• conferinta internationala psihologie
  Conferinta internationala: "The 9th International Congress of Cognitive Psychotherapy"
  29 iunie - 01 iulie 2017
  Cluj-Napoca
 • conferinta educatie reflectie dezvoltare
  The 5th International Conference: "EDUCATION, REFLECTION, DEVELOPMENT"
  July 07-08.2017
  Cluj-Napoca
 • conferinta nationala de cercetare in educatie
  Conferinţa Naţională de Cercetare în Educaţie: “Cultura cercetării educaționale în spațiul universitar”
  22 septembrie 2017
  Cluj-Napoca
 • facultatea de psihologie
  Structura semestrului II 2016-2017
  27.02.2017 - 16.04.2017: activitate didactică - 7 săptămâni
  17.04.2017 - 23.04.2017: vacanţa de Paşti - 1 săptămână
MENIU

Dezvoltarea profesionala in domeniul educatiei incluzive/speciale

Programul de formare continuă certificat CNFP:
DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE
(Perioada de inscriere: 23 - 29 noiembrie 2016, 5 - 20 decembrie 2016, 9 - 25 februarie 2017, fara sambata si duminica)

 

Numărul de credite transferabile alocate: 21

 

Temeiul legal al organizării cursului: Acreditat prin ordin de ministru nr. 4736/12.07.2012

 

ORDIN privind aprobarea Metodologiei de gestionare şi arhivare a "Certificatelor de competenţe profesionale ale personalului didactic" şi a "Atestatelor de formare continuă a personalului didactic", poate fi consultată  aici.

 

ORDIN nr. 5564 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, poate fi consultat  aici.

 

Module incluse în cadrul programului

 • Psihopedagogia persoanelor cu dizabilităţi
 • Teoria şi practica instruirii-evaluării în educaţia specială/incluzivă
 • Metode de cercetare în psihopedagogia specială
 • Metode şi tehnici de evaluare psihopedagogică la preşcolarii şi şcolarii cu dizabilităţi
 • General şi particular în ariile curriculare la preşcolarii şi şcolarii cu dizabilităţi intelectuale şi de dezvoltare
 • Elemente specifice ale curriculumului la preşcolarii şi şcolarii cu dizabilităţi senzoriale
 • Metode şi tehnici de terapie a limbajului şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare
 • Terapia complexă şi integrată la preşcolarii şi şcolarii cu dizabilităţi intelectuale

Criterii de selecţie pentru admitere: dosar personal de înscriere și diploma de licență (la instituție de învațământ superior acreditată cf. normelor în vigoare).

 

Actul de studii eliberat cursantului: Atestat de Formare Continuă a Personalului Didactic şi Fişa competenţelor şi a disciplinelor/temelor

 

Acte necesare pentru înscriere:

 • dosar plic
 • fisa de inscriere ( modelul tipizat de fisa)
 • adeverinţă de la instituţia de înv. (se menţionează statutul de cadru didactic) cerere prin care se solicită înscrierea la curs
 • copie legalizată după diploma de licență
 • copie legalizată dupa foaia matricolă
 • copie xerox după diplomă de bacalaureat (nelegalizată)
 • copie dupa certificatul de naștere xerox
 • copie dupa certificatul de căsătorie xerox nelegalizat (daca este cazul) copie după cartea de identitate (CI) xerox
 • Dovada achitării taxei de înscriere 600 Ron (prima tranşă) - plata se efectuează direct la casieria Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, sala 2, Strada Sindicatelor nr. 7, zilnic între orele 9-12.

Depunerea dosarelor se face in programul: luni-vineri, între orele 9-12, pe Strada Sindicatelor nr. 7 (clădirea Pedagogica), secretar Mirela Moteoc

 

Informaţii generale

Durata programului 84 ore (activităţile se vor desfăşura modular, la sfârşit de săptămână

Credite transferabile – 21

Taxa de şcolarizare 1200 lei (taxa se achită în două tranşe)

 

Persoana de contact:
Mirela Moteoc, contactati-o pe doamna secretara

Admitere
Admitere 2017

Oficiul Permanent al Admiterii ofera candidatilor, pe tot parcursul anului, informaţii privind admiterea la facultate. Telefon: +40-264-405337; +40-264-405300; interior 5337.

Detalii
Selectie Erasmus