• formare continua cadre
  Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
  Activitatile programelor se desfasoara in regin ONLINE, sub avizul MEC
  Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393
 • covid
  Info-Covid-19
  Servicii suport
  Decizii și măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus
 • facultatea de psihologie
  Academicradio
  Radio ONLINE

 • formare continua cadre
  PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE
  Depunerea dosarelor se face online pănă la completarea numărului de locuri (35 de locuri)
  https://forms.gle/viAGK36QmW68WMSg9
MENIU

Disertatie

Inscrierile pentru licență sesiunea februarie 2021 se va face online in perioada 9.06.2021-23.06.2021 ora 12.00

 

 
 

 

 

 
 

 

Regulamentul de organizare a examenului :

Pedagogie și Didactică Aplicată

Științe ale Educatiei

Didactica Științelor exacte

Psihologie  Aplicată

Psihopedagogie Specială

Psihologie

 

Domeniul

Specializarea / linia de studiu/data sustinere lucrare

Psihologie

Psihologie clinica, consiliere psihologica si psihoterapie LR 18-19 februarie programare/link zoom

 

Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului si dezvoltarea potentialului uman LR  18-19 februarie programare/link zoom

 

Psihologie judiciara LR 18 februarie programare/link zoom

 

Psihologia sanatatii publice si clinica LR 18 februarie programare/link zoom

 

Consiliere si interventie psihologica in dezvoltarea umana LR 18 februarie programare/link zoom

 

Psihologia resurselor umane si sanatate organizationala LR 18 februarie programare/link zoom

 

Consultanta si interventie psihologica LM 17-18 februarie

 

Psihologie aplicata in organizatii complexe LM 17-18 februarie

Stiinte ale Educatiei 

Management, consiliere si asistenta psihopedagogica in institutiile incluzive LR 16 februarie

 

Terapia limbajului si audiologie educationala LR 16 februarie

 

Consiliere scolara si asistenta psihopedagogica LR 15 februarie, ora 9.
( ACCES IF | ACCES IFR)

 

Management educational LR 15 februarie, ora 9. ( CLICK PENTRU ACCES)

 

Designer instructional LR 

 

Management curricular LR  FR 19 februarie programare/link zoom

 

Metode si practici alternative în învătământul primar si prescolar LM 15-16 februarie

 

Strategii de învățare eficientă LM (Odorheiu Secuiesc) 15-16 februarie

 

Didactica limbii si literaturii germane, cultura si civilizatia germana a Europei Centrale si de Sud-Est LG 14 februarie

 

Conversie profesionala (ID) - 15 februarie, ora 13

 

 

Documente scanate necesare pentru înscrierea la examenul de disertatie:
 • 1. cerere de înscriere semnată (generată pe platformă)
 • 2. certificatul de naștere;
 • 3. dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul) ;
 • 4. diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diploma echivalentă acesteia, diploma de licență și suplimentul de diploma (excepție fac absolvenții care au la dosarul de student de la facultate aceste acte în original);

 Vă rugăm să încărcați un singur fișier PDF  care să conțină actele de studii în ordinea: Diplomă de bacalaureat, foaie matricolă, Diplomă de licență, supliment de diplomă;

 • 5. cartea de identitate, în situațiile în care: a) certificatul de naștere nu conține Codul Numeric Personal; b) certificatul de naștere este vechi și se specifică raionul și nu județul; c) denumirea oficială a localității s-a schimbat; d) este nevoie de clarificarea datelor personale ale titularului;
 • 6. lucrarea de disertație în format PDF;
 • 7. Declarație pe proprie răsoundere (model);
 • 8. Acord semnat de coordonator (model);