• conferinta educatie
  Conferința Națională de Cercetare în Educație
  CERED 2023, conferința cu tema: Diversitatea ca resursă în educație și în cercetarea educațională
  5-7 octombrie 2023
 • conferinta educatie
  Deschiderea anului universitar 2023/2024
  2 octombrie 2023 ora 10.00
  str. Mihail Kogălniceanu 3
 • conferinta pedagogie
  Abordări didactice actuale și de perspetivă în învățământul primar și preșcolar
  Înscriere: termen limită, 31 octombrie 2023
  Materialele conferinței vor fi publicate într-un volum colectiv tipărit
 • formare continua cadre
  Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
  Activitatile programelor se desfasoara in regin ONLINE, sub avizul MEC
  Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393
 • formare continua cadre
  PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE
  Depunerea dosarelor se face online pănă la completarea numărului de locuri (35 de locuri)
  https://forms.gle/viAGK36QmW68WMSg9
 • facultatea de psihologie
  Academicradio
  Radio ONLINE
 • covid
  Info-Covid-19
  Servicii suport
  Decizii și măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus
MENIU

Interventii psihopedagogice pentru copiii cu dizabilitati si familiile acestora

INTERVENŢII PSIHOPEDAGOGICE PENTRU COPIII CU DIZABILITĂŢI ŞI FAMILIILE ACESTORA

 

Acest program este sistat până la obținerea metodologiei cadru de acreditare conform noilor norme!

 

(28 credite)

Perioada de inscriere: -
(in programul cu public al secretariatului, exceptand zilele libere)

 

Stimați potențiali cursanți, ca urmare a Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 4750/12.08.2019 publicat în Monitorul Oficial Nr. 689 din 21 august 2019, înscrierile la cursul postuniversitar sunt sistate până la obținerea metodologiei cadru de acreditare conform noilor norme.

 

Grupul ţinta căruia i se adresează cursul: manageri ai instituțiilor de profil, profesori psihopedagogi, cadre didactice din învățământul de masă, cadre didactice din învățământul inclusiv, profesori de sprijin, asistenți sociali, asistenți personali (cu studii superioare), consilieri școlari, educatori (cu studii superioare), medici de familie, părinți ai copiilor cu dizabilități (cu studii superioare), absolvenți din domeniul științelor socio-umane.

 

Obiectivele cursului:
 • oferirea de noțiuni teoretice și practice privind problematica intervențiilor psihopedagogice la copiii cu dizabilități.
 • dezvoltarea abilităților de evaluare și diagnosticare psihopedagogică în contextul diferitelor tipuri de dizabilități.
 • structurarea competențelor practice, aplicative pentru elaborarea programelor de intervenție integrate, complexe și  individualizate în contextul diferitelor tipuri de dizabilități.
 • familiarizarea cu implicațiile dizabilității asupra familiilor persoanelor cu nevoi speciale în vederea optimizării parteneriatelor între specialiști și aceștia.
Cadre didactice
 • Coordonator curs postuniversitar, Cadru didactic: Prof. univ. dr. Adrian Roșan, Departamentul de Psihopedagogie Specială, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.
 • Coordonator curs postuniversitar, Cadru didactic: Conf. univ. dr Andrea Hathazi, Departamentul de Psihopedagogie Specială, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.
 • Cadru didactic: Lector univ. Dr. Cristina Bălaș Baconschi, Departamentul de Psihopedagogie specială, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca
 • Cadru didactic: Conf. univ. dr. Carolina Bodea Hațegan, Departamentul de Psihopedagogie Specială, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj- Napoca.
 • Cadru didactic: Lector univ.dr. Carmen Costea Bărluțiu, Departamentul de Psihopedagogie Specială, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj- Napoca.
Discipline cuprinse în planul de învăţământ
 1. Evaluarea psihopedagogică a copiilor cu dizabilități
 2. Abordări moderne în terapia tulburărilor de limbaj oral și scris
 3. Intervenții psihopedagogice și educaționale în sindromul Down
 4. Elemente de consiliere a familiilor copiilor cu dizabilități
 5. Demersuri psihopedagogice integrate în tulburările din spectrul autist
 6. Programe de intervenție în ADHD

Forma de învăţământ: Învăţământ la distanţă (ID) Numărul de credite  transferabile: 28

 

Durata cursului (în număr de ore): 238 ore la forma de Învăţământ la distanţă.

 

Actul de studii eliberat cursantului: Certificat de atestare a competenţelor profesionale însoţit de suplimentul descriptiv (situaţie şcolară , durata în ore a programului, număr de credite transfersabile acumulate şi competenţele vizate de program).

 

Acte necesare pentru înscriere:
 • 2 dosare plic;
 • 2 cereri prin care se solicita înscrierea la curs ( cerere tip);
 • 2 copii legalizate dupa diploma de licenta;
 • 2 copii legalizate după foaia matricolă;
 • 2 copii xerox după diploma de bacalaureat;
 • 2 copii legalizate după certificatul de naștere;
 • 2 copii legalizate după certificatul de căsătorie (dacă numele de naștere este schimbat) un exemplar / un exemplar nelegalizat;
 • 2 copii după Cartea de Identitate;
 • taxă 500 Ron (plata se efectuează direct la casieria Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, sala 2, Sindicatelor nr.7, zilnic între orele 9-12)

* Legalizarea Documentelor: se face la un NOTAR PUBLIC sau la inscriere pe baza actelor in original si prezentarea a doua copii xerox.


Persoana de contact:
Mirela Moteoc, tel.: 0264.405300 (interior 5905) sau mail: contactati-o pe doamna secretara