• conferinta educatie
  Conferința Națională de Cercetare în Educație
  CERED 2023, conferința cu tema: Diversitatea ca resursă în educație și în cercetarea educațională
  5-7 octombrie 2023
 • conferinta educatie
  Deschiderea anului universitar 2023/2024
  2 octombrie 2023 ora 10.00
  str. Mihail Kogălniceanu 3
 • conferinta pedagogie
  Abordări didactice actuale și de perspetivă în învățământul primar și preșcolar
  Înscriere: termen limită, 31 octombrie 2023
  Materialele conferinței vor fi publicate într-un volum colectiv tipărit
 • formare continua cadre
  Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
  Activitatile programelor se desfasoara in regin ONLINE, sub avizul MEC
  Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393
 • formare continua cadre
  PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE
  Depunerea dosarelor se face online pănă la completarea numărului de locuri (35 de locuri)
  https://forms.gle/viAGK36QmW68WMSg9
 • facultatea de psihologie
  Academicradio
  Radio ONLINE
 • covid
  Info-Covid-19
  Servicii suport
  Decizii și măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus
MENIU

Burse

Burse semestrul I, an universitar 2023/2024

 

 

Perioada pentru depunearea dosarelor pentru bursele de ajutor social

 

Venitul lunar net pe membru de familie

 

Anunt burse pentru venituri lunare

 

Anunt burse pe motive medicale

 

Studentii bursieri care nu au mai adus/trimis niciodata un cont IBAN la Serviciul Social sa trimita un document bancar (extras de cont, lista IBAN-uri, printscreen aplicatie mobila/internet banking etc.) pe care sa fie mentionate urmatoarele: nume si prenume, CNP (poate fi notat si de student), contul IBAN (bursierul trebuie sa fie titular), facultatea si tipul de bursa, la adresa de e-mail la social@ubbcluj.ro.

Studentii bursieri care au comunicat pana acum un extras de cont/cont IBAN la Serviciul Social conturile IBAN vor fi preluate din baza de date existenta.

Liste finale burse semestrul II, an universitar 2022/2023

 

Burse merit

Burse performanta

Burse sociale buget

Burse de ajutor social pentru imbracaminte

Burse de ajutor social din fonduri propri UBB buget

Burse de ajutor social din fonduri propri UBB taxa

Lista studenților RESPINȘI

Rezolutie contestatii

 

Depunerea contestatiilor 

29.032023 - 31.03.20223 ora 12.00 

Contestatiile se transmit exclusiv pe adresa de email a secretarei de specialitate (a se verifica confirmarea primirii emailului si a numarului de inregistrare) .

 

Repartizare fond burse

 

Burse semestrul II, an universitar 2022/2023

Cererile pentru acordarea burselor de performanță si merit  pentru toți studenții de la nivel licență (anul I, II, III) și nivel master (anul I, II) se vor depune exlusiv la adresa: https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/ în perioada 27 februarie 2023 – 17 martie 2023 până la ora 16,00.

Depunerea documentelor prin mijloace electronice, implica in mod obligatoriu o declarație pe proprie răspundere a studentului referitoare la conformitatea documentelor. 

În situația în care dosarul depus online în vederea obținerii unei burse de ajutor social nu este complet iar Comisia de burse a facultății solicită clarificări conform art. 16 (13) din Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenți,  documentele solicitate se pot depune și fizic la secretariatele facultăților.

Studentii care participa la ore si doresc sa aplice pentru bursa sociala, sunt rugati sa depuna dosarele cu documente, direct la secretariat, in perioada (27 februarie-17 martie) 2023, intervalul orar 9-12.

Calendarul de desfasurare a burselor pentru semestrul II al anului universitar 2022-2023


Conform Hotărârii Consiliului Facultății, au fost aprobate mediile minime de acordare a burselor pentru anul universitar 2022/2023, după cum urmează:

 • Media minimă de acordare a burselor de performanță: 9,50
 • Media minimă de acordare a burselor de merit: 8,50
 • Număr minim de credite pentru acordarea burselor sociale și medicale: 15 credite la disciplinele de specialitate.

Regulamentul de acordare al burselor este disponibil la adresele:

https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/burse/regulament_burse
https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/files/burse/2022-2023/Regulament_burse_studenti_2022-2023.pdf

IMPORTANT: DOSARELE PENTRU ACORDAREA BURSEI DE AJUTOR SOCIAL VOR FI SCANATAE ÎNTR-UN SINGUR FIȘIER PDF ȘI VOR FI ÎNCĂRCATE PÂNĂ LA DATA DE 16 Martie 2023 ÎN PLATFORMA DE LA ADRESA: https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/.  In acest document pdf (cu paginile numerotate si semnate in dreapta jos) va fi cuprinsa declaratia bursa in format electronic si anexa 9. In 17 martie 2023 se pot completa doar dosarele incomplete depuse in data de 16 martie 2023. DUPĂ DATA DE 17 MARTIE 2023 ORA 16,00 NU SE MAI ACCEPTĂ COMPLETĂRI CU ACTE JUSTIFICATIVE LA DOSARELE DE BURSĂ SOCIALĂ.

