• deschidere an psihologie
   DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR
   Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei - UBB Cluj Napoca
  • conferinta pedagogie
   International Conference
   "Education, Reflection, Development"
   June 24-25, 2022 - Online
  • inscrieri conversie profesionala
   Perioada de înscriere: 12-19 septembrie 2022
   Forma de învățământ: Frecvență redusă
   Număr de locuri: 128/ locație (disponibile pentru sesiunea de toamnă)
  • conferinta pedagogie
   Abordări didactice actuale și de perspetivă în învățământul primar
   Înscriere: termen limită, 20 septembrie 2022
   Materialele conferinței vor fi publicate într-un volum colectiv tipărit
  • formare continua cadre
   Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
   Activitatile programelor se desfasoara in regin ONLINE, sub avizul MEC
   Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393
  • covid
   Info-Covid-19
   Servicii suport
   Decizii și măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus
  • facultatea de psihologie
   Academicradio
   Radio ONLINE

  • facultatea de psihologie
   International Week
   Teaching and Staff Training - New European Trends in Psychology and Educational Sciences. 2nd Edition

  • formare continua cadre
   PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE
   Depunerea dosarelor se face online pănă la completarea numărului de locuri (35 de locuri)
   https://forms.gle/viAGK36QmW68WMSg9
 • MENIU

  Admitere conversie profesionala - PIPP

  Program de Conversie Profesională

  Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar


   

  Date program

  Forma de învăţământ: Învăţământ la distanţă (locația Cluj-Napoca)
  Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvență (locația Reșița)
  Durata: 2 ani (4 semestre)
  Număr de locuri: 128/ locație (disponibile pentru sesiunea de toamnă)

   

  Înscrierea candidaților

  ADMITEREA la programul de conversie profesională se va face pe baza mediei de pe diploma de licenţă şi în baza unei adeverinţe din care să rezulte încadrarea candidaţilor în învăţământului preuniversitar, pentru anul școlar curent, adeverință vizată de inspectorul școlar general si ștampila ISJ. Inscrierea se face online la adresa: https://admitere2022.ubbcluj.ro

  Telefon comisia de inscriere: urmează a fi pubilcat .

   

  Criterii de selecție pentru admitere

  Media examenului de licenţă.

  În cazul mediilor egale ale candidaţilor, criteriul de departajare este media generală a anilor de studii universitare de licenţă.

   

  Perioada de înscriere

  11-19 iulie 2022 (candidații admiși confirmă locul ocupat, în perioada: 20-25 iulie 2022);

  12-19 septembrie 2022 (candidații admiși confirmă locul ocupat, în perioada: 20-22 septembrie 2022).

   

  Taxe

  1. Taxa de înscriere (200 lei) și taxa de procesare (50 lei) se achită online, cu cardul, în momentul înscrierii si depunerii actelor. Totalul taxei de admitere este de 250 lei.
  2. Taxa de școlarizare este:
   • de 2.900 lei/an (pentru locația Cluj-Napoca);
   • de 2.400 lei/an (pentru locația Reșița);
   Confirmarea locului se realizeaza, după publicara listelor de admitere, prin plata pentru rata I (25% din taxa de școlarizare). Plata se poate face online, cu cardul, prin contul creat in timpul inscrierii.

   

  Acte solicitate pentru înscriere:

  In timpul procesului de admitere, actele vor fi scanate si transmise Comisiei de Admitere, prin intermediul contului creat în etapa de Înscriere.

  • fişă de înscriere ( descarcă model);
  • adeverinţă de cadru didactic de la instituția de învățământ preuniversitar unde este încadrat ( descarcă model), care menționează încadrarea pe anul școlar curent, adeverință vizată de inspectorul școlar general și ștampila ISJ;
  • diplomă de licenţă
  • foaia matricolă/ supliment la diplomă
  • diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă (pentru diplomele însoţite de foaia matricolă)
  • certificat de naştere
  • certificat de căsătorie
  • carte de identitate
  • adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt pentru programul de studiu la care candidează (de la medicul de familie).

  Notă informativă:

  Cadrele didactice angajate la creșă nu sunt eligibile pentru programul de conversie profesională. Pentru aceste cazuri, recomandăm programul de nivel licență (ID) Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar.

   

  admitere program conversie profesionala