• facultatea de psihologie
  STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2019-2020
  30.09.2019 - 20.12.2019 activitate didactică - 12 săptămâni
  23.12.2019 - 05.01.2020 vacanţă - 2 săptămâni
 • formare continua
  Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
  Locatii: Alba Iulia, Bistrita, Nasaud, Cluj-Napoca, Sighetu Marmatiei, Targu Mures, Suceava, Vatra Dornei, Zalau, Birgis (jud. Sibiu)
  Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393
MENIU

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar - linia germana

Plan invatamant 2015-2018

 

COD Denumire disciplina
PLG3101 Fundamentele pedagogiei
PLG3102 Psihologie generala si psihologia personalitatii
PLG3103 Fundamentele psihopedagogiei speciale - teorie si aplicatii
PLG3104 Metodica activitatilor de educare a limbajului
PLG3105 Istoria pedagogiei
PLG3106 Metodologia cercetarii stiintifice
PLG3107 Curs practic de limba germana 1
PLG3108 Cultura si civilizatia germana
PLG3109 Psihosociologia familiei
PLG3110 Invatarea autonoma
PLG3111 Educatia si mass-media
PLG3112 Proiectarea si realizarea activitatilor extracurriculare
PLG3201 Teoria si metodologia instruirii
PLG3202 Psihologie educationala si elemente de psihologia dezvoltarii
PLG3203 Teoria si metodologia curriculumului
PLG3204 Managementul clasei
PLG3205 Literatura germană şi literatura pentru copii - Tehnici de povestire şi elemente de dramatizare
PLG3206 Abilităţi practice şi confecţionarea materialelor didactice; Educaţie artistico-plastică: Metodica predării educaţiei plastice, a abilităţilor practice şi a activităţilor din domeniul estetic şi creativ
PLG3208 Istoria, cultura si civilizatia Europei Centrale si de Sud-Est
PLG3209 Asistenta si protectia drepturilor copilului
PLG3210 Teorie muzicala si solfegiu
PLG3211 Curs practic de limba germana 2
PLG3301 Teoria si metodologia evaluarii didactice
PLG3302 Tehnologii informationale si de comunicare - aplicatii pe calculator
PLG3303 Fundamentele proiectarii didactice
PLG3304 Alternative educationale
PLG3305 Limba germana (Lingvistica)
PLG3306 Literatura română şi literatura pentru copii - Tehnici de povestire şi elemente de dramatizare
PLG3307 Antropologie educationala
PLG3308 Pedagogia prin teatru (primar)
PLG3309 Curs practic de limba germana 3
PLG3310 Practica pedagogica observativa
PLG3401 Invatare bazata pe proiecte
PLG3402 Metodologia cercetarii pedagogice
PLG3403 Jocul didactic - teorie si aplicatii
PLG3404 Metodica predării limbii şi literaturii germane şi a activităţilor din domeniul "Limbă şi comunicare"
PLG3405 Matematica
PLG3406 Educatie muzicala; metodica predarii muzicii
PLG3408 Strategii de dezvoltare a gandirii critice
PLG3409 Sociologie educationala
PLG3410 Pedagogia prin teatru (preprimar)
PLG3411 Curs practic de limba germana 4
PLG3412 Practica pedagogica observativa
PLG3413 Proiectarea activităților instructiv-educative și a activitatilor din domeniul educației muzicale din perspectivă interculturală
PLG3501 Limba romana (Lingvistica)
PLG3502 Metodica predării limbii şi literaturii române şi a activităţilor din domeniul "Limbă şi comunicare"
PLG3503 Metodica activitatilor matematice si predarii aritmeticii
PLG3504 Practica pedagogica - invatamant primar (toate domeniile de continut)
PLG3505 Educaţie civică şi istorie; Metodica predării educaţiei civice, a istoriei şi a activităţilor din domeniul "Om şi societate"
PLG3509 Etica si deontologie pedagogica
PLG3510 Dezvoltarea auzului, posibilitatea lucrului cu mediile audio şi video în predarea muzicii
PLG3511 Tehnici de remediere a ramanerilor in urma la citit-scris
PLG3512 Dezvoltarea auzului, posibilitatea lucrului cu mediile audio în predarea limbii germane
PLG3601 Locuri noi pentru predare: excursia, muzeul, situl arheologic
PLG3602 Stiinte; metodica predarii stiintelor in invatamantul prescolar si primar
PLG3603 Educaţie psihomotrică/fizică; Metodica predării lor în învăţământul preşcolar şi primar
PLG3604 Geografie si metodica predarii ei
PLG3605 Practica pedagogica - invatamant prescolar (toate domeniile de continut)
PLG3606 Educatie interculturala
PLG3607 Educatie incluziva - teorie si aplicatii
PLG3608 Temele si exercitiile pentru introducerea aritmeticii
PLG3611 Educatie pentru sanatate
PLG3610 Pedagogie comparata
PLG3609 Dezvoltare personala si optimizarea activitatii didactice
PLG3612 Dezvoltarea calitatii si evaluarea in scoala
Admitere 2019

Oficiul Permanent al Admiterii ofera candidatilor, pe tot parcursul anului, informaţii privind admiterea la facultate. Telefon: +40-264-405337; +40-264-405300; interior 5337.

Detalii