• psiedu

Regulamentul de functionare al Facultatii de Psihologie si Stiinte ale Educatiei

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației a

Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Adoptat în ședința Consiliului FPSE din data de 11.01.2024

TITLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1.Facultatea  de Psihologie și  Științe ale Educației (în continuare FPSE) constituie o unitate funcțională a Universității Babeș-Bolyai (în continuare UBB), care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legale, cu dispozițiile Cartei și regulamentelor UBB și cele ale prezentului regulament. 

Art. 2.Misiunea FPSE constă în:

  1. Pregătirea de specialiști în domeniile Psihologie, Științe ale Educației, Psihopedagogie specială și domenii conexe, care se realizează prin programe de licență, masterat, doctorat și programe postuniversitare.
  2. Profesionalizarea pentru cariera didactică, urmărită prin ofertarea de programe academice de formare inițială a viitorilor profesori și de formare continuă a personalului didactic.
  3. Asigurarea unui cadru de interferențe multiculturale și multilingvistice prin ofertarea de programe de studii în limbile română, maghiară, germană și engleză.
  4. Realizarea de activități de cercetare în domeniile Psihologie, Științe ale Educației, Psihopedagogie specială și domenii conexe la standarde de excelență internațională.
  5. Contribuirea la dezvoltarea locală, regională și națională din punct de vedere socio-economic prin implicarea în activitățile comunitare.

Mai multe.