• psiedu

Regulamentul pentru licenta si disertatie

REGULAMENTUL
de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și master
- completat și republicat în baza Hotărârea Senatului nr. 39 din 18.03.2024 - 

A. INTRODUCERE

1. În conformitate cu prevederile Legii învățământului superior nr. 199/2023 cu modificările și completările ulterioare, ale actelor normative ce decurg din aplicarea acestei legi și ale Cartei Universității Babeș-Bolyai (UBB),

2. În fiecare an universitar examenul de finalizare a studiilor se organizează în două sesiuni stabilite de Senatul UBB odată cu aprobarea structurii anului universitar, iar data sesiunilor se aduce la cunoștința studenților cu cel puțin șase luni înainte de programarea primei zile de înscriere a primei sesiuni. Cea de-a doua sesiune este plasată fie în anul universitar curent, în luna septembrie, fie în luna februarie a anului universitar următor.

 

 

 


Certificate și atestate lingvistice acceptate la înscrierea la examenul de absolvire și la examenul de licență/ diplomă

 

 

 

 


ANEXĂ la - REGULAMENTUL de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor universitare de scurtă durată, licență și master - aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 39 din 18.03.2024 -

Referitor la capitolul C. STRUCTURA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR, punctul 21 din regulament “ Fiecare facultate va stabili, prin regulamentul propriu, un procentaj maxim de similitudine acceptabil, care nu poate depăși 20%. Acesta se va referi exclusiv la materialul corect citat și nu include refolosirea de materiale din publicații anterioare ale candidatului. Regulamentul facultății va stabili și obligațiile studenților și coordonatorilor, în caz de depășire a acestui procent”

 

Consiliul Facultății din data de 03.04.2024 decide:

 În Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației procentajul maxim de similitudine acceptat este de 20%. În cazul depășirii procentului maxim de similitudine acceptat, lucrarea de absolvire, de licență/diplomă și de disertație se poate depune pentru susținere doar pe baza unui document de analiză și interpretare a rezultatului raportului de similitudine.