• psiedu

Absolvire conversie profesionala

Inscrierile pentru licență sesiunea iunie 2024:

- se va face online in perioada 14.06.2024-25.06.2024. ora 23.59

 

 

 

 
 

Regulamentul de organizare a examenului

Declaratie pe propria raspundere

Domeniul

Specializarea / linia de studiu

Susţinerea lucrării de absolvire

Știinte ale Educației Conversie Profesionala PIPP 

Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate  proba scrisă

3 iulie 2024 ora 8.00 sala 18, Todoran

Studentii trebuie sa fie prezenti in fata salii la ora 7.30 cu pix albastru si carte de identitate.

Proba se desfășoară cu prezeță fizică și are o durată de 2 ore.

Proba 2. Prezentarea si sustinerea lucrarii de absolvire   

4 iulie 2024  ora 8.00 sala 10, 18Todoran

Științe ale Educației

Centrul Universitar din Resita Conversie Profesională PIPP 

Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate  proba scrisă

2 iulie 2024

Studentii trebuie sa fie prezenti in fata salii la ora 8.30 cu pix albastru si carte de identitate.

Proba se desfășoară cu prezeță fizică și are o durată de 2 ore.

Proba 2. Prezentarea si sustinerea lucrarii de absolvire   

3 iulie 2024

 

 

 

 

Inscrierile pentru examenul de absolvire, sesiunea iunie/iulie 2024 se va face online in perioada 14.06.2024-25.06.2024. ora 23.59.

Documentele scanate (PDF) necesare pentru inscrierea la examenul de absolvire:

Actele de stare civilă:

certificat de naștere

pașaport – pentru cetățenii străini

carte de identitate – in situatiile in care certificatul de nastere nu contine CNP, certificatul de nastere este vechi si se specifica raionul si nu judetul, denumirea oficiala s-a schimbat, este nevoie de clarificarea datelor personale ale titularului

cerere aprobată de conducerea instituției și documente oficiale din care rezultă numele nou în cazul modificării numelui din certificatul de naștere depus inițial, după caz

Actele de studii:

diplomă de bacalaureat + foaie matricolă

diploma de licenta + supliment diploma

documentul care a permis accesul la studii, în cazul cetățenilor străini

Cererea pentru eliberarea diplomei.

Lucrarea de absolvire in format PDF

Declaratia pe propria raspundere link

Acordul semnat de coordonator link

Raport similitudine

Fiecare document al fișierului va fi orientat astfel încât, la vizualizare, să nu fie necesară rotirea paginilor.

Documentele incarcate de student vor fi validate doar daca indeplinesc criteriile expuse mai sus.