• conferinta educatie
  Conferința Națională de Cercetare în Educație
  CERED 2023, conferința cu tema: Diversitatea ca resursă în educație și în cercetarea educațională
  5-7 octombrie 2023
 • conferinta educatie
  Deschiderea anului universitar 2023/2024
  2 octombrie 2023 ora 10.00
  str. Mihail Kogălniceanu 3
 • conferinta pedagogie
  Abordări didactice actuale și de perspetivă în învățământul primar și preșcolar
  Înscriere: termen limită, 31 octombrie 2023
  Materialele conferinței vor fi publicate într-un volum colectiv tipărit
 • formare continua cadre
  Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
  Activitatile programelor se desfasoara in regin ONLINE, sub avizul MEC
  Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393
 • formare continua cadre
  PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE
  Depunerea dosarelor se face online pănă la completarea numărului de locuri (35 de locuri)
  https://forms.gle/viAGK36QmW68WMSg9
 • facultatea de psihologie
  Academicradio
  Radio ONLINE
 • covid
  Info-Covid-19
  Servicii suport
  Decizii și măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus
MENIU

Licenta

 

Inscrierile pentru licență sesiunea iulie 2023:

- se va face online in perioada 14.06.2023-27.06.2023 ora 12.00

Examenele vor avea loc in perioada 03.07.-09.07.2023 calendarul pe specializari si orele vor fi stabilite ulterior.

 

 

 

 

Specializarea PSIHOLOGIE - LINIA ROMANĂ

Ghid elaborare lucrare de licenta Sesiunea Iulie 2023_Februarie 2024

CEREREA  alegere tema si coordonator al lucrarii de licenta Februarie 2024

CEREREA  alocare din oficiu coordonator al lucrarii de licenta Februarie 2024


Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate 5 iulie 2023 ora 8.30  proba scrisă (studentii se vor prezenta la ora 7.45 in fata salii cu pix negru) .

Programare

Ponderea fiecarui raspuns corect este aceeasi in calculul notei finale.

Nota obtinuta nu poate fi mai mica decat 1.

Grila corectare 1Grila corectare 2Grila corectare 3Grila corectare 4

ÎN ZIUA EXAMENULUI SCRIS FIECARE CANDIDAT TREBUIE SĂ DEPUNA LA SECRETARIATUL DE PE STR. SINDICATELOR NR.7 UN PLIC CU 2 FOTOGRAFII ¾ COLOR, PE PLIC SE VA PRECIZA NUMELE CANDIDATULUI SI FORMA DE ÎNVĂȚĂMÎNT (CU FRECVENȚĂ SAU ID).

Folderul cu bibliografia de consultat pentru examenul de licență din sesiunea Iunie/Iulie 2023, poate fi obținut de la secretariat, în format electronic: 

pentru ID - secretariatidd@psychology.ro

pentru ZI - mirela.filep@ubbcluj.ro

Consulta bibliografia

Proba 2. Prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta  6-7 iulie 2023  

CANDIDAȚII INSCRIȘI LA LICENȚĂ SE VOR PREZENTA LA ORA 8,30 LA SALA UNDE SUNT REPARTIZAȚI (vezi subcomisie) PENTRU A ÎNCĂRCA PREZENTAREA POWERPOINT, APOI SE VOR PREZENTA PENTRU SUSȚINERE LA ORA PROGRAMATĂ.

Subcomisia 1A Clinica           Subcomisia 1B Psihologie       Subcomisia 2A Clinica

Subcomisia 2B Psihologie    Subcomisia 3A Clinica              Subcomisia 3B Psihologie

Subcomisia 4A Clinica           Subcomisia 4B Psihologie       Subcomisia 5

Subcomisia 6                          Subcomisia 7                            Subcomisia 8

Specializarea PSIHOLOGIE - LINIA MAGHIARA
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate 3-6.07.2023   proba orală-  (consulta bibliografia);  Detalii

Proba se desfășoară cu prezență fizică.

Proba 2. Prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta  3-6.07.2023

Specializarea PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA – LINIA ROMANA
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate   3.07.2023   str. Sindicatelor nr.7  proba scrisă  ora 9.00 sala 13, sala 4 (studenții se vor prezenta la ora 8:30) (consulta bibliografia)

Proba se desfășoară cu prezență fizică și are o durată de 2 ore.

Proba 2. Prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta   4.07.2023  începând cu ora 9.00 sala 13, sala 4  str. Sindicatelor nr.7

Specializarea PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA – LINIA MAGHIARA
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate   3-5.07.2023 proba orală- (consulta bibliografia  Detalii

Proba 2. Prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta 3-5.07.2023

Specializarea PEDAGOGIE - LINIA ROMANA
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate   3.07.2023  (ora 14.30) proba scrisă - (consulta bibliografia
Proba se desfășoară cu prezență fizică și are o durată de 2 ore.

