• covid
  Info-Covid-19
  Servicii suport
  Decizii și măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus
 • facultatea de psihologie
  Decanat: ALEGERI
  Dispozitie rector
  Dosare candidati
 • formare continua
  Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
  Locatii: Alba Iulia, Bistrita, Nasaud, Cluj-Napoca, Sighetu Marmatiei, Targu Mures, Suceava, Vatra Dornei, Zalau, Birgis (jud. Sibiu)
  Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393
MENIU

Admitere conversie profesionala - PIPP

Program de Conversie Profesională

Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar

 

Date program

Forma de învăţământ: Învăţământ la distanţă

Durata: 2 ani (4 semestre)

Număr de locuri: 150

 

Înscrierea candidaților

ADMITEREA la programul de conversie profesională se va face pe baza diplomei de licenţă şi în baza unei adeverinţe din care să rezulte încadrarea candidaţilor în învăţământului preuniversitar, adeverință vizată de Inspectoratul Școlar Județean.

 

Criterii de selecție pentru admitere

Media examenului de licenţă.

În cazul mediilor egale ale candidaţilor, criteriul de departajare este media generală a anilor de studii universitare de licenţă.

 

Perioada de înscriere

6-15 iulie 2020 (în zilele lucrătoare, între orele 9:00-12:00), Sala 18, d-na Mihaela Drumen

7-16 septembrie 2020 (în zilele lucrătoare, între orele 9:00-12:00), Sala 18, d-na Mihaela Drumen

 

Taxe

Taxa de înscriere și taxa de procesare se achită în momentul înscrierii, la sediul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.

Taxa de școlarizare este de 2.900 lei/an. La înscriere este necesară plata pentru rata I, în valoare de 725 lei.

 

Acte solicitate pentru înscriere:

 • fişă de înscriere;
 • adeverinţă de cadru didactic de la instituția de învățământ preuniversitar unde este încadrat, adeverință vizată de Inspectoratul Școlar Județean;
 • diplomă de licenţă sau echivalenta, original si copie;
 • foaia matricolă/supliment la diplomă, original si copie;
 • diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă (pentru diplomele însoţite de foaia matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia, original si copie;
 • certificat de naştere, original si copie;
 • certificat de căsătorie, original si copie;
 • carte de identitate, original si copie;
 • trei fotografii tip buletin, color;
 • adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt pentru programul de studiu la care candidează (de la medicul de familie);
 • dosar plic.

 

Prezentare program
Admitere 2019

Oficiul Permanent al Admiterii ofera candidatilor, pe tot parcursul anului, informaţii privind admiterea la facultate. Telefon: +40-264-405337; +40-264-405300; interior 5337.

Detalii