• conferinta pedagogie
  International Conference
  "Education, Reflection, Development"
  June 24-25, 2022 - Online
 • formare continua cadre
  Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
  Activitatile programelor se desfasoara in regin ONLINE, sub avizul MEC
  Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393
 • covid
  Info-Covid-19
  Servicii suport
  Decizii și măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus
 • facultatea de psihologie
  Academicradio
  Radio ONLINE

 • facultatea de psihologie
  International Week
  Teaching and Staff Training - New European Trends in Psychology and Educational Sciences. 2nd Edition

 • formare continua cadre
  PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE
  Depunerea dosarelor se face online pănă la completarea numărului de locuri (35 de locuri)
  https://forms.gle/viAGK36QmW68WMSg9
MENIU

Desfășurarea activităților didactice

 

Desfășurarea activităților didactice pentru semestrul I al anului universitar 2021/2022 aprobat în  Consiliul Facultății de Psihologie si Stiinte ale Educatiei

 

 

Departamentul de Psihologie

Nivel Licență, specializarea Psihologie – susținerea  cursurilor online, activitățile de seminar: 2/3 din efectivul de studenti face to face, 1/3 din efectivul de studenti online.

Nivel Master specializarile

Psihologia resurselor umane și sănătate organizațională- susținerea  cursurilor online, activitățile de seminar on-site cu posibilitatea accesării online (concomitent)

Consiliere și intervenții psihologice în dezvoltare umană susținerea cursurilor și seminariilor on-site cu posibilitatea accesării online (concomitent)

Psihologia  sănătății publice și clinice susținerea cursurilor și seminariilor on-site cu posibilitatea accesării online (concomitent)

Psihologie judiciară – susținerea cursurilor și seminariilor on-site susținerea cursurilor și seminariilor on-site cu posibilitatea accesării online (concomitent)

 

Departamentul de Psihologie Clinica si Psihoterapie

Nivel Master specializările

Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie: cursuri online, o grupă de seminar online și o grupă de seminar seminar face to face

Tehnici posihologice pentru controlul comportamentului și dezvoltarea potențialului uman: cursuri online, o grupă de seminar online și o grupă de seminar seminar face to face

 

Departamentul de Psihologie Aplicată

Nivel Licență, specializarea

Psihologie - susținerea online a activităților didactice

Psihopedagogie Speciala – susținerea online a activităților didactice

Nivel Master specializarea Consultanță și intervenție psihologică (în limba maghiară) – susținerea online a activităților didactice

 

Departamentul de Psihopedagogie Specială

Nivel Licență specializarea

Psihopedagogie Specială - susținerea  on-site a activităților didactice.

 

Nivel Master specializările

Terapia limbajului și audiologie educațională – hibrid: online cu trei prezentari face to face.

Management, consiliere și asistență psihopedagogică în instituțiile incluzive - hibrid: online cu trei prezentari face to face.

 

Departamentul de Științe ale Educației

Nivel Licență , specializarea  Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar, Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar -extensiile universitare Năsăud,Târgu Mureș linia română, Sighetu Marmației, Reșița, Pedagogie – susținerea online a activităților didactice

Practica pedagogică (anii I-III) se va desfășura on-site, în funcție de decizia inspectoratelor școlare

Nivel Master

specializarile Consiliere școlară și asistență psihopedagogică (IF,IFR), Designer instrucțional, Management educațional– susținerea online a activităților didactice

Practica pedagogică se va desfășura on-site, în funcție de decizia inspectoratelor școlare

 

Departamentul de Pedagogie si Didactica Aplicată

Nivel Licență,

specializarea  Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar, linia maghiară,

online a activităților didactice

Extensiile universitare Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar linia maghiară:

Târgu Mureș - susținerea face to face a activităților didactice

Târgu Secuiesc - hibrid

Odorheiu Secuiesc - susținerea face to face a activităților didactice

Satu Mare – susținerea face to face a activităților didactice

Nivel Master –

Metode și practice alternative în înv.primar și preșcolar, susținerea online a activităților didactice

Strategii de învățare eficientă (Odorheiu Secuiesc) -  susținerea face to face a activităților didactice

 

 

Departamentul de Didactica Științelor Exacte

Nivel  Master

Management curricular(IF; IFR) - susținerea  cursurilor și seminariilor online.

 

Departamentul de Didactica Științelor Socio-Umane

Nivel Master specializarea Designer instrucțional – susținerea online a activităților didactice

 

Departamentul de Didactică în Limba Germană

Nivel Licență, specializarea  Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar linia germană – susținerea online a activităților didactice

Nivel Master specializarea Didactica limbii și literaturii germane cultura și civilizația germană a Europei Centrale și de sud Est (în limba germană) – susținerea online  a activităților didactice

 

 

DPPD

La DPPD sustinerea activităților este în funcție de decizia facultăților, cu excepția cursurilor de Psihologia educatiei si Pedagogie II care vor fi susținute online.