• conferinta nasaud
  Conferința naţională cu tema Educaţie şi formare
  Conferință cu 7 workshop-uri
  Extensia universitară Năsăud: 26 mai 2023
 • education conference
  International Conference "Education, Reflection, Development"
  ERD 2023 is the 11th edition of this international event
  June 23-24, 2023 - Online
 • conferinta educatie
  Conferința Națională de Cercetare în Educație
  CERED 2023, conferința cu tema: Diversitatea ca resursă în educație și în cercetarea educațională
  5-7 octombrie 2023
 • formare continua cadre
  Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
  Activitatile programelor se desfasoara in regin ONLINE, sub avizul MEC
  Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393
 • formare continua cadre
  PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE
  Depunerea dosarelor se face online pănă la completarea numărului de locuri (35 de locuri)
  https://forms.gle/viAGK36QmW68WMSg9
 • facultatea de psihologie
  Academicradio
  Radio ONLINE
 • covid
  Info-Covid-19
  Servicii suport
  Decizii și măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus
MENIU

Regulament in baza sistemului european de credite transferabile

REGULAMENT privind activitatea profesională a studenților (nivel licență și master) din Universitatea Babeș-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS) - modificat și completat prin Hotărârea Senatului nr. 70 din 14.06.2021

- CAP. I. DISPOZIȚII GENERALE Art.1. Regulamentul privind activitatea profesională a studenților în baza Sistemului European de Credite Transferabile cuprinde un set de norme aplicabile în interiorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB). Art.2. Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor categoriilor de studenți și tuturor formelor de învățământ de la UBB, respectând Legea educației naționale 1/2011, Ordinul MECTS nr. 3666/30.03.2012 privind aprobarea Codului drepturilor și obligațiilor studentului, Ordinul MEN nr. 5140/11.09.2019 privind mobilitatea academică a studenților, Ordinul MEN nr. 5146/12.09.2019 privind aprobarea aplicării generalizate a Sistemului European de credite transferabile și Carta UBB. În UBB, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, procesul de învățământ se organizează pe cicluri: ciclul I – licența, cuprinde 6 – 8 semestre; ciclul II – masterat, cuprinde 2 - 4 semestre;