• conferinta pedagogie
  International Conference
  "Education, Reflection, Development"
  June 24-25, 2022 - Online
 • formare continua cadre
  Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
  Activitatile programelor se desfasoara in regin ONLINE, sub avizul MEC
  Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393
 • covid
  Info-Covid-19
  Servicii suport
  Decizii și măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus
 • facultatea de psihologie
  Academicradio
  Radio ONLINE

 • facultatea de psihologie
  International Week
  Teaching and Staff Training - New European Trends in Psychology and Educational Sciences. 2nd Edition

 • formare continua cadre
  PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE
  Depunerea dosarelor se face online pănă la completarea numărului de locuri (35 de locuri)
  https://forms.gle/viAGK36QmW68WMSg9
MENIU

Anunturi

Propuneri burse

Propuneri cu studentii care pot beneficia de bura de performanta si de merit.

Tabelul cu propuneri se regaseste aici.

 

Dosare eligibile bursa sociala buget . Lista aici.

 

Contestatiile se pot depune in perioada 22-24.03.2021 intre orele 9.00-12.00 (pe emailul secretarei de specialitate).

Listele finale se vor afisa pe data de 30.03.2021.

Rezultate ”SMART Student for Future!”

Rezultate selecție grup țintă

Proiect SMART Student for Future. Eventualele contestații se vor trimite pe adresa smart.granturi@ubbcluj.ro pana marti, 23 martie 2021.

REZULTATE

 

ERASMUS+ pentru studenti nivel licenta

ERASMUS+ pentru studenti nivel licenta

 

          Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei anunţă selecţia pentru mobilităţile finanţate în cadrul programului Erasmus, destinate studenţilor de nivel Licență

Documente necesare pentru dosarul de selecție:

Fişa candidatului (anexa 1) – se descarcă de pe site-ul facultăţii

Declaraţie pe proprie răspundere (anexa 2) – se descarcă de pe site-ul facultăţii

Scrisoare de motivaţie într-o limbă străină, în funcţie de destinaţia pentru care optează studentul (engleză, franceză, germană, etc.);

Curriculum vitae în limba română sau engleză, model european;

Adeverinţă de student/ foaie matricolă pe care să fie menţionată: Pentru studenții din anul II: media anului universitar 2019-2020. Pentru studenții din anul I: media semestrului I al anului universitar 2020-2021

Certificat de competenţă lingvistică pentru limba în care se studiază la universitatea parteneră (Lingua, Alpha, alte certificate internaţionale, de ex. Toefl, Camdridge, DELF/DALF, DELE etc.) sau declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că, în cazul selecției, studentul va participa la testarea organizată de CCI.  (Aceasta cerinţă nu se aplică studenţilor care vor studia în cadrul universității partenere în aceași limba în care studiaza la Universitatea Babeş-Bolyai);

 

Detalii