• conferinta pedagogie
  International Conference
  "Education, Reflection, Development"
  June 24-25, 2022 - Online
 • formare continua cadre
  Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
  Activitatile programelor se desfasoara in regin ONLINE, sub avizul MEC
  Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393
 • covid
  Info-Covid-19
  Servicii suport
  Decizii și măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus
 • facultatea de psihologie
  Academicradio
  Radio ONLINE

 • facultatea de psihologie
  International Week
  Teaching and Staff Training - New European Trends in Psychology and Educational Sciences. 2nd Edition

 • formare continua cadre
  PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE
  Depunerea dosarelor se face online pănă la completarea numărului de locuri (35 de locuri)
  https://forms.gle/viAGK36QmW68WMSg9
MENIU

Dezvoltarea profesionala in domeniul educatiei incluzive/speciale

Programul de formare continuă certificat DFC:

DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE

 

Depunerea dosarelor se face online pănă la completarea numărului de locuri (35 de locuri): https://forms.gle/viAGK36QmW68WMSg9

   

 

Numărul de credite transferabile alocate: 22

 

Temeiul legal al organizării cursului: Acreditat prin ordin de ministru nr. 3706/31.05.2018

 

ORDIN privind aprobarea Metodologiei de gestionare şi arhivare a "Certificatelor de competenţe profesionale ale personalului didactic" şi a "Atestatelor de formare continuă a personalului didactic", poate fi consultată aici.

 

OORDIN nr. 5564 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, poate fi consultat  aici.

 

Module incluse în cadrul programului
 • Psihopedagogia persoanelor cu dizabilităţi
 • Teoria şi practica instruirii-evaluării în educaţia specială/incluzivă
 • Metode de cercetare în psihopedagogia specială
 • Metode şi tehnici de evaluare psihopedagogică la preşcolarii şi şcolarii cu dizabilităţi
 • General şi particular în ariile curriculare la preşcolarii şi şcolarii cu dizabilităţi intelectuale şi de dezvoltare
 • Elemente specifice ale curriculumului la preşcolarii şi şcolarii cu dizabilităţi senzoriale
 • Metode şi tehnici de terapie a limbajului şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare
 • Terapia complexă şi integrată la preşcolarii şi şcolarii cu dizabilităţi intelectuale

 

Criterii de selecţie pentru admitere: dosar personal de înscriere și diploma de licență (la instituție de învațământ superior acreditată cf. normelor în vigoare).

Actul de studii eliberat cursantului: Atestat de Formare Continuă a Personalului Didactic şi Fişa competenţelor şi a disciplinelor/temelor

 

Acte necesare pentru înscriere:

 

 • dosar plic
 • adeverinţă de la instituţia de înv. (se menţionează statutul de cadru didactic)
 • cerere prin care se solicită înscrierea la curs ( cerere tip);
 • copie legalizată după diploma de licență
 • copie legalizată dupa foaia matricolă
 • copie  legalizată după diplomă de bacalaureat
 • copie dupa certificatul de naștere, xerox
 • copie dupa certificatul de căsătorie(dacă este cazul), xerox
 • copie după cartea de identitate (CI) Xerox

Legalizarea documentelor se face la un Notar Public sau la înscriere pe baza actelor în original și prezentarea unei copii xerox

Informaţii generale

Durata programului 88 ore (activităţile se vor desfăşura modular, la sfârşit de săptămână

Credite transferabile – 22

Gupa de cursanti pentru cursul Dezvoltare profesionala in domeniul educatiei incluzive/speciale are 25 locuri (se face o singura grupa).

Taxa de şcolarizare 1200 lei (taxa se achită în două tranşe, prima tranșă la înscriere și ultima tranșă înainte de finalizarea cursului)

 

Persoana de contact:
Mirela Moteoc, contactati-o pe doamna secretara