• conferinta pedagogie
  International Conference
  "Education, Reflection, Development"
  June 24-25, 2022 - Online
 • formare continua cadre
  Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
  Activitatile programelor se desfasoara in regin ONLINE, sub avizul MEC
  Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393
 • covid
  Info-Covid-19
  Servicii suport
  Decizii și măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus
 • facultatea de psihologie
  Academicradio
  Radio ONLINE

 • facultatea de psihologie
  International Week
  Teaching and Staff Training - New European Trends in Psychology and Educational Sciences. 2nd Edition

 • formare continua cadre
  PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE
  Depunerea dosarelor se face online pănă la completarea numărului de locuri (35 de locuri)
  https://forms.gle/viAGK36QmW68WMSg9
MENIU

Anunturi

Conectare Academic si Teams pentru studentii de an I

 

Pentru conectare in ACADEMIC studentii de an I trebuie sa acceseze link-ul de mai jos:

https://academicinfo.ubbcluj.ro/Info/

 

Se da click pe aici in josul paginii

Se introduc datele solicitate se vor primi pe emailul folosit la inscriere userul si parola pentru academic.

Aceasta recuperare a parolei se poate face din 26 septembrie.

 

Tutorial conectare TEAMS.

Dezvoltarea profesionala in domeniul educatiei incluzive/speciale

Programul de formare continuă certificat DFC:

DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE SERIA II

 

Depunerea dosarelor se face online pe adresa de email mirela.moteoc@ubbcluj.ro sau personal cu programare in prealabil (email mirela.moteoc@ubbcluj.ro) pănă la completarea numărului de locuri (35 de locuri).

Perioada de inscriere: 17.09.2021-15.01.2022  (inscrierile se vor inchide in momentul formarii grupei de 35 candidati).

Seria II va incepe dupa data de 25 februarie.

 

Acte necesare pentru înscriere:

 

 • dosar plic
 • adeverinţă de la instituţia de înv. (se menţionează statutul de cadru didactic)
 • cerere prin care se solicită înscrierea la curs ( cerere tip);
 • copie după diploma de licență
 • copie dupa foaia matricolă/ supliment de diploma
 • copie după diplomă de bacalaureat, foaie matricola bac
 • copie dupa certificatul de naștere 
 • copie dupa certificatul de căsătorie(dacă este cazul) 
 • copie după cartea de identitate (CI)  
 • dovada platii primei rate (600 RON) Cont: RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX deschis la BN Trezoreria Cluj, cod fiscal: 4305849 mentionandu-se denumirea cursului si numele anterior casatoriei

   Numărul de credite transferabile alocate: 22

 

Temeiul legal al organizării cursului: Acreditat prin ordin de ministru nr. 3706/31.05.2018

 

ORDIN privind aprobarea Metodologiei de gestionare şi arhivare a "Certificatelor de competenţe profesionale ale personalului didactic" şi a "Atestatelor de formare continuă a personalului didactic", poate fi consultată aici.

 

OORDIN nr. 5564 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, poate fi consultat  aici.

 

Module incluse în cadrul programului
 • Psihopedagogia persoanelor cu dizabilităţi
 • Teoria şi practica instruirii-evaluării în educaţia specială/incluzivă
 • Metode de cercetare în psihopedagogia specială
 • Metode şi tehnici de evaluare psihopedagogică la preşcolarii şi şcolarii cu dizabilităţi
 • General şi particular în ariile curriculare la preşcolarii şi şcolarii cu dizabilităţi intelectuale şi de dezvoltare
 • Elemente specifice ale curriculumului la preşcolarii şi şcolarii cu dizabilităţi senzoriale
 • Metode şi tehnici de terapie a limbajului şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare
 • Terapia complexă şi integrată la preşcolarii şi şcolarii cu dizabilităţi intelectuale

 

Criterii de selecţie pentru admitere: dosar personal de înscriere și diploma de licență (la instituție de învațământ superior acreditată cf. normelor în vigoare).

Actul de studii eliberat cursantului: Atestat de Formare Continuă a Personalului Didactic şi Fişa competenţelor şi a disciplinelor/temelor

 

Informaţii generale

Durata programului 88 ore (activităţile se vor desfăşura modular, la sfârşit de săptămână

Credite transferabile – 22

Gupa de cursanti pentru cursul Dezvoltare profesionala in domeniul educatiei incluzive/speciale are 25 locuri (se face o singura grupa).

Taxa de şcolarizare 1200 lei (taxa se achită în două tranşe, prima tranșă la înscriere și ultima tranșă înainte de finalizarea cursului)

 

Persoana de contact:
Mirela Moteoc, contactati-o pe doamna secretara

Admitere Program conversie PIPP

 

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației desfășoară programul de conversie profesională în Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, cu durată de 2 ani și formă de învățământ la distanță, pentru care se organizează sesiune de admitere de toamnă.

Perioada de înscriere este 13-20 septembrie 2021, fiind disponibile 112 locuri pentru sesiunea de admitere din septembrie.

Candidații admiși vor confirma locul ocupat, în perioada: 21-23 septembrie 2021.

 

Detalii ...