• admitere psihologie
  ADMITERE SEPTEMBRIE 2019 - NIVEL LICENȚĂ
  11,12 septembrie 2019 - înscrierea candidaţilor, ora 9-13 (orar casierie 9-13)
  str. Motilor, nr. 11, et. I
 • admitere master
  ADMITERE SEPTEMBRIE 2019 - NIVEL MASTER
  11,12 septembrie 2019 - înscrierea candidaţilor, ora 9-13 (orar casierie 9-13)
  str. Motilor, nr. 11, et. I
 • formare continua
  Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
  Locatii: Alba Iulia, Bistrita, Nasaud, Cluj-Napoca, Sighetu Marmatiei, Targu Mures, Suceava, Vatra Dornei, Zalau, Birgis (jud. Sibiu)
  Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393
MENIU

ERASMUS+ pentru cadre didactice

 

REZULTATELE
pentru mobilitatile finantate in cadrul programului Erasmus+, destinate cadrelor didactice

 


NOTIFICARE

PRIVIND PROCESUL DE SELECŢIE PENTRU MOBILITĂŢILE ERASMUS + ANUL UNIVERSITAR 2018 – 2019

 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei anunţă selecţia pentru mobilităţile finanţate în cadrul programului Erasmus + KA103, destinate cadrelor didactice. Locurile alocate facultăţii noastre sunt distribuite astfel:

 

Mobilităţi finanţate în Europa:

Tipul de mobilitate

Nr. mobilităţi

Nr. de zile finanţate/ mobilitate

Eligibilitate

Mobilitate de predare

4

5

Până în 01 noiembrie 2019

 

Mobilităţi finanţate în Israel:

Tipul de mobilitate

Nr. mobilităţi

Nr. de zile finanţate/ mobilitate

Eligibilitate

Mobilitate de predare

1

5

Până în 31 iulie 2019

Mobilitate de staff training

2

5

Până în 31 iulie 2019

 

Calendarul concursului de selecție:

 

23.01.2019 - Transmiterea anunțului și a informațiilor privind concursul de selecție prin postarea anunțului pe site-ul și la avizierul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației

28.01.2019 – 11.02.2019 - Depunerea dosarelor de candidatură la Secretariat, secretar șef Mirela Moteoc, în intervalul orar 9-12

12.02.2019, ora 14.30 – Interviul de selecţie, pe baza dosarelor depuse de candidati şi comunicarea rezultatelor

 

Elementele dosarului de candidatură sunt:

 

Fișa candidatului Erasmus+ (conform  Anexei 1 din prezenta procedură de selecție)

Fișa privind contribuțiile candidatului la internaționalizarea UBB/Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, completată pentru perioada 2013-2018 (conform  Anexei 2 din prezenta procedură de selecție)

CV actualizat în limba engleză, model european, semnat de candidat

Scrisoare de intenție în care se detaliază modalitatea de planificare a mobilității (tip de activități didactice susținute, număr de ore de activitate didactică)

 

Comisia de selecție:

 

Decan, Prof. Univ. Dr. Adrian OPRE

Prodecan, Conf. Univ. Dr. Adina GLAVA

Asist. Univ. Dr. Daniel ANDRONACHE

 

Selecția candidaților se va face pe baza interviului şi analizei dosarelor, urmărindu-se cu precădere pe aspectele ce vizează demersurile de creștere a vizibilității internaționale a Facultății de Psihologie și Științe ale Educației. Conform reglementărilor generale ale procesului de selecție în cadrul programelor Erasmus+, se va acorda prioritate candidaților care nu au beneficiat de mobilitate Erasmus+ în ultimii 5 ani universitari.  

 

 

Decan,

Prof. univ.dr. Adrian OPRE

Coordonator Departament Erasmus

Asist. univ. dr. Daniel ANDRONACHE

 


 

Selectie pentru mobilitatile ERASMUS+ de predare si staff training pentru anul universitar 2018-2019

 

Anexa 1 - Fisa candidatului
Anexa 2 - Fișa privind contribuțiile candidatului la internaționalizarea UBB/Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Anexa 3 - Număr de mobilități alocate concursului de selecție
Anexa 4 - Acorduri Erasmus+

 

Admitere 2019

Oficiul Permanent al Admiterii ofera candidatilor, pe tot parcursul anului, informaţii privind admiterea la facultate. Telefon: +40-264-405337; +40-264-405300; interior 5337.

Detalii