• terapie cu animale
  Cursul postuniversitar (ediția 9): "Terapia si activitătile asistate de animale pentru persoane cu nevoi speciale"
  Perioada de inscriere: 01.10.2018 - 02.11.2018
  (luni-vineri, între orele 9-12)
 • formare continua
  Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
  Locatii: Alba Iulia, Bistrita, Nasaud, Cluj-Napoca, Sighetu Marmatiei, Targu Mures, Suceava, Vatra Dornei, Zalau, Birgis (jud. Sibiu)
  Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393, 0741.555682
MENIU

Disertatie

Inscrieri disertatie (sesiunea iulie 2018): 14,15,18,19,20,21,22,25,26,27 Iunie 2018
Candidatii sunt rugati sa se prezinte cu cartea de identitate, cu minim 30 min. inaintea inceperii probei.
Comisie disertatie

Domeniul

Specializarea / linia de studiu

Susţinerea lucrării de disertaţie

Psihologie

Psihologie clinica, consiliere psihologica si psihoterapie LR

4 iulie (Programarea)

 

Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului si dezvoltarea potentialului uman LR

5 iulie (Programarea)

 

Consiliere genetica LR

-

 

Psihologie judiciara LR

2 iulie, ora 09:00 (Programarea)

 

Psihologia sanatatii publice si clinica LR

2 iulie, ora 09:00 (Programarea)

 

Consiliere si interventie psihologica in dezvoltarea umana LR

2 iulie, ora 09:00 (Programarea)

 

Psihologia resurselor umane si sanatate organizationala LR

2 iulie, ora 09:00 (Programarea)

 

Consultanta si interventie psihologica LM

6 iulie

 

Psihologie aplicata in organizatii complexe LM

6 iulie, între orele 14-20

Stiinte ale Educatiei 

Management, consiliere si asistenta psihopedagogica in institutiile incluzive LR

4 iulie (Programarea)

 

Terapia limbajului si audiologie educationala LR

4 iulie (Programarea)

 

Consiliere scolara si asistenta psihopedagogica LR

2 iulie, ora 08:00 (Cu frecventa - sala 18, frecventa redusa - sala 11)

 

Designer instructional LR

2 iulie

 

Management curricular LR

2 iulie, ora 09:00, sala 19

 

Metode si practici alternative în învătământul primar si prescolar LM

3, 4 iulie

 

Didactica limbii si literaturii germane, cultura si civilizatia germana a Europei Centrale si de Sud-Est LG

6 iulie

 

Dosarul de inscriere pentru examenul de disertatie trebuie sa contina urmatoarele acte:

 

 • 1. dosar plic;
 • 2. fisa de lichidare semnata si stampilata de catre serviciile UBB ( fisa de lichidare);
 • 3. referat privind lucrarea de disertatie ( referatul tipizat);
 • 4. cerere tip (se printeaza fata-verso:  modelul de cerere);
 • 5. certificat de nastere original + copie;
 • 6. diploma de bacalaureat (original si 2 copii) si foaie matricola (original si 2 copii);
 • 7. diploma de licenta (original si 2 copii) si foaie matricola sau supliment la diploma (original si 2 copii);
 • 8. lucrarea de disertatie – 1 exemplar listat si legat (nu este obligatorie copertarea) care se depune la comisie in momentul sustinerii;
 • 9. lucrarea de disertatie in format electronic, pe CD;
 • 10. declaratie privind autenticitatea tezei ( declaratia tip);
 • 11. declaratie date contact ( declaratia tip);
 • 12. rezumatul lucrarii de licenta/disertatie, max. 1 pag. (un exemplar in limba romana si un exemplar intr-o limba de circulatie internationala);
 • 13. dovada achitării taxei de înscriere (daca este cazul).
Admitere 2018

Oficiul Permanent al Admiterii ofera candidatilor, pe tot parcursul anului, informaţii privind admiterea la facultate. Telefon: +40-264-405337; +40-264-405300; interior 5337.

Detalii