• formare continua cadre
  Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
  Activitatile programelor se desfasoara in regin ONLINE, sub avizul MEC
  Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393
 • covid
  Info-Covid-19
  Servicii suport
  Decizii și măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus
 • facultatea de psihologie
  Academicradio
  Radio ONLINE

 • formare continua cadre
  PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE
  Depunerea dosarelor se face online pănă la completarea numărului de locuri (35 de locuri)
  https://forms.gle/viAGK36QmW68WMSg9
MENIU

Licenta

Inscrierile pentru licență sesiunea februarie 2021 se va face online in perioada 9.06.2021-23.06.2021 ora 12.00

 

 
 
 

 

 

Regulamentul de organizare a examenului :

Pedagogie și Didactică Aplicată

Psihologie

Stiinte ale Educatiei

Pedagogie și Didactică în Limba Germană

Psihologie Aplicată

Psihopedagogie Specială

 

 

Proba 2. Prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta - PENTRU TOATE SPECIALIZARILE

Specializarea PSIHOLOGIE - LINIA ROMANA 
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate -  (consulta bibliografia iulie 2021 , februarie 2022 )

Proba 2. Prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta 

Specializarea PSIHOLOGIE - LINIA MAGHIARA
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate -  (consulta bibliografia iulie 2020); 15 februarie

Proba 2. Prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta 17-18 februarie

Specializarea PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA – LINIA ROMANA
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate (consulta bibliografia); 15 februarie

Specializarea PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA – LINIA MAGHIARA
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate - (consulta bibliografia iulie 2020); 15 februarie

Proba 2. Prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta 17-18 februarie

Specializarea PEDAGOGIE - LINIA ROMANA
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate -  (consulta bibliografia); 16 februarie

Proba 2. Prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta 16 februarie

Specializarea PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR - LINIA ROMANA
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate-  (consulta bibliografia)

16 februarie

Proba 2. Prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta 16 februarie

Specializarea PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR - LINIA MAGHIARA
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate -  (consulta bibliografia); 15-16 februarie

Specializarea PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR - LINIA GERMANA
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate -  (consulta bibliografia); 14 februarie

Proba 2. Prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta 14 februarie

Specializarea PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR -Extensia Universitara Nasaud LINIA ROMANA IF, ID
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate  18 februarie

Proba 2. Prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta 18 februarie

Specializarea PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR S1 PRESCOLAR -Extensia Universitara Sighetul Marmatiei LINIA ROMANA IF, ID
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate 18 februarie

Proba 2. Prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta 18 februarie

Specializarea PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR S1 PRESCOLAR -Centrul Universitar  UBB - Resita LINIA ROMANA IF
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate 18 februarie

Proba 2. Prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta 18 februarie

Specializarea PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR - Extensia Universitara Targu Mures  LINIA ROMANA IF, ID
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate 18 februarie

Proba 2. Prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta 18 februarie

Specializarea PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR - Extensia Universitara Targu Mures LINIA MAGHIARA  IF
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate ; 15-16 februarie

Proba 2. Prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta 15-16 februarie

Specializarea PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR - Extensia Universitara Targu Mures LINIA MAGHIARA  IF
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate ; 15-16 februarie

Proba 2. Prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta 15-16 februarie

Specializarea PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR - Extensia Universitara Satu Mare LINIA MAGHIARA  IF, ID
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate ; 15-16 februarie

Proba 2. Prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta 15-16 februarie

Specializarea PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR S1 PRESCOLAR - Extensia Universitara Targu Secuiesc  LINIA MAGHIARA  IF
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate ; 15-16 februarie

Proba 2. Prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta 15-16 februarie

Specializarea PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR S1 PRESCOLAR - Extensia Universitara Odorheiul Secuiesc  LINIA MAGHIARA  IF, ID 
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate ; 15-16 februarie

Proba 2. Prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta 15-16 februarie

 

 
 

 

Documente scanate necesare pentru înscrierea la examenul de licență/diplomă:

 

 • 1. cerere de înscriere semnată ( generată pe platformă)
 • 2. Certificat de competență lingvistică în termen de valabilitate (eliberat de Centrul Alfa, nivel minim B1)
 • 3. certificatul de naștere;
 • 4. dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul) ;
 • 5. diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diploma echivalentă acesteia (excepție fac absolvenții care au la dosarul de student de la facultate aceste acte în original);

 Vă rugăm să încărcați un singur fișier PDF  care să conțină actele de studii în ordinea: Diplomă de bacalaureat, foaie matricolă;

 • 6. cartea de identitate, în situațiile în care: a) certificatul de naștere nu conține Codul Numeric Personal; b) certificatul de naștere este vechi și se specifică raionul și nu județul; c) denumirea oficială a localității s-a schimbat; d) este nevoie de clarificarea datelor personale ale titularului;
 • 7. lucrarea de licență în format PDF;
 • 8. Declarație pe proprie răspundere (model);
 • 9. Acord semnat de coordonator (model);