• psiedu

Anunturi

Nou! Program de studii in limba engleza: Psihologie - Stiinte Cognitive

 

Programul de studii universitare de licență

Psihologie - Științe cognitive (Psychology - Cogntive Science)

 

Programul Psihologie - Științe Cognitive (învățământ cu frecvență în limba engleză) a  primit aviz favorabil din partea  ARACIS.  Programul urmează să apară în Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare pentru anul 2022. Acesta va fi publicat în Monitorul oficial, foarte probabil, în luna august.

Prin urmare:

  1. Candidații  la Programul de Psihologie, nivel licență (limba română) pot opta, anticipativ, pentru  noul program: Psihologie - Știinte Cognitive (limba engleză)
  2. În acest sens:
  1. la momentul înscrierii pentru sesiunea de admitere din luna iulie 2022, vor încărca pe platformă și o cerere în care vor menționa explicit intenția lor.
  2. în toamnă, după apariția Nomenclatorului în Monitorul oficial, în baza acestei cereri și în ordinea descresătoare a mediilor de la admitere, persoanele care au încărcat cererea pot fi înscrise la Programul Psihologie – Științe Cogntive.
  3. cei care solicită înscrierea la noul program își vor păstra statutul obținut prin admitere la programul Psihologie (limba română): student bugetat sau student cu taxă.

Workshop de prezentare a clusterelor din proiectul SMART Student for Future!

Sesiune lichidare

EXTRAS

din Procesul verbal al şedinţei Consiliului Facultăţii

din data 10 mai 2022

 

 

 ……………………………………………………………………………………………..............................................................

Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa a 30 membri din care 22 cadre didactice, 8 studenți din efectivul de 41 membri ai Consiliului.

Menționăm faptul că, din cei 30 membri, 8 membri au participat on-line la ședință (7 cadre didactice și 1 student).

La pct. 5, de pe Ordinea de zi, se discută și se supune la vot deschis propunerea de organizare a  Sesiunii de Lichidare pentru studenţii din anii terminali, an universitar 2021-2022.

În urma votului deschis, propunerea de organizare a Sesiunii de Lichidare pentru studenţii din anii terminali, an universitar 2021-2022 , nu a fost aprobată.

...……………………………………………………………………………………………...............................................................

                                                                                                 

 

 

DECAN

Prof.univ.dr. Nicolae Adrian Opre

                                                                                                SECRETAR ŞEF,

                                                                                                 Mirela Moteoc

 

 

 

< 1 ... 36 37 38 39 40 ... 91 >