• facultatea de psihologie
  STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2017-2018
  22.01.2018 - 11.02.2018 sesiune de examene - 3 săptămâni
  12.02.2018 - 18.02.2018 vacanţă - 1 săptămână
 • curs postuniversitar interventii psihopedagogice
  Curs postuniversitar: Intervenţii psihopedagogice pentru copiii cu dizabilităţi şi familiile acestora”
  Perioada de inscriere: 22 ianuarie 2018 - 9 februarie 2018
  (in programul cu public al secretariatului, exceptand zilele libere)
 • seara sportivilor cu dizabilitati
  Seara sportivilor cu dizabilități la BSD
  6 decembrie 2017
  Str. Sindicatelor, nr. 7, et. 1, Amf. Al. Roșca, cu începere de la ora 16
MENIU

Disertatie

Inscrieri sesiunea februarie 2018: 2, 5,6,7,8,9,12,13,14,15 februarie 2018

Domeniul

Specializarea / linia de studiu

Susţinerea lucrării de disertaţie

Psihologie

Psihologie clinica, consiliere psihologica si psihoterapie LR

20 februarie

 

Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului si dezvoltarea potentialului uman LR

20 februarie

 

Psihologie judiciara LR

20 februarie

 

Psihologia sanatatii publice si clinica LR

20 februarie

 

Consiliere si interventie psihologica in dezvoltarea umana LR

20 februarie

 

Psihologia resurselor umane si sanatate organizationala LR

20 februarie

 

Consultanta si interventie psihologica LM

20 februarie

 

Psihologie aplicata in organizatii complexe LM

20 februarie

Stiinte ale Educatiei 

Management, consiliere si asistenta psihopedagogica in institutiile incluzive LR

20 februarie

 

Terapia limbajului si audiologie educationala LR

20 februarie

 

Consiliere scolara si asistenta psihopedagogica LR

19 februarie

 

Designer instructional LR

19 februarie

 

Management curricular LR

19 februarie

 

Metode si practici alternative în învătământul primar si prescolar LM

detalii

 

Didactica limbii si literaturii germane, cultura si civilizatia germana a Europei Centrale si de Sud-Est LG

22 februarie

 

Dosarul de inscriere pentru examenul de disertatie trebuie sa contina urmatoarele acte:

 

 • 1. dosar plic;
 • 2. fisa de lichidare semnata si stampilata de catre serviciile UBB ( fisa de lichidare);
 • 3. referat privind lucrarea de disertatie ( referatul tipizat);
 • 4. cerere tip (se printeaza fata-verso:  modelul de cerere);
 • 5. copie legalizata dupa certificatul de nastere;
 • 6. 2 poze 3/4 color;
 • 7. diploma de bacalaureat (original si 2 copii) si foaie matricola (original si 2 copii);
 • 8. diploma de licenta (original si 2 copii) si foaie matricola sau supliment la diploma (original si 2 copii);
 • 9. lucrarea de disertatie – 1 exemplar listat si legat (nu este obligatorie copertarea) care se depune la comisie in momentul sustinerii;
 • 10. lucrarea de disertatie in format electronic, pe CD;
 • 11. declaratie privind autenticitatea tezei ( declaratia tip);
 • 12. declaratie date contact ( declaratia tip);
 • 13. rezumatul lucrarii de licenta/disertatie, max. 1 pag. (un exemplar in limba romana si un exemplar intr-o limba de circulatie internationala);
 • 14. dovada achitării taxei de înscriere (daca este cazul).
Admitere
Admitere 2017

Oficiul Permanent al Admiterii ofera candidatilor, pe tot parcursul anului, informaţii privind admiterea la facultate. Telefon: +40-264-405337; +40-264-405300; interior 5337.

Detalii
Selectie Erasmus