• facultatea de psihologie
  STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2019-2020
  30.09.2019 - 20.12.2019 activitate didactică - 12 săptămâni
  23.12.2019 - 05.01.2020 vacanţă - 2 săptămâni
 • formare continua
  Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
  Locatii: Alba Iulia, Bistrita, Nasaud, Cluj-Napoca, Sighetu Marmatiei, Targu Mures, Suceava, Vatra Dornei, Zalau, Birgis (jud. Sibiu)
  Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393
MENIU

Licenta

Inscrieri licenta (sesiunea iulie 2019): 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 iunie
Pentru testul scris, candidatii sunt rugati sa se prezinte cu cartea de identitate, carnetul de student si un pix albastru, cu minim 30 min. inaintea inceperii examenului si cu prezentarea lucrarii in powerpoint (pe stick) pentru sustinere.

Comisia examenului de licenta - iulie 2019

Domeniul

Specializarea / linia de studiu

Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate

Proba 2. Prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta

Psihologie

Psihologie LR 1 iulie 2019, ora 8, salie: Amf. Margineanu, Zorgo, Todoran si sala 88 de la Facultatea de Chimie Str. Arany Janos nr. 1, listele cu impartirea pe sali va fi afisata la sediul facultatii vineri 28 iunie ora 16.
Programarea pe sali
2 iulie 2019
Programarea

 

Psihologie LM Note 3, 4, 5 iulie 2019

Stiinte ale Educatiei

Psihopedagogie Speciala LR Note 2 iulie 2019, ora 09:00, sala Rosca

 

Psihopedagogie Speciala LM Note 3, 4, 5 iulie 2019

 

Pedagogie LR si PIPP Cluj-Napoca Note Programarea

 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LR (Extensii) Năsăud - 1 iulie
Tg. Mureș - 5 iulie
Sighetu Marmației - 3 iulie
Vatra Dornei - 3 iulie
Năsăud - 2 iulie
Tg. Mureș - 6 iulie
Sighetu Marmației - 4 iulie
Vatra Dornei - 4 iulie

 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LM Cluj-Napoca 1 iulie 2019, ora 9, Str. Motilor nr. 11, et.1, sala 105 2, 3 iulie 2019, ora 9, Str. Motilor nr. 11, et.1, sala 105

 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LM (Extensii) Oradea - 1 iulie
Tg. Mureș - 1 iulie
Satu Mare - 1 iulie
Targu Secuiesc - 1 iulie
Odorheiu Secuiesc - 1 iulie
Oradea - 2, 3 iulie
Tg. Mureș - 2 iulie
Satu Mare - 2 iulie
Targu Secuiesc - 2 iulie
Odorheiu Secuiesc - 2, 3 iulie

 

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LG Sibiu 1 iulie 2019 2 iulie 2019

Contestatii lucrari licenta

 

Proba 2. Prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta - PENTRU TOATE SPECIALIZARILE

Specializarea PSIHOLOGIE - LINIA ROMANA
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate - examen SCRIS, tip test grila, pe baza unei tematici si a bibliografiei elaborate de facultate (consulta bibliografia februarie 2019 / consulta bibliografia iulie 2019);

Specializarea PSIHOLOGIE - LINIA MAGHIARA
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate - examen SCRIS, pe baza unei tematici si a bibliografiei elaborate de facultate (consulta bibliografia iulie 2019);

Specializarea PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA – LINIA ROMANA
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate - examen SCRIS, pe baza unei tematici si a bibliografiei elaborate de facultate (consulta bibliografia);

Specializarea PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA – LINIA MAGHIARA
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate - examen SCRIS, pe baza unei tematici si a bibliografiei elaborate de facultate (consulta bibliografia iulie 2019);

Specializarea PEDAGOGIE - LINIA ROMANA
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate - examen SCRIS din tematica disciplinelor fundamentale si de specialitate (consulta bibliografia);

Specializarea PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR S1 PRESCOLAR - LINIA ROMANA
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate- examen SCRIS din tematica disciplinelor fundamentale si de specialitate (consulta bibliografia);

Specializarea PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR S1 PRESCOLAR - LINIA MAGHIARA
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate - examen SCRIS - pe baza unei tematici si a bibliografiei elaborate de facultate (consulta bibliografia);

Specializarea PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR S1 PRESCOLAR - LINIA GERMANA
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate - examen SCRIS - pe baza unei tematici si a bibliografiei elaborate de facultate (consulta bibliografia);

 

Dosarul de inscriere pentru examenul de licenta trebuie sa contina urmatoarele acte:

 

 • 1) dosar plic;
 • 2) fisa de lichidare semnata si stampilata de catre serviciile UBB ( fisa de lichidare);
 • 3) referat privind lucrarea de licenta ( referatul tipizat);
 • 4) cerere tip (se printeaza fata-verso:  model de cerere);
 • 5) certificat de nastere original + copie;
 • 6) 2 poze 3/4 color;
 • 7) diploma de bacalaureat (original si 2 copii) si anexa foaie matricola (original si 2 copii);
 • 8) lucrarea de licenţă – 1 exemplar listat si legat (nu este obligatorie copertarea) care se depune la comisie in momentul sustinerii;
 • 9) lucrarea de licenţă în format electronic, pe CD;
 • 10) rezumatul lucrării de licenţă, max. 1 pag. (un exemplar in limba romana si un exemplar intr-o limba de circulatie internationala);
 • 11) declaratie privind autenticitatea tezei ( declaratia tip);
 • 12) declaratie date-contact ( declaratia tip);
 • 13) certificat de competenţă lingvistică, eliberat de Centrul Alpha, 15 puncte - original şi copie xerox (daca nu aţi susţinut examenul de competenţă lingvistică la facultate);
 • 14) dovada achitării taxei de înscriere (daca este cazul).
Admitere 2019

Oficiul Permanent al Admiterii ofera candidatilor, pe tot parcursul anului, informaţii privind admiterea la facultate. Telefon: +40-264-405337; +40-264-405300; interior 5337.

Detalii