• psiedu

Regulament admitere

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSURILOR DE ADMITERE

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2024/2025,

aprobat în baza Hotărârii Senatului nr. 3 din 15.01.2024 și în Consiliul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației din 06.02.2024

 

A. CONDIŢII GENERALE DE ADMITERE

 

Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Legii învățământului superior nr. 199/2023 cu modificările şi completările ulterioare, ale actelor normative ce decurg din aplicarea acestei legi și ale Cartei Universității. Admiterea se organizează numai în instituţiile de învăţământ superior care au în structură specializări acreditate şi specializări care au obţinut autorizaţia de funcţionare provizorie.

 

2. Admiterea în învăţământul superior se organizează astfel:

pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat ( învăţământ cu frecvenţă),

pe locuri cu taxă ( învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă – la nivel licenţă, învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă – la nivel master).

            Numărul de locuri finanţate de la bugetul de stat este stabilit prin ordin al ministrului de resort. Numărul total al candidaţilor declaraţi admişi, la buget şi la taxă nu poate depăşi capacitatea de şcolarizare alocată fiecărui domeniu sau fiecărei specializări/program de studii.

Pot candida pe locurile cu taxă cei care nu au fost admişi pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a mediilor şi care satisfac cerinţa minimală de admitere.                  

3. La Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei se organizează admitere pentru nivel licenţă / master, în condiţiile de la punctul 2 a şi b, în învățământul cu frecvență (licență și master), cu frecvență redusă (master) și la distanță (licență).

 

 

 

Mai multe ...

 

Anexa regulament admitere