• deschidere an psihologie
   DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR
   Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei - UBB Cluj Napoca
  • conferinta pedagogie
   International Conference
   "Education, Reflection, Development"
   June 24-25, 2022 - Online
  • inscrieri conversie profesionala
   Perioada de înscriere: 12-19 septembrie 2022
   Forma de învățământ: Frecvență redusă
   Număr de locuri: 128/ locație (disponibile pentru sesiunea de toamnă)
  • conferinta pedagogie
   Abordări didactice actuale și de perspetivă în învățământul primar
   Înscriere: termen limită, 20 septembrie 2022
   Materialele conferinței vor fi publicate într-un volum colectiv tipărit
  • formare continua cadre
   Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
   Activitatile programelor se desfasoara in regin ONLINE, sub avizul MEC
   Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393
  • covid
   Info-Covid-19
   Servicii suport
   Decizii și măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus
  • facultatea de psihologie
   Academicradio
   Radio ONLINE

  • facultatea de psihologie
   International Week
   Teaching and Staff Training - New European Trends in Psychology and Educational Sciences. 2nd Edition

  • formare continua cadre
   PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE
   Depunerea dosarelor se face online pănă la completarea numărului de locuri (35 de locuri)
   https://forms.gle/viAGK36QmW68WMSg9
 • MENIU

  Regulamentul de functionare al Facultatii de Psihologie si Stiinte ale Educatiei

    REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

  al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației a

  Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

   

  Adoptat în ședința Consiliului FPSE din data de 10 mai 2022

  TITLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

   

  Art. 1.Facultatea  de Psihologie și  Științe ale Educației (în continuare FPSE) constituie o unitate funcțională a Universității Babeș-Bolyai (în continuare UBB), care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legale, cu dispozițiile Cartei și regulamentelor UBB și cele ale prezentului regulament. 

  Art. 2.Misiunea FPSE constă în:

  1. Pregătirea de specialiști în domeniile Psihologie, Științe ale Educației, Psihopedagogie specială și domenii conexe, care se realizează prin programe de licență, masterat, doctorat și programe postuniversitare;
  2. Profesionalizarea pentru cariera didactică, urmărită prin ofertarea de programe academice de formare inițială a viitorilor profesori și de formare continuă a personalului didactic;
  3. Asigurarea unui cadru de interferențe multiculturale și multilingvistice prin ofertarea de programe de studii în limbile română, maghiară, germană și engleză;
  4. Realizarea de activități de cercetare în domeniile Psihologie, Științe ale Educației, Psihopedagogie specială și domenii conexe la standarde de excelență internațională;
  5. Contribuirea la dezvoltarea locală, regională și națională din punct de vedere socio-economic prin implicarea în activitățile comunitare.

  Art. 3.(1) FPSE susține și promovează caracterul multicultural al UBB și asigură accesul în comunitatea academică în condiții de egalitate pentru toți cetățenii români, indiferent de apartenența etnică.

  (2) Comunitatea academică a FPSE este deschisă și cetățenilor străini, în condițiile legii.

  (3) În sensul prezentului regulament, comunitatea academică este constituită din personalul didactic, de cercetare, personalul didactic auxiliar, studenții, masteranzii și  doctoranzii FPSE.

  Art. 4.FPSE continuă tradiția fondatorilor școlilor clujene de psihologie, psihopedagogie specială și pedagogie și militează pentru internaționalizarea tuturor programelor și specializărilor din structura sa, precum și pentru dezvoltarea curriculară a specializărilor universitare propuse.

  Art. 5.Activitatea și dezvoltarea instituțională a FPSE are la bază Planul Strategic al UBB, Proiectul de dezvoltare/Plan operațional al FPSE.