• admitere psihologie
  ADMITERE IULIE 2019 - NIVEL LICENȚĂ
  16-20 iulie 2019 - înscrierea candidaţilor (orar 9-13)
 • admitere master
  ADMITERE IULIE 2019 - NIVEL MASTER
  16-20 iulie 2019 - înscrierea candidaţilor (orar 9-13)
 • formare continua
  Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
  Locatii: Alba Iulia, Bistrita, Nasaud, Cluj-Napoca, Sighetu Marmatiei, Targu Mures, Suceava, Vatra Dornei, Zalau, Birgis (jud. Sibiu)
  Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393
MENIU

Anunturi

Medii si propuneri de exmatriculare
Nivel Licenta
Domeniul Specializarea / linia de studiu Anul I Anul II Anul III Prelungire / Inghetare studii
Psihologie Psihologie LR ZI / ID ZI / ID ZI / ID Prelungire ZI
  Psihologie LM ZI / ID ZI / ID ZI / ID  
Stiinte ale Educatiei Psihopedagogie Speciala LR ZI / ID ZI / ID ZI / ID Prelungire ID
  Psihopedagogie Speciala LM Lista Lista ZI  
  Pedagogie LR Lista Lista Lista Prelungire
  PIPP LR ZI / ID ZI / ID ZI / ID Prelungire ID
  PIPP LM ZI / ID ZI / ID ZIID  
  PIPP LG ZI      
Nivel Master
Domeniul Specializarea / linia de studiu Anul I Anul II
Psihologie Psihologie clinica, consiliere psihologica si psihoterapie Lista Lista
  Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului si dezvoltarea potentialului uman Lista Lista
  Psihologie judiciara Lista Lista
  Psihologia resurselor umane si sanatate organizationala Lista Lista
  Consiliere si interventie psihologica in dezvoltarea umana Lista Lista
  Psihologia sanatatii publice si clinica Lista Lista
  Consultanta si interventie psihologica LM Lista Lista
Stiinte ale Educatiei  Management, consiliere si asistenta psihopedagogica in institutiile incluzive   Lista
  Terapia limbajului si audiologie educationala Lista Lista
  Consiliere scolara si asistenta psihopedagogica Lista Lista
  Consiliere scolara si asistenta psihopedagogica - IFR Lista Lista
  Management curricular Lista Lista / Prelungire
  Designer instructional Lista Lista
  Metode si practici alternative în învătământul primar si prescolar LM Lista Lista
  Didactica limbii si literaturii germane, cultura si civilizatia germana a Europei Centrale si de Sud-Est   Lista

 

Conversie profesională - Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar

 


 

Anunt ierarhizare locuri bugetate

Ierarhizarea pe locuri bugetate la sfârşitul anului universitar 2017-2018 – cazuri sociale

Referitor la păstrarea locului bugetat pe anul universitar 2018-2019 vă comunicăm următoarele:

 

1.  Conform Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor (la nivel licenţă sau master), în baza sistemului european de Credite transferabile (ECTS) şi a articolului 60 (cap. XI) al prezentului regulament, în vederea păstrării locului bugetat obţinut, pot depune dosare de cazuri sociale numai studenţii de la buget, indiferent de vârstă:

 • Studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial;
 • Studenţii proveniţi din familii monoparentale, care realizează un venit mai mic decât venitul minim pe economie/membru de familie cu condiţia să realizeze minim 45 de credite;
 • Studenţii proveniţi din familii care au mai mulţi membri – elevi şi/sau studenţi în întreţinere şi care realizează un venit mai mic decât venitul minim pe economie/membru de familie cu condiţia să realizeze minim 45 de credite;

 

Studenţii vor depune la Secretariat în perioada 3 – 7  septembrie 2018 şi 10 – 14 septembrie 2018, actele din care să reiasă venitul net pe lunile iunie, iulie, august 2018.

 

La dosarul de ierarhizare pe loc bugetat se vor depune următoarele documente:

1. Cerere tip, vizată de către secretariatul facultăţii

2. Copie a buletinului/cărţii de identitate

3. Copii ale buletinulor/cărţilor de identitate ale părinţilor

4. Copii ale certificatelor de naştere şi ale buletinelor/cărţilor de identitate (dacă este cazul), ale celorlaţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor

5. Adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ

6. Adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite pentru copiii minori

7. Documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii, ale părinţilor acestora şi ale membrilor familiei majori, după caz:

a. cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acesteia) pentru lunile care se iau în considerare

b. adeverinţă de şomaj

c. adeverinţă de venit net

8. Copie (copii) după certificatul (certificatele) de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte (ambii părinţi), se completează cu adeverinţă/cupoane privind cuantulul pensiei de urmaş pentru student şi fraţii acestuia.

9. Copie după hotărîrea judecătorească  pentru cei proveniţi din plasament familial.

10. Copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu adeverinţă/cupoane privind cuantulul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia

11. Documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obtinute din activităţi autorizate ( chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale)

12. Declaraţie pe proprie răspundere dată la notar pentru fiecare membru major al familiei (inclusiv studentul), că nu obţine alte venituri decât cele pentru care s-au adus documente justificative

 

Decanatul

 

 


 

Anunt important pentru studenti - Cereri
 

In perioada 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 septembrie 2018, între orele 9-12, se pot depune la secretariatele facultăţii cererile pentru:
- prelungire de studii;
- reluarea studiilor;
- întreruperea studiilor;
- reînmatriculare;
- parcurgerea a doi ani de studiu intr-un an universitar;
- transfer (art.41/ECTS): cerere transfer intern, cerere transfer extern;
- dosar social pentru păstrarea locului bugetat (vezi anunt ierarhizare cazuri sociale);
- cereri cazare, se completeaza on-line pe site-ul Consiliului Studentilor (pana la data de 20 septembrie 2018) https://tinyurl.com/cazare-psiedu-2018

CONTRACTE DE STUDIU:
Studentii din anul II si III (2018-2019) vor completa contractele online, le vor lista si transmite la Secretariat începând cu prima zi de şcoala (01 octombrie 2018).
ATENTIE: Pentru actualizarea acestor contracte, optiunea din platforma AcademicInfo este activa in perioada 01 septembrie 2018 - 01 octombrie 2018.

 


 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >
Admitere 2019

Oficiul Permanent al Admiterii ofera candidatilor, pe tot parcursul anului, informaţii privind admiterea la facultate. Telefon: +40-264-405337; +40-264-405300; interior 5337.

Detalii