• deschidere an psihologie
   DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR
   Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei - UBB Cluj Napoca
  • conferinta pedagogie
   International Conference
   "Education, Reflection, Development"
   June 24-25, 2022 - Online
  • inscrieri conversie profesionala
   Perioada de înscriere: 12-19 septembrie 2022
   Forma de învățământ: Frecvență redusă
   Număr de locuri: 128/ locație (disponibile pentru sesiunea de toamnă)
  • conferinta pedagogie
   Abordări didactice actuale și de perspetivă în învățământul primar
   Înscriere: termen limită, 20 septembrie 2022
   Materialele conferinței vor fi publicate într-un volum colectiv tipărit
  • formare continua cadre
   Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
   Activitatile programelor se desfasoara in regin ONLINE, sub avizul MEC
   Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393
  • covid
   Info-Covid-19
   Servicii suport
   Decizii și măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus
  • facultatea de psihologie
   Academicradio
   Radio ONLINE

  • facultatea de psihologie
   International Week
   Teaching and Staff Training - New European Trends in Psychology and Educational Sciences. 2nd Edition

  • formare continua cadre
   PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE
   Depunerea dosarelor se face online pănă la completarea numărului de locuri (35 de locuri)
   https://forms.gle/viAGK36QmW68WMSg9
 • MENIU

  Regulamentul privind cazarea in caminele studentesti

  REGULAMENT – CADRU al Universitatii Babes-Bolyai privind cazarea in caminele studentesti 
  - aprobat in sedinta Consiliului de Administratie din data de 23 iulie 2009 -

   

   

  Capitolul I. Dispozitii generale
  Art. 1. Caminele studentesti sunt unitati aflate in proprietatea, administrarea si folosinta Universitatii Babes-Bolyai, care asigura conditii de viata si studiu pentru studenti. Acestea functioneaza pe intreaga perioada a anului universitar. 
  Art. 2. Cazarea in caminele studentesti se face anual, la inceputul fiecarui an universitar, pe baza de cerere nominala. 
  Art. 3. Repartitia locurilor de cazare pe facultati va fi propusa spre aprobarea Senatului Universitatii Babes-Bolyai de catre Directia Generala Administrativa a Universitatii, impreuna cu prefectul si subprefectii studentilor, in conformitate cu reglementarile in vigoare si tinând cont de numarul studentilor cu domiciliul stabil in afara municipiului Cluj-Napoca. 
  Art. 4. Pentru a putea repartiza locurile de cazare in camine, este obligatoriu ca: 
  (1) fiecare facultate sa comunice Directiei Generale Administrative cifra de scolarizare a studentilor bugetati: cursuri de zi, nivel licenta si master, a studentilor straini, bursieri ai statului român si a doctoranzilor cu frecventa. 
  (2) Centrul de Cooperari Internationale sa comunice cifra studentilor straini veniti la studiu in cadrul programelor SOCRATES/ERASMUS si CEEPUS care urmeaza sa fie cazati in caminele alocate acestora. 
  (3) Prefectul studentilor sa comunice lista studentilor senatori si cancelari care vor beneficia de cazare in camine. 
  Art. 5. (1) La nivelul fiecarei facultati se constituie o Comisie de cazare care are obligatia de a repartiza toate locurile de cazare in camine, in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la inceperea anului universitar. 
  (2) Facultatile pot efectua schimburi de locuri de cazare in camine in functie de solicitari, in limita locurilor disponibile, in termen de 15 zile calendaristice de la inceperea anului universitar. 
  (3) In situatia in care o facultate considera ca nu poate acoperi numarul total de locuri de cazare ce ii revin cu studentii proprii, va pune la dispozitia Directiei Generale Administrative locurile disponibile, pentru a fi redistribuite celorlaltor facultati, conform algoritmului de distribuire a locurilor de cazare pe facultati.