017 - sustineri de examen
13 septembrie 2017 - afişarea listelor de admitere
14,15 septembrie 2017 – confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire (orar casierie 9-13)
18 septembrie 2017  - afişarea rezultatelor dupa redistribuire
                          - confirmarea locurilor dupa redistribuire (orar casierie 9-13)
20 septembrie 2017 - afişarea listelor finale

Admitere
Admitere 2017

Oficiul Permanent al Admiterii ofera candidatilor, pe tot parcursul anului, informaţii privind admiterea la facultate. Telefon: +40-264-405337; +40-264-405300; interior 5337.

Detalii
Selectie Erasmus