Programare

Proba 2. Prezentarea si sustinerea lucrarii de licență    4.07.2023
Notă Studenții sunt rugați să-și pregătească prezentarea pentru 10 minute

 

Specializarea PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR ȘI PRESCOLAR - LINIA ROMANA IF, ID
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate 3.07. 2023  (ora 14.30) proba scrisa (consulta bibliografia)
Proba se desfășoară cu prezență fizică și are o durată de 2 ore.

IF: Programarea prezentarilor

ID: Programarea prezentarilor

Proba 2. Prezentarea si sustinerea lucrarii de licență   4.07.2023 
15 minute (10 minute prezentare + 5 minute discuții)
Notă Studenții sunt rugați să-și pregătească prezentarea pentru 10 minute

Specializarea PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR - LINIA MAGHIARA
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate  probă orală- 3-4.07.2023 (consulta bibliografia);  Detalii  

Proba 2. Prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta   3-4.07.2023  

Specializarea PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR - LINIA GERMANA
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate probă scrisă- 5.07.2023  ora 9.00 str. Motilor nr.11 sala 206 (consulta bibliografia);  Licenta

Proba 2. Prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta 6.07.2023  ora 9.00 str. Motilor nr.11 sala 206

Specializarea PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR -Extensia Universitara Nasaud LINIA ROMANA IF, ID
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate   5.07.2023ora probă scrisă  (Consulta bibliografia

Proba 2. Prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta     6.07.2023

Specializarea PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR -Extensia Universitara Sighetu Marmatiei LINIA ROMANA IF, ID      (consulta bibliografia)
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate    5.07.2023

Proba 2. Prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta     6.07.2023

Specializarea PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR -Centrul Universitar  UBB - Resita LINIA ROMANA IF
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate  4.07.2023 probă scrisă   (consulta bibliografia)

Proba 2. Prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta   5.07.2023 programare

Specializarea PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR - Extensia Universitara Targu Mures  LINIA ROMANA IF, ID (Consulta bibliografia 
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate  5.07.2023  proba scrisă str. Alexandru Papiu Ilarian, nr. 37, 

Proba 2. Prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta  6.07.2023

str. Alexandru Papiu Ilarian, nr. 37, 

Specializarea PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR - Extensia Universitara Targu Mures LINIA MAGHIARA  IF 3-4.07.2023 probă orală (consulta bibliografia)
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate ;  Detalii    str. Alexandru Papiu Ilarian nr. 37, sala 201

Proba 2. Prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta  3-4.07.2023   str. Alexandru Papiu Ilarian nr. 37, sala 201

Specializarea PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR - Extensia Universitara Satu Mare LINIA MAGHIARA  IF, ID (consulta bibliografia)
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate  3-4.07.2023   probă orală;  Detalii str. Petofi Sandor nr. 47, sala 47

Proba 2. Prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta 3-4.07.2023   str. Petofi Sandor nr. 47, sala 47

Specializarea PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR - Extensia Universitara Odorheiul Secuiesc  LINIA MAGHIARA  IF, ID  (consulta bibliografia)
Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate 3-4.07.2023  probă orală;  Detalii str. Budvar nr. 2, sala 22

Proba 2. Prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta  3-4.07.2023   str. Budvar nr. 2, sala 22

 

 

Regulamentul de organizare a examenului :DETALII

 

 

 

 
 
 
Documente scanate necesare pentru înscrierea la examenul de licență/diplomă:

Inscrierile pentru licență sesiunea iulie 2023:

- se va face online in perioada 14.06.2023-27.06.2023 ora 12.00

Documentele scanate (PDF) necesare pentru inscrierea la examenul de absolvire:

Actele de stare civilă:

-certificat de naștere

-pașaport – pentru cetățenii străini

-carte de identitate – in situatiile in care certificatul de nastere nu contine CNP, certificatul de nastere este vechi si se specifica raionul si nu judetul, denumirea oficiala s-a schimbat, este nevoie de clarificarea datelor personale ale titularului, cerere aprobată de conducerea instituției și documente oficiale din care rezultă numele nou în cazul modificării numelui din certificatul de naștere depus inițial, după caz

Actele de studii:

- atestat/certificat de competență lingvistică;

-diplomă de bacalaureat + foaie matricolă

-documentul care a permis accesul la studii, în cazul cetățenilor străini

-Cererea pentru eliberarea diplomei - generata automat de programul de inscriere

-Lucrarea de absolvire in format PDF

-Declaratia pe propria raspundere link

-Acordul semnat de coordonator link

Fiecare document al fișierului va fi orientat astfel încât, la vizualizare, să nu fie necesară rotirea paginilor.

Documentele incarcate de student vor fi validate doar daca indeplinesc criteriile expuse mai sus.