• conferinta pedagogie
  International Conference
  "Education, Reflection, Development"
  June 24-25, 2022 - Online
 • formare continua cadre
  Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
  Activitatile programelor se desfasoara in regin ONLINE, sub avizul MEC
  Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393
 • covid
  Info-Covid-19
  Servicii suport
  Decizii și măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus
 • facultatea de psihologie
  Academicradio
  Radio ONLINE

 • facultatea de psihologie
  International Week
  Teaching and Staff Training - New European Trends in Psychology and Educational Sciences. 2nd Edition

 • formare continua cadre
  PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE
  Depunerea dosarelor se face online pănă la completarea numărului de locuri (35 de locuri)
  https://forms.gle/viAGK36QmW68WMSg9
MENIU

Anunturi

Taxe scolarizare 2021

Anunt taxe scolarizare - neachitarea conduce la interdictia participarii la examene

 

Până la data de 21 mai 2021, studenții din anii terminali (anul 3 Nivel Licenta, anul 2 Nivel Master, respectiv cei din prelungire de scolaritate) pot achita, dupa caz, următoarele taxe:

 • Rata a 4-a din taxa de scolarizare (cu scadența în data de 15 mai). Conform art. 6, din Contractul de școlarizare, „neachitarea taxelor de școlarizare și/sau a penalităților datorate pentru neachitarea la termen, până cel târziu la data începerii sesiunilor de examene semestriale, conduce la interdicția participării studentului la examene”.
 • Taxele pentru examenele restante, aferente semestrului II, din fiecare an universitar, se pot plăti doar după achitarea taxei de școlarizare, în caz contrar, nu se vor regăsi, pe cataloagele disciplinelor restante.
Sesiune lichidare- iunie 2021

 

       EXTRAS

din Procesul verbal al şedinţei Consiliului Facultăţii

din data 11 mai 2021

 

 

 ……………………………………………………………………………………………..............................................................

La pct. 3, de pe Ordinea de zi, referitor la  Sesiunea de Lichidare  pentru studenţi din anii terminali, an universitar 2020-2021.

 

 Consiliului Facultății decide :

 

 Sesiunea de Lichidare este în perioada 15,16,17  iunie 2021 .

……………………………………………………………………………………………...............................................................

                                                                                               

 

 

 

DECAN

Prof.univ.dr. Nicolae Adrian Opre

                                                                                                                             SECRETAR ŞEF,

                                                                                                                                   Mirela Moteoc

 

Trecerea la cele veșnice a prof.univ.dr. Ionescu Miron

 

Decanatul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației își exprimă adânca tristețe la trecerea la cele veșnice al d-lui prof.univ.dr. Miron Ionescu. Primul decan al facultății, întemeietor de școală pedagogică și mentor al multor generații de educatori, regretatul Profesor Miron Ionescu a fost un profesionist desăvârșit, un adevărat om de școală, profund dedicat educației și științei, un om plin de înțelegere și sensibilitate față de cei din jur. Suntem aproape sufletește și transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate.

 

O carte de condoleanțe a fost deschisă în foaierul Casei universitarilor UBB, str. Kogălniceanu nr.3.

Toti cei care doresc sunt invitați să își exprime un ultim omagiu, până joi, 06.05.2021 la ora 15.

Inmormântarea va avea loc, joi 06 mai 2021, ora 15,00, cimitirul Central.

 

Odihnească-se în pace!