• psiedu

Conducerea Facultatii de Psihologie si Stiinte ale Educatiei

 

Decan: Prof.univ.dr. Opre Nicolae Adrian

Program audiente: marti

 • 10:00–11:00 cadre didactice şi personal administrativ
 • 11:00 – 12:00 studenţi
 • 12:00 – 13:00 alte persoane
 • Reprezintă Facultatea în relaţie cu Rectoratul, Consiliul de Administraţie UBB, Senat şi alte entităţi
 • Asigură conducerea operativă şi managementul strategic al facultăţii
 • Responsabil de managementul financiar
 • Responsabil resurse umane
 • Responsabil admitere

 Prodecan: Conf.univ.dr. Glava Adina - Elena

Program audiente: luni - orele: 11:00-13:00

 • Responsabil pentru programele de studii ale specializării Stiinţe ale Educaţiei linia română (nivel licenţă şi master)
 • Responsabil extensii universitare linia română
 • Responsabil cooperări internaţionale şi mobilităţi cadre didactice şi studenţi
 • Responsabil probleme sociale și burse studenţi nivel facultate
 • Co-responsabil curriculum pentru programele de studii ale specializării Ştiinţe ale Educaţiei linia română
 • Co-responsabil admitere

Prodecan: Conf.univ.dr. Magdaș Ioana - Cristina

Program audiente: vineri - orele: 11:00-13:00

 • Responsabil pentru programele de studii ale specializării Psihopedagogie specială linia română (nivel licenţă şi master)
 • Responsabil curriculum pentru programele de studii ale specializărilor Psihologie, Stiinţe ale Educaţiei și Psihopedagogie specială
 • Responsabil ID, IFR, formare continuă
 • Responsabil practica studenţilor
 • Responsabil relaţia cu comunitatea și alumni
 • Responsabil coduri, regulamente
 • Responsabil asigurarea calităţii

 

Prodecan: Conf.univ.dr. Foris-Ferenczi Rita

Program audiente: miercuri - orele: 12:00-14:00

 • Responsabil pentru programele de studii ale specializărilor Psihologie, Stiinţe ale Educaţiei și Psihopedagogie specială liniile maghiară şi germană (nivel licenţă şi master)
 • Responsabil extensii universitare linia maghiară şi germană
 • Responsabil dialog intercultural
 • Co-responsabil curriculum pentru programele de studii ale specializărilor Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei și Psihopedagogie specială, liniile maghiară şi germană
 • Co-responsabil relaţia cu comunitatea şi alumni
 • Co-responsabil practica studenţilor linia maghiară şi germană

 

Prodecan: Lector univ.dr. Ratiu Lucia

Program audiente: joi - orele: 11:00-13:00

 • Responsabil pentru programele de studii ale specializarii Psihologie linia română (nivel licenţă şi master)
 • Responsabil cercetare ştiinţifică
 • Responsabil competitivitate - excelenţă
 • Responsabil probleme ştiinţifice și culturale studenţi
 • Responsabil de relația cu asociațile studențești
 • Responsabil comunicare și imagine
 • Co-responsabil curriculum pentru programele de studii ale specializării Psihologie linia română

 

 

 

Cererile de inscriere in audienta se pot face astfel:
fax: 0264.590559
sau e-mail: mirela.moteoc@ubbcluj.ro