• admitere psihologie
  ADMITERE SEPTEMBRIE 2019 - NIVEL LICENȚĂ
  11,12 septembrie 2019 - înscrierea candidaţilor, ora 9-13 (orar casierie 9-13)
  str. Motilor, nr. 11, et. I
 • admitere master
  ADMITERE SEPTEMBRIE 2019 - NIVEL MASTER
  11,12 septembrie 2019 - înscrierea candidaţilor, ora 9-13 (orar casierie 9-13)
  str. Motilor, nr. 11, et. I
 • formare continua
  Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
  Locatii: Alba Iulia, Bistrita, Nasaud, Cluj-Napoca, Sighetu Marmatiei, Targu Mures, Suceava, Vatra Dornei, Zalau, Birgis (jud. Sibiu)
  Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393
MENIU

Dezvoltarea profesionala in domeniul educatiei incluzive/speciale

Programul de formare continuă certificat CNFP:
DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE
(Perioada de inscriere: 17 septembrie 2018 - 12 octombrie 2018, fara sambata si duminica)

 

Numărul de credite transferabile alocate: 21

 

Temeiul legal al organizării cursului: Acreditat prin ordin de ministru nr. 4736/12.07.2012

 

ORDIN privind aprobarea Metodologiei de gestionare şi arhivare a "Certificatelor de competenţe profesionale ale personalului didactic" şi a "Atestatelor de formare continuă a personalului didactic", poate fi consultată  aici.

 

ORDIN nr. 5564 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, poate fi consultat  aici.

 

Module incluse în cadrul programului

 • Psihopedagogia persoanelor cu dizabilităţi
 • Teoria şi practica instruirii-evaluării în educaţia specială/incluzivă
 • Metode de cercetare în psihopedagogia specială
 • Metode şi tehnici de evaluare psihopedagogică la preşcolarii şi şcolarii cu dizabilităţi
 • General şi particular în ariile curriculare la preşcolarii şi şcolarii cu dizabilităţi intelectuale şi de dezvoltare
 • Elemente specifice ale curriculumului la preşcolarii şi şcolarii cu dizabilităţi senzoriale
 • Metode şi tehnici de terapie a limbajului şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare
 • Terapia complexă şi integrată la preşcolarii şi şcolarii cu dizabilităţi intelectuale

Criterii de selecţie pentru admitere: dosar personal de înscriere și diploma de licență (la instituție de învațământ superior acreditată cf. normelor în vigoare).

 

Actul de studii eliberat cursantului: Atestat de Formare Continuă a Personalului Didactic şi Fişa competenţelor şi a disciplinelor/temelor

 

Acte necesare pentru înscriere:

 • dosar plic
 • fisa de inscriere ( modelul tipizat de fisa)
 • adeverinţă de la instituţia de înv. (se menţionează statutul de cadru didactic) cerere prin care se solicită înscrierea la curs
 • copie legalizată după diploma de licență
 • copie legalizată dupa foaia matricolă
 • copie xerox după diplomă de bacalaureat (nelegalizată)
 • copie dupa certificatul de naștere xerox
 • copie dupa certificatul de căsătorie xerox nelegalizat (daca este cazul) copie după cartea de identitate (CI) xerox
 • Dovada achitării taxei de înscriere 600 Ron (prima tranşă) - plata se efectuează direct la casieria Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, sala 2, Strada Sindicatelor nr. 7, zilnic între orele 9-12.

* Legalizarea Documentelor: se face la un NOTAR PUBLIC sau la inscriere pe baza actelor in original si prezentarea a doua copii xerox.

Depunerea dosarelor se face in programul: luni-vineri, între orele 9-12, pe Strada Sindicatelor nr. 7 (clădirea Pedagogica), secretar Mirela Moteoc

 

Informaţii generale

Durata programului 84 ore (activităţile se vor desfăşura modular, la sfârşit de săptămână

Credite transferabile – 21

Taxa de şcolarizare 1200 lei (taxa se achită în două tranşe)

 

Persoana de contact:
Mirela Moteoc, contactati-o pe doamna secretara

Admitere 2019

Oficiul Permanent al Admiterii ofera candidatilor, pe tot parcursul anului, informaţii privind admiterea la facultate. Telefon: +40-264-405337; +40-264-405300; interior 5337.

Detalii