• facultatea de psihologie
  STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2017-2018
  22.01.2018 - 11.02.2018 sesiune de examene - 3 săptămâni
  12.02.2018 - 18.02.2018 vacanţă - 1 săptămână
 • curs postuniversitar interventii psihopedagogice
  Curs postuniversitar: ”Intervenţii psihopedagogice pentru copiii cu dizabilităţi şi familiile acestora”
  Perioada de inscriere: 22 ianuarie 2018 - 9 februarie 2018
  (in programul cu public al secretariatului, exceptand zilele libere)
 • dezvoltare educatie incluziva
  Programul de formare continuă certificat CNFP: "Dezvoltare profesională în domeniul educației incluzive/speciale"
  Perioada de inscriere: 12 februarie 2018 - 09 martie 2018
  (luni-vineri, între orele 9-12)
 • terapie cu animale
  Cursul postuniversitar (ediția 9): "Terapia si activitătile asistate de animale pentru persoane cu nevoi speciale"
  Perioada de inscriere: 01.10.2018 - 19.10.2018
  (luni-vineri, între orele 9-12)
MENIU

Anunturi

Medii si propuneri de exmatriculare

Nivel Licenta

Domeniul Specializarea / linia de studiu Anul I Anul II Anul III Prelungire / Inghetare studii
Psihologie Psihologie LR ZI / ID ZI / ID ZI / ID Prelungire ZI / Prelungire ID
  Psihologie LM ZI / ID ZI / ID    
Stiinte ale Educatiei Psihopedagogie Speciala LR ZI / ID ZI / ID ZI / ID  
  Psihopedagogie Speciala LM Lista Lista    
  Pedagogie LR Lista Lista Lista Prelungire
  PIPP LR ZI / ID ZI / ID ZI / ID Intrerupere ZI / Prelungire ID, Intrerupere ID
  PIPP LM ZI / ID ZI / ID ID  
  PIPP LR Targu Mures ZI / ID ZI / ID ZI / ID  
  PIPP LR Sighetu Marmatiei ZI / ID ZI / ID ZI / ID  
  PIPP LR Vatra Dornei Lista Lista    
  PIPP LR Sibiu     ZI / ID  
  PIPP LG Sibiu ZI ZI ZI  
  PIPP LM Targu Mures ZI ZI ZI  
  PIPP LM Odorheiu Secuiesc ZI / ID ZI / ID    
  PIPP LM Satu Mare ZI ZI ZI  
  PIPP LM Targu Secuiesc ZI ZI    

  Nivel Master

Domeniul Specializarea / linia de studiu Anul I Anul II
Psihologie Psihologie clinica, consiliere psihologica si psihoterapie Lista Lista
  Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului si dezvoltarea potentialului uman Lista Lista
  Psihologie judiciara Lista Lista
  Psihologia resurselor umane si sanatate organizationala Lista Lista
  Consiliere si interventie psihologica in dezvoltarea umana Lista Lista
  Psihologia sanatatii publice si clinica Lista Lista
  Consultanta si interventie psihologica LM Lista  
Stiinte ale Educatiei  Management, consiliere si asistenta psihopedagogica in institutiile incluzive Lista Lista
  Terapia limbajului si audiologie educationala Lista Lista
  Consiliere scolara si asistenta psihopedagogica Lista Lista
  Consiliere scolara si asistenta psihopedagogica - IFR Lista Lista
  Management curricular Lista Lista
  Designer instructional Lista  
  Metode si practici alternative în învătământul primar si prescolar LM Lista  
  Didactica limbii si literaturii germane, cultura si civilizatia germana a Europei Centrale si de Sud-Est Lista Lista

 


 

Anunt important pentru studenti - Cereri

ANUNŢ IMPORTANT
In perioada 1,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15 septembrie 2017, între orele 9-12, se pot depune la secretariatele facultăţii cererile pentru:
- prelungire de studii;
- reluarea studiilor;
- întreruperea studiilor;
- reînmatriculare;
- solicitare loc bugetat;
- parcurgerea a doi ani de studiu intr-un an universitar;
- transfer (art.41/ECT);
- dosar social pentru păstrarea locului bugetat (vezi anunt ierarhizare cazuri sociale);
- cereri cazare, se completeaza on-line pe site-ul Consiliului Studentilor (pana la data de  septembrie 2017) http://psiedu.csubb.ro/2017/07/cerere-de-cazare-pentru-anul-universitar-2017-2018/

CONTRACTE DE STUDIU:
Studentii din anul II si III (2017-2018) vor completa contractele online, le vor lista si transmite la Secretariat pana în prima zi de şcoala (02 octombrie 2017).
ATENTIE: Platforma se redeschide pe 1 septembrie si se inchide pe data de 02 octombrie 2017.


 

Anunt ierarhizare locuri bugetate

Ierarhizarea pe locuri bugetate la sfârşitul anului universitar 2016-2017 – cazuri sociale

Referitor la păstrarea locului bugetat pe anul universitar 2017-2018 vă comunicăm următoarele:

 

1.  Conform Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor (la nivel licenţă sau master), în baza sistemului european de Credite transferabile (ECTS) şi a articolului 60 (cap. XI) al prezentului regulament, în vederea păstrării locului bugetat obţinut, pot depune dosare de cazuri sociale numai studenţii de la buget, indiferent de vârstă:

 • Studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial;
 • Studenţii proveniţi din familii monoparentale, care realizează un venit mai mic decât venitul minim pe economie/membru de familie cu condiţia să realizeze minim 45 de credite;
 • Studenţii proveniţi din familii care au mai mulţi membri – elevi şi/sau studenţi în întreţinere şi care realizează un venit mai mic decât venitul minim pe economie/membru de familie cu condiţia să realizeze minim 45 de credite;

 

Studenţii vor depune la Secretariat în perioada 1,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15  septembrie 2017, actele din care să reiasă venitul net pe lunile iunie, iulie, august 2017.

 

La dosarul de ierarhizare pe loc bugetat se vor depune următoarele documente:

1. Cerere tip, vizată de către secretariatul facultăţii

2. Copie a buletinului/cărţii de identitate

3. Copii ale buletinulor/cărţilor de identitate ale părinţilor

4. Copii ale certificatelor de naştere şi ale buletinelor/cărţilor de identitate (dacă este cazul), ale celorlaţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor

5. Adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ

6. Adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite pentru copiii minori

7. Documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii, ale părinţilor acestora şi ale membrilor familiei majori, după caz:

a. cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acesteia) pentru lunile care se iau în considerare

b. adeverinţă de şomaj

c. adeverinţă de venit net

8. Copie (copii) după certificatul (certificatele) de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte (ambii părinţi), se completează cu adeverinţă/cupoane privind cuantulul pensiei de urmaş pentru student şi fraţii acestuia.

9. Copie după hotărîrea judecătorească  pentru cei proveniţi din plasament familial.

10. Copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu adeverinţă/cupoane privind cuantulul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia

11. Documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obtinute din activităţi autorizate ( chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale)

12. Declaraţie pe proprie răspundere dată la notar pentru fiecare membru major al familiei (inclusiv studentul), că nu obţine alte venituri decât cele pentru care s-au adus documente justificative

 

Decanatul

 

 


 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >
Admitere
Admitere 2017

Oficiul Permanent al Admiterii ofera candidatilor, pe tot parcursul anului, informaţii privind admiterea la facultate. Telefon: +40-264-405337; +40-264-405300; interior 5337.

Detalii
Selectie Erasmus