• conferinta pedagogie
  International Conference
  "Education, Reflection, Development"
  June 24-25, 2022 - Online
 • formare continua cadre
  Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
  Activitatile programelor se desfasoara in regin ONLINE, sub avizul MEC
  Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393
 • covid
  Info-Covid-19
  Servicii suport
  Decizii și măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus
 • facultatea de psihologie
  Academicradio
  Radio ONLINE

 • facultatea de psihologie
  International Week
  Teaching and Staff Training - New European Trends in Psychology and Educational Sciences. 2nd Edition

 • formare continua cadre
  PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE
  Depunerea dosarelor se face online pănă la completarea numărului de locuri (35 de locuri)
  https://forms.gle/viAGK36QmW68WMSg9
MENIU

Admitere conversie profesionala - PIPP

Program de Conversie Profesională

Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar


 

Date program

Forma de învăţământ: Învăţământ la distanţă (locația Cluj-Napoca)
Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvență (locația Reșița)
Durata: 2 ani (4 semestre)
Număr de locuri: 150/ locație

 

Înscrierea candidaților

ADMITEREA la programul de conversie profesională se va face pe baza mediei de pe diploma de licenţă şi în baza unei adeverinţe din care să rezulte încadrarea candidaţilor în învăţământului preuniversitar, pentru anul școlar curent, adeverință vizată de inspectorul școlar general si ștampila ISJ. Inscrierea se face online la adresa: https://admitere2022.ubbcluj.ro

Telefon comisia de inscriere: urmează a fi pubilcat .

 

Criterii de selecție pentru admitere

Media examenului de licenţă.

În cazul mediilor egale ale candidaţilor, criteriul de departajare este media generală a anilor de studii universitare de licenţă.

 

Perioada de înscriere

11-19 iulie 2022 (candidații admiși confirmă locul ocupat, în perioada: 20-25 iulie 2022);

12-19 septembrie 2022 (candidații admiși confirmă locul ocupat, în perioada: 20-22 septembrie 2022).

 

Taxe

 1. Taxa de înscriere (200 lei) și taxa de procesare (50 lei) se achită online, cu cardul, în momentul înscrierii si depunerii actelor. Totalul taxei de admitere este de 250 lei.
 2. Taxa de școlarizare este:
  • de 2.900 lei/an (pentru locația Cluj-Napoca);
  • de 2.700 lei/an (pentru locația Reșița);
  Confirmarea locului se realizeaza, după publicara listelor de admitere, prin plata pentru rata I (25% din taxa de școlarizare). Plata se poate face online, cu cardul, prin contul creat in timpul inscrierii.

 

Acte solicitate pentru înscriere:

In timpul procesului de admitere, actele vor fi scanate si transmise Comisiei de Admitere, prin intermediul contului creat în etapa de Înscriere.

 • fişă de înscriere ( descarcă model);
 • adeverinţă de cadru didactic de la instituția de învățământ preuniversitar unde este încadrat ( descarcă model), care menționează încadrarea pe anul școlar curent, adeverință vizată de inspectorul școlar general și ștampila ISJ;
 • diplomă de licenţă
 • foaia matricolă/supliment la diplomă
 • diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă (pentru diplomele însoţite de foaia matricolă)
 • certificat de naştere
 • certificat de căsătorie
 • carte de identitate
 • adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt pentru programul de studiu la care candidează (de la medicul de familie).

 

admitere program conversie profesionala