• conferinta pedagogie
  International Conference
  "Education, Reflection, Development"
  June 24-25, 2022 - Online
 • formare continua cadre
  Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
  Activitatile programelor se desfasoara in regin ONLINE, sub avizul MEC
  Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393
 • covid
  Info-Covid-19
  Servicii suport
  Decizii și măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus
 • facultatea de psihologie
  Academicradio
  Radio ONLINE

 • facultatea de psihologie
  International Week
  Teaching and Staff Training - New European Trends in Psychology and Educational Sciences. 2nd Edition

 • formare continua cadre
  PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE
  Depunerea dosarelor se face online pănă la completarea numărului de locuri (35 de locuri)
  https://forms.gle/viAGK36QmW68WMSg9
MENIU

Regulamentul de functionare al Facultatii de Psihologie si Stiinte ale Educatiei

  REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației a

Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

 

Adoptat în ședința Consiliului FPSE din data de 10 mai 2022

TITLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

 

Art. 1.Facultatea  de Psihologie și  Științe ale Educației (în continuare FPSE) constituie o unitate funcțională a Universității Babeș-Bolyai (în continuare UBB), care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legale, cu dispozițiile Cartei și regulamentelor UBB și cele ale prezentului regulament. 

Art. 2.Misiunea FPSE constă în:

 1. Pregătirea de specialiști în domeniile Psihologie, Științe ale Educației, Psihopedagogie specială și domenii conexe, care se realizează prin programe de licență, masterat, doctorat și programe postuniversitare;
 2. Profesionalizarea pentru cariera didactică, urmărită prin ofertarea de programe academice de formare inițială a viitorilor profesori și de formare continuă a personalului didactic;
 3. Asigurarea unui cadru de interferențe multiculturale și multilingvistice prin ofertarea de programe de studii în limbile română, maghiară, germană și engleză;
 4. Realizarea de activități de cercetare în domeniile Psihologie, Științe ale Educației, Psihopedagogie specială și domenii conexe la standarde de excelență internațională;
 5. Contribuirea la dezvoltarea locală, regională și națională din punct de vedere socio-economic prin implicarea în activitățile comunitare.

Art. 3.(1) FPSE susține și promovează caracterul multicultural al UBB și asigură accesul în comunitatea academică în condiții de egalitate pentru toți cetățenii români, indiferent de apartenența etnică.

(2) Comunitatea academică a FPSE este deschisă și cetățenilor străini, în condițiile legii.

(3) În sensul prezentului regulament, comunitatea academică este constituită din personalul didactic, de cercetare, personalul didactic auxiliar, studenții, masteranzii și  doctoranzii FPSE.

Art. 4.FPSE continuă tradiția fondatorilor școlilor clujene de psihologie, psihopedagogie specială și pedagogie și militează pentru internaționalizarea tuturor programelor și specializărilor din structura sa, precum și pentru dezvoltarea curriculară a specializărilor universitare propuse.

Art. 5.Activitatea și dezvoltarea instituțională a FPSE are la bază Planul Strategic al UBB, Proiectul de dezvoltare/Plan operațional al FPSE.