• formare continua cadre
  Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
  Activitatile programelor se desfasoara in regin ONLINE, sub avizul MEC
  Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393
 • covid
  Info-Covid-19
  Servicii suport
  Decizii și măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus
 • facultatea de psihologie
  Academicradio
  Radio ONLINE

 • formare continua cadre
  PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE
  Depunerea dosarelor se face online pănă la completarea numărului de locuri (35 de locuri)
  https://forms.gle/viAGK36QmW68WMSg9
 • -->
MENIU

Admitere conversie profesionala - PIPP

Program de Conversie Profesională

Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar 

Candidații care optează pentru programele de nivel master sau conversie profesională, pentru a le putea adăuga în lista opțiunilor, trebuie să-și adauge și studiile universitare absolvite în cadrul profilului creat la activarea contului de înscriere

Date program

Forma de învăţământ: Învăţământ la distanţă

Durata: 2 ani (4 semestre)

Număr de locuri: 112 (disponibile pentru sesiunea de toamnă)

 

Înscrierea candidaților

ADMITEREA la programul de conversie profesională se va face pe baza diplomei de licenţă şi în baza unei adeverinţe din care să rezulte încadrarea candidaţilor în învăţământului preuniversitar, pentru anul școlar curent, adeverință vizată de inspectorul de specialitate/inspector scolar si stampila ISJ. Inscrierea se face online la adresa: https://admitere2021.ubbcluj.ro

Comisia de inscriere telefon 0752605270.

 

Criterii de selecție pentru admitere

Media examenului de licenţă.

În cazul mediilor egale ale candidaţilor, criteriul de departajare este media generală a anilor de studii universitare de licenţă.

 

Perioada de înscriere

13-20 septembrie 2021 (candidații admiși confirmă locul ocupat, începând cu 21 septembrie 2021, online, prin contul de unde s-a depus dosarul).

 

Taxe

Taxa de înscriere (200 lei) și taxa de procesare (50 lei) se achită online, cu cardul, în momentul înscrierii si depunerii actelor. Totalul taxei de admitere este de 250 lei.

Taxa de școlarizare este de 2.900 lei/an. Confirmarea locului se realizeaza, după publicara listelor de admitere, prin plata pentru rata I (în valoare de 725 lei). Plata se poate face online, cu cardul, prin contul creat in timpul inscrierii.

 

Acte solicitate pentru înscriere:

Toate aceste acte vor fi aduse, intr-un dosar plic, la prima intalnire organizata. In timpul procesului de admitere, vor fi scanate si transmise Comisiei de Admitere, prin intermediul contului creat pentru etapele de Preinscriere si Inscriere.

 • fişă de înscriere;
 • adeverinţă de cadru didactic de la instituția de învățământ preuniversitar unde este încadrat, care menționează încadrarea pe anul școlar curent, adeverință vizată de inspectorul de specialitate/inspector scolar si stampila ISJ;
 • diplomă de licenţă, original si copie;
 • foaia matricolă/supliment la diplomă, original si copie;
 • diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă (pentru diplomele însoţite de foaia matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia, original si copie;
 • certificat de naştere, original si copie;
 • certificat de căsătorie, original si copie;
 • carte de identitate, original si copie;
 • trei fotografii tip buletin, color;
 • adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt pentru programul de studiu la care candidează (de la medicul de familie).

 

admitere program conversie profesionala