• conferinta pedagogie
  Abordări didactice actuale și de perspetivă în învățământul primar și preșcolar
  Înscriere: termen limită, 31 octombrie 2023
  Materialele conferinței vor fi publicate într-un volum colectiv tipărit
 • conferinta educatie
  Deschiderea anului universitar 2023/2024
  2 octombrie 2023 ora 10.00
  str. Mihail Kogălniceanu 3
 • formare continua cadre
  Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
  Activitatile programelor se desfasoara in regin ONLINE, sub avizul MEC
  Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393
 • formare continua cadre
  PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE
  Depunerea dosarelor se face online pănă la completarea numărului de locuri (35 de locuri)
  https://forms.gle/viAGK36QmW68WMSg9
 • facultatea de psihologie
  Academicradio
  Radio ONLINE
 • covid
  Info-Covid-19
  Servicii suport
  Decizii și măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus
MENIU

Anunturi

Gradatii de merit pentru personalul didactic

Documente privind concursul de acordare a gradațiilor de merit la Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei.

 

Anexa 1. Cerere

Anexa 2.1. Fisa de autoevaluare

Anexa 3. Declaratie pe proprie raspundere

Calendar gradatii merit

Comisii si nr gradatii merit FPSE

Conditii de participare si documente necesare

Anexa la HS nr.49 privind modificarea Metododologie cadru și criteriilelor de acordare a gradațiilor de merit

 

HS nr.13335 referitoare la aprobarea Metodologiei cadru si a criteriilor privind acordarea gradatiilor de merit de catre UBB

Metodologie gradatii de merit FPSE

Completare contracte studii

Toți studenții Facultății de Psihologie și Științe ale Educației trebuie să completeze și să încarce pe platforma Academic Info contractul anual de studii pentru anul universitar 2022-2023, până la data de 1 octombrie 2022, în cazul studenților de la forma de învățământ cu frecvență (IF), respectiv până la data de 15 octombrie 2022, în cazul studenților de la forma de învățământ la distanță sau cu frecvență redusă (ID-IFR).

Contractul anual de studii cuprinde disciplinele pe care studentul le va parcurge şi numărul de credite aferent fiecăreia dintre aceste discipline.

Studenții vor parcurge următorii pași:

Pas 1: Se vor autentifica și vor accesa platforma Academic Info la https://academicinfo.ubbcluj.ro/info/

Pas 2: Accesând secțiunea Contracte studii, vor completa contractul anual de studii pentru anul universitar 2022-2023.

Pas 3: Vor descărca și semna contractul completat, iar apoi îl vor încărca cu semnătură în aceeași platformă (Academic Info), în secțiunea Încarcă documente – Contracte studii.

Pas 4: Contractele listate și semnate pentru studentii de la învățământul cu frecvență se depun fizic la secretariat până la data de 14 octombrie, în programul cu publicul (în fiecare zi lucrătoare între 9-12).

 • Disciplinele facultative se vor achita la caseria facultății înaintea depunerii contractului la secretariat. Dacă studentul alege optionale sau limbă straină  în plus față de ce îl obligă planul de învățământ, aceste disciplinei trebuie plătite. Dovada plății se atașează la contract.

Informațiile necesare completarii contractelor se gasec în planurile de învățământ aferente specializarilor. LINK

rezultate provizorii concurs cu premii Proiect Smart Student for Future

 

 

Rezultate provizorii concurs cu premii Proiect Smart Student for Future LINK