• conferinta pedagogie
  International Conference
  "Education, Reflection, Development"
  June 24-25, 2022 - Online
 • formare continua cadre
  Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
  Activitatile programelor se desfasoara in regin ONLINE, sub avizul MEC
  Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393
 • covid
  Info-Covid-19
  Servicii suport
  Decizii și măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus
 • facultatea de psihologie
  Academicradio
  Radio ONLINE

 • facultatea de psihologie
  International Week
  Teaching and Staff Training - New European Trends in Psychology and Educational Sciences. 2nd Edition

 • formare continua cadre
  PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE
  Depunerea dosarelor se face online pănă la completarea numărului de locuri (35 de locuri)
  https://forms.gle/viAGK36QmW68WMSg9
MENIU

Anunturi

Anunt BURSE

Așa cum s-a discutat și aprobat în ședința Consiliului de Administrație din data de 1 martie 2021, vă informam asupra dispoziției referitoare la depunerea documentelor în format electronic pentru burse, la care s-au adus completări (a se vedea punctele 4, 8 și 9 din dispoziție). Dispoziția este aici.

 

Totodată, anexat găsiți aici și modelul de declarație care trebuie completată și transmisă de către toți studenții care și-au depus documentele prin mijloace electronice.

 

Procedural au loc următorii pași:

1.      Studenții care au depus documentele pentru bursa socială și cultural-artistică prin platforma (burse.inscriere.ubbcluj.ro) trebuie să încarce declarația, conform instrucțiunilor primite pe adresa de e-mail folosită de student în procesul de depunere a documentelor pentru burse.

 

Platforma va genera, automat, e-mail-uri către studenți cu instrucțiunile de încărcare a declarației, după perioada de depunere a documentelor pentru burse, astfel că ei vor fi înștiințați că trebuie să facă acest lucru.

 

Declarațiile completate de către studenți se vor descărca din platformă din modulul de administrare.

 

2.      Studenții care au depus documentele pentru bursa socială și cultural-artistică pana la aceasta data, vor transmite, la facultăți, declarația completată și semnată prin e-mail, la secretara specializarii de care apartine.

 

Nota: Vă rugăm să aveți în vedere că prezenta declarație este obligatorie în documentația pentru bursele sociale și cultural-artistice și trebuie completată de fiecare student în parte astfel încât dosarul să fie complet.

Anunt TAXE scolarizare- neachitarea conduce la interdictia participarii la examene

IN ATENTIA STUDENTILOR DE LA TOATE FORMELE DE INVATAMANT IN REGIM DE FINANTARE CU TAXA

NEACHITAREA TAXELOR DE SCOLARIZARE PANA CEL MAI TARZIU LA DATA INCEPERII SESIUNII DE EXAMANE SEMESTRIALE ASA CUM ESTE PREVAZUTA ACEASTA DE STRUCTURA APROBATA A ANULUI UNIVERSITAR, CONDUCE LA INTERDICTIA PARTICIPARII STUDENTULUI LA EXAMENE SI LA CONSECINTELE AFERENTE NEPARTICIPARII.

 NEACHITAREA TAXELOR DE SCOLARIZARE SI A DISCIPLINELOR CONTRACTATE, PANA CEL MAI TARZIU LA DATA INCEPERII SEMESTRULUI URMATOR ASA CUM ESTE PREVAZUTA ACEASTA DE STRUCTURA APROBATA A ANULUI UNIVERSITAR, CONFERA UNIVERSITATII DREPTUL DE A EXMATRICULA STUDENTUL CU TOATE CONSECINTELE AFERENTE EXMATICULARII.

Pentru Sem.I al anului universitar 2020-2021, data limită de achitare a taxelor este

15 ianuarie 2021.

-

N

Gala concursului studențesc: Valori și tradiții populare românești

Concurs studențesc
Valori și tradiții populare românești

 

Premierea și Gala concursului va avea loc on-line pe platforma Teams, în data de 21.XII.2020, ora 16:00 si va fi transmisa, LIVE, pe pagina de Facebook a Departamentului de Stiinte ale Educatiei: https://www.facebook.com/edu.ubbcluj.


Grup țintă: Studenți, masteranzi, doctoranzi din cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul de Științe ale Educației

 

Perioada de organizare și desfășurare: 20. XI.2020 - 21. XII.2020
Votul este deschis până în 19 decembrie 2020, la ora 16:00. Link vot pentru produsul preferat

 

1. Generalități: Concurenții (studenți, masteranzi, doctoranzi) pot participa individual sau organizați în grupuri. Produsele elaborate de concurenți vor putea conține o interpretare de colinde, obiceiuri, valorificări de elemente din cultura poporului român specifice sărbătorilor de iarnă realizate audio-video, PDF-uri ș.a. Fiecare produs va fi prezentat de către autor precizându-se ce reprezintă și cărei zone folclorice îi aparține (optional pot fi indicate și ale elemente apreciate de autor ca fiind relevante pentru tematica concursului).

2. Înscrierea în concurs: Concursul se accesează la adresa web: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aaefc65824cd047e3b7ffaba78785c58a%40thread.tacv2/conversations?groupId=08f265cc-2809-4381-abd1-5a81a47dd5f4&tenantId=5a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095. Candidații vor folosi conturile de Microsoft Teams, puse la dispoziția studenților de către universitate, iar după accesarea acestui spațiu specific Microsoft Teams și după validarea înrolării, de către organizatori, se completează fișa de înscriere pusă la dispoziție prin intermediul platformei. Înscrierea, prin completarea formularului, este disponibilă până la data de 10.XII.2020, ora 16:00.

3. Elaborarea și încărcarea produselor

Produsul elaborat va fi încărcat până la data de 15.XII.2020, ora 16:00, prin intermediul aceleași platforme, Microsot Teams, ]n sec'iunea la care s-a aderat prin click pe linkul de înscriere. Întreaga colecție de produse va fi publică pe siteul Departamentului de Științe ale Educației, la adresa web:

https://dse.psiedu.ubbcluj.ro/valori-si-traditii-populare-romanesti-2020

fiind, de asemenea, disponibilă și în subsolul acestei pagini.

4. Evaluarea produselor: Va fi realizată de către public prin vot deschis acordat pentru produsul preferat și un juriu format din cadre didactice din cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, UBB, Cluj-Napoca în baza următoarelor criterii de evaluare: originalitate, calitatea aspectelor educative, relevante și specifice poporului român, valoarea produsului ca artă, valoarea produsului ca simbolistică națională, valoarea produsului ca artă și din perspectiva elaborării acestuia (estetică, cromatică, fidelitate, relevanță).

5. Diseminare a rezultatelor: Premierea și Gala concursului va avea loc on-line pe platforma Teams, în data de 21.XII.2020, ora 16:00 si va fi transmisa, LIVE, pe pagina de Facebook a Departamentului de Stiinte ale Educatiei: https://www.facebook.com/edu.ubbcluj.


Portofoliul de produse din cadrul concursului studențesc
Valori și tradiții populare românești