• formare continua cadre
  Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
  Activitatile programelor se desfasoara in regin ONLINE, sub avizul MEC
  Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393
 • formare continua cadre
  PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE
  Depunerea dosarelor se face online pănă la completarea numărului de locuri (35 de locuri)
  https://forms.gle/viAGK36QmW68WMSg9
 • facultatea de psihologie
  Academicradio
  Radio ONLINE
 • covid
  Info-Covid-19
  Servicii suport
  Decizii și măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus
MENIU

Anunturi

REZULTATELE CONCURSULUI DE ACORDARE A GRADAȚIILOR DE MERIT PENTRU CADRELE DIDACTICE 2022

 

REZULTATELE CONCURSULUI DE ACORDARE A GRADAȚIILOR DE MERIT PENTRU CADRELE DIDACTICE

2022

 

 

Nr. crt.

Nr. dosar

Punctajul obținut

Se acordă gradație de merit

DA/NU

Departamentul de Psihologie

 

1.

1407/28.09.2022

330,065

DA

2.

1408/28.09.2022

1001,574

DA

3.

1409/28.09.2022

208,648

NU

4.

1443/28.09.2022

274,87

DA

5

1452/29.09.2022

240,14

NU

Departamentul de Psihologie Aplicată

1.

1444/29.09.2022

209,67

DA

2.

1445/29.09.2022

179,47

DA

Departamentul de Științe ale Educației

1.

1446/29.09.2022

203,19

DA

Departamentul de Psihopedagogie Specială

1.

1396/27.09.2022

511,03

DA

         
 

 

 

 

 

Nr. crt.

Nr. dosar

Punctajul obținut

Se acordă gradație de merit

DA/NU

Departamentul de Didactica Științelor Exacte

 

1.

1447/29.09.2022

340,096

DA

2.

1449/29.09.2022

137,6

NU

Departamentul de Didactica Științelor Socio Umane

1.

1448/29.09.2022

153,5

DA

Departamentul de Pedagogie și Didactică Aplicată

1.

1397/28.09.2022

53,45

NU

2

1459/29.09.2022

152,43

NU

3

1460/29.09.2022

172,121

DA

4

1458/29.09.2022

211,5

DA

 

 

 

 

 
Burse speciale pentru activitatea științifică 2022-2023

Anunț

Burse speciale pentru activitatea științifică

2022-2023

 

Va aducem la cunoștință lansarea competiției pentru bursele speciale pentru activitatea științifică 2022-2023 la Universitatea Babeș-Bolyai, adresată studenților din ciclul de licență (începând cu anul II) și master.

 

Dosarele de participare la competiție se depun electronic până la data de 20.10.2022 pe platforma pusă la dispoziție de Universitate la următoarea adresă:

https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/.

 

Criterii de evaluare:

 • 80% nota pentru propunerea de cercetare și prezentarea acesteia (I)
 • 20% nota pentru activitatea anterioară (II), care va viza: publicații (ex. cărți, capitole, articole indexate ISI, articole indexate în baze de date internaționale), participări la conferințe (prezentări orale sau poster), premii și burse anterioare.

 

Susținerea proiectelor în fața comisei se va realiza în data de Marți 25.10.2022, începând cu ora 12:00, pe platforma Microsoft Teams (codul 3c30z0u). Documentele relevante și baremul de punctare pentru concursul 2022-2023, pot fi descărcate aici.

 

Detalii suplimentare pot fi aflate pe site-ul Centrului pentru Managementul Cercetării Științifice urmând acest link:

https://cercetare.ubbcluj.ro/ro/burse-speciale-pentru-activitatea-stiintifica-competitia-2022-2023/.

 

Relevant information in English language can be downloaded here.

CURSURI FACULTATIVE DE LIMBI STRĂINE SPECIALIZATE

UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE LITERE

DEPARTAMENTUL DE LIMBI STRĂINE SPECIALIZATE

Str. Horea Nr. 7, Cluj-Napoca, Romania

 Tel.:  0 264 532 037, 0 264 434 164

http://lett.ubbcluj.ro/limbi_straine/limbi_straine.html

 

 

CURSURI    FACULTATIVE  DE  LIMBI    StrăinE SPECIALIZATE

Studenţii care doresc să studieze o a doua limbă străină - L2 sau care necesită parcurgerea unui curs suplimentar de aducere la nivel la Limba 1 - L1, la nivel LICENȚĂ, la Departamentul de Limbi Străine Specializate, se pot adresa electronic, în funcţie de limba vizată, următoarelor cadre didactice:

ENGLEZĂ: Raluca Zglobiu; octavia.zglobiu@ubbcluj.ro

FRANCEZĂ: Anamaria Lupan; anamaria.lupan@ubbcluj.ro

GERMANĂ: Denisa Petrehuş; denisa.petrehus@ubbcluj.ro

RUSĂ: Judith Bartalis;  bartalis.judit@gmail.com / judit.bartalis@ubbcluj.ro

ITALIANĂ: Irina Mărginean;  irina.marginean@ubbcluj.ro

SPANIOLĂ: Iulia Ciogescu; iulia.ciogescu@ubbcluj.ro / Luminița Pop; luminita.pop1@ubbcluj.ro

Cursurile se organizează în regim de plată (250 RON/semestru-28 ore ) și se completează în contractul de studii. Plata se efectuează  la Casieria Facultații de Litere, Str. Horea nr. 31

 

Mai multe detalii.