• facultatea de psihologie
  STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2017-2018
  22.01.2018 - 11.02.2018 sesiune de examene - 3 săptămâni
  12.02.2018 - 18.02.2018 vacanţă - 1 săptămână
 • curs postuniversitar interventii psihopedagogice
  Curs postuniversitar: ”Intervenţii psihopedagogice pentru copiii cu dizabilităţi şi familiile acestora”
  Perioada de inscriere: 22 ianuarie 2018 - 9 februarie 2018
  (in programul cu public al secretariatului, exceptand zilele libere)
 • dezvoltare educatie incluziva
  Programul de formare continuă certificat CNFP: "Dezvoltare profesională în domeniul educației incluzive/speciale"
  Perioada de inscriere: 12 februarie 2018 - 09 martie 2018
  (luni-vineri, între orele 9-12)
 • terapie cu animale
  Cursul postuniversitar (ediția 9): "Terapia si activitătile asistate de animale pentru persoane cu nevoi speciale"
  Perioada de inscriere: 01.10.2018 - 19.10.2018
  (luni-vineri, între orele 9-12)
MENIU

Admitere - Nivel Master

Calendar admitere - sesiunea septembrie 2017

6,7 septembrie 2017 - înscrierea candidaţilor (orar casierie 9-13)
11,12 septembrie 2017 - sustineri de examen (consultati graficul)
13 septembrie 2017 - afişarea listelor de admitere
14,15 septembrie 2017 – confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire (orar casierie 9-13)
18 septembrie 2017  - afişarea rezultatelor dupa redistribuire
                          - confirmarea locurilor dupa redistribuire (orar casierie 9-13)
20 septembrie 2017 - afişarea listelor finale

 

 

Locuri pe domenii, specializari si linii de studiu (sesiunea iulie 2018)

Pentru detalii se poate accesa fiecare specializare in parte:

Domeniul

Specializarea / linia de studiu
(click pt. detalii)

Buget

Taxa

Non UE

Psihologie

Psihologie clinica, consiliere psihologica si psihoterapie LR

     

 

Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului si dezvoltarea potentialului uman LR

     

 

Consiliere genetica LR

     

 

Psihologia sanatatii publice si clinica LR

     

 

Consiliere si interventii psihologice in dezvoltarea umana LR

     

 

Psihologia resurselor umane si sanatate organizationala LR

     

 

Psihologie judiciara LR

     

 

Consultanta si interventie psihologica LM

     

Stiinte ale Educatiei

Management, consiliere si asistenta psihopedagogica in institutiile incluzive LR

     

 

Terapia limbajului si audiologie educationala LR

     

 

Consiliere scolara si asistenta psihopedagogica LR

     

 

Consiliere scolara si asistenta psihopedagogica - IFR - LR

     

 

Designer instructional LR

     

 

Management curricular LR

     

 

Metode si practici alternative in învătământul primar si prescolar LM

     

 

Didactica limbii si literaturii germane, cultura si civilizatia germana a Europei Centrale si de Sud-Est LG

     

 

Strategii de învățare eficientă (Odorheiu-Secuiesc) LM

     

(LR - linia romana, LM - linia maghiara, LG - linia germana, IFR - invatamant cu frecventa redusa)

Listele se vor actualiza in functie de posibilele modificari ce vor surveni. Locurile la taxa se pot diminua in functie de candidatii de etnie rroma inscrisi la admitere, deoarece nu se poate depasi cifra de scolarizare alocata de minister.

 

Acte necesare pentru inscriere

1. Diploma de bacalaureat (original + 1 copie) si foaia matricola (original + 1 copie);
2. Diploma de licenta sau echivalentul ei (original + 1 copie) împreună cu Suplimentul de diplomă sau Foaia matricolă (original + 1 copie).
3. Absolventii promotiei 2017 care înca nu au primit diploma de licență, vor prezenta adeverința de licență (original)
4. Certificat de naștere (original + 1copie)
5. Certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională în original (original + 1 copie)
6. Certificatul de competența lingvistică trebuie să fie eliberat de instituții autorizate (Centre culturale străine, Centre lingvistice/Departamente de specialitate din Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, universități
acreditate)
7. Două fotografii marimea ¾ (cu numele candidatului scris pe verso)
8. Copie Buletin de Identitate
9. Fișa de înscriere, fișa care se proceseaza la înscriere
10. Chitanțele ce atestă plata taxei de procesare și a taxei de admitere (aceste taxe care se vor plăti pe loc în momentul înscrierii). Taxa de procesare dosar; taxa de înscriere. Taxele se achită pentru fiecare specializare (în cazul în care candidatul se înscrie la mai multe programe de master)
11. Adeverință medicală
12. Un dosar plic.

 

Candidatii care obtin un loc bugetat, vor depune la dosar obligatoriu diploma de licenta sau adeverinta de absolvire in original, precum şi diploma de bacalaureat in original.

 

Admitere
Admitere 2017

Oficiul Permanent al Admiterii ofera candidatilor, pe tot parcursul anului, informaţii privind admiterea la facultate. Telefon: +40-264-405337; +40-264-405300; interior 5337.

Detalii
Selectie Erasmus