Lunile care se iau in considerare la calcularea veniturilor sunt octombrie, noiembrie, decembrie 2022.

Recomandarea este de a vă încărca în platformă dosarele pentru acordarea bursei de ajutor social cât mai repede posibil, deoarece dacă veți primi observații de la secretariat să aveți timpul necesar pentru completarea dosarului.

Modelul cererii de bursă de performanță sau merit se descarcă, se completează, se semnează, după care se scanează și se încarcă la adresa https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/.

Declarația bursa documente în format electronic

 

 

CALENDARUL de acordare a burselor în cadrul UBB Semestrul II al anului universitar 2022-2023

 

Platforma burse

 

Perioada pentru depunearea dosarelor pentru bursele de ajutor social

 

Venitul lunar net pe membru de familie

 

Anunt burse pentru venituri lunare

 

Anunt burse pe motive medicale

 

Anunt burse pe motive medicale

 

Metodologie de acordare a burselor ID-IFR

 

Anexa 7

Anexa 8

Anexa 9 

Anexa 10

Declaratie

 

Cerere tip pentru acordare bursa - invatamant cu frecventa


Burse semestrul I 2022-2023

Burse merit

Burse performanta

Burse de ajutor social

Burse de ajutor social din fonduri proprii ale UBB

Bursa de AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL PENTRU IMBRACAMINTE SI INCALTAMINTE

Bursele speciale privind activitatea științifică

Rezolutii contestatii burse

 

Propuneri burse merit

Propuneri burse performanta

Propuneri burse de ajutor social

Contestatiile se depun personal, la secretariatul specializarii, in perioada 31.10.2022-02.11.2022, intre orele 9-12.

Repartizare fond burse

 

Studentii bursieri care nu au mai adus/trimis niciodata un cont IBAN la Serviciul Social sa trimita un document bancar (extras de cont, lista IBAN-uri, printscreen aplicatie mobila/internet banking etc.) pe care sa fie mentionate urmatoarele: nume si prenume, CNP (poate fi notat si de student), contul IBAN (bursierul trebuie sa fie titular), facultatea si tipul de bursa, la adresa de e-mail la social@ubbcluj.ro.

Studentii bursieri care au comunicat pana acum un extras de cont/cont IBAN la Serviciul Social conturile IBAN vor fi preluate din baza de date existenta.

 

 

CALENDARUL de acordare a burselor în cadrul UBB Semestrul I al anului universitar 2022-2023

Dosarele de bursa se depun la secretariatele facultatii.

Bursele de performanta si merit pot fi depuse si online pe platforma.

Platforma burse

 

Media minima burse merit si performanta

 

Perioada pentru depunearea dosarelor pentru bursele de ajutor social

 

Venitul lunar net pe membru de familie

 

Anunt burse pentu venituri lunare

 

Anunt burse pe motive medicale

 

Metodologie de acordare a burselor ID-IFR

 

Anexa 7

Anexa 8

Anexa 9 

Anexa 10

 

Cerere tip pentru acordare bursa - invatamant cu frecventa
Cerere tip pentru acordare bursa - invatamant la distanta


 

 

Burse semestrul II 2021-2022

 

Burse merit

Burse performanta

Burse de ajutor social

Burse de ajutor social imbracaminte

Burse de ajutor social din fonduri proprii ale UBB

Burse de imbracaminte din fonduri proprii ale UBB

 

Studentii bursieri care nu au mai adus/trimis niciodata un cont IBAN la Serviciul Social sa trimita un document bancar (extras de cont, lista IBAN-uri, printscreen aplicatie mobila/internet banking etc.) pe care sa fie mentionate urmatoarele: nume si prenume, CNP (poate fi notat si de student), contul IBAN (bursierul trebuie sa fie titular), facultatea si tipul de bursa, la adresa de e-mail la social@ubbcluj.ro.

Studentii bursieri care au comunicat pana acum un extras de cont/cont IBAN la Serviciul Social conturile IBAN vor fi preluate din baza de date existenta.

 

Propuneri burse semestrul II 2021-2022

Burse merit

Burse performanta

Burse de ajutor social 

Contestatiile se pot depune pana in data de 23.03.2022 ora 12 pe adresa de e-mail a secretarei de specializare.

Adrese secretare

 

 

Anunț privind depunerea cererilor de bursă pentru semestrul II, an universitar 2021-2022 Perioada pentru transmiterea cererilor de acordare a burselor (performanță, merit, ajutor social din fonduri bugetare și extrabugetare) și a documentelor doveditoare în cazul burselor de ajutor social pentru semestrul II, an universitar 2021-2022 este 21 februarie 2022 – 11 martie 2022.

 

 

Anexa 7

Anexa 8

Anexa 11

Anexa 12

 

Tutorial platforma burse

Logarea pe platforma se face cu contul de student prenume.nume@stud.ubbcluj.ro.

Pentru studentii care nu isi mai stiu parolele gasesc tutoriale cum sa o schimbe sau sa recupereze contul.

Tutoriale – Direcția Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (ubbcluj.ro)

 

 

Regulament privind acordarea burselor pentru studenți

 

 

Cerere tip pentru acordare bursa - invatamant cu frecventa
Cerere tip pentru acordare bursa - invatamant la distanta