• deschidere an psihologie
   DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR
   Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei - UBB Cluj Napoca
  • conferinta pedagogie
   International Conference
   "Education, Reflection, Development"
   June 24-25, 2022 - Online
  • inscrieri conversie profesionala
   Perioada de înscriere: 12-19 septembrie 2022
   Forma de învățământ: Frecvență redusă
   Număr de locuri: 128/ locație (disponibile pentru sesiunea de toamnă)
  • conferinta pedagogie
   Abordări didactice actuale și de perspetivă în învățământul primar
   Înscriere: termen limită, 20 septembrie 2022
   Materialele conferinței vor fi publicate într-un volum colectiv tipărit
  • formare continua cadre
   Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
   Activitatile programelor se desfasoara in regin ONLINE, sub avizul MEC
   Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393
  • covid
   Info-Covid-19
   Servicii suport
   Decizii și măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus
  • facultatea de psihologie
   Academicradio
   Radio ONLINE

  • facultatea de psihologie
   International Week
   Teaching and Staff Training - New European Trends in Psychology and Educational Sciences. 2nd Edition

  • formare continua cadre
   PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE
   Depunerea dosarelor se face online pănă la completarea numărului de locuri (35 de locuri)
   https://forms.gle/viAGK36QmW68WMSg9
 • MENIU

  Anunturi

  Rezultatele votului Consiliului Facultății în ceea ce privește avizarea candidaturilor pentru funcția de decan

   

   

  Rezultatele votului Consiliului Facultății în ceea ce privește avizarea candidaturilor pentru funcția de decan din data de 07.04.2020

   

  Membrii Consiliului Facultății și-au exprimat opțiunea privind avizarea candidaturilor pentru funcția de decan marti 7 aprilie, între orele 10.00 și 16.00, conform regulamentului.

              Din totalul de 41 membri (31 cadre didactice,10 studenți) ai Consiliului Facultăţii, au votat 39,  îndeplinindu-se cvorumul necesar avizării candidaturilor pentru funcția de decan.

  După încheierea perioadei aferente procesului de votare, membrii comisiei de numărare a voturilor au centralizat individual rezultatele prin intermediul platformei https://www.ubbonline.ubbcluj.ro/decani2020/default.aspx.

   În ordinea alfabetică a numelor candidaților, voturile s-au exprimat în felul următor:

   

  1. Lector univ. dr. Matu Silviu Andrei -   23 voturi “pentru” (59%), 2 voturi “împotrivă” și 14 vot „abținere” –  candidatura este avizată.
  2. Prof. univ. dr. Opre Nicolae Adrian -   38 voturi “pentru” (98%), nici un vot “împotrivă”,  1 vot „abținere” –  candidatura este avizată.

   

   

  Decanat: ALEGERI

   

   

   

  Procedura de organizare a concursului public pentru selectia decanilor: 

  Dispozitie

   

   

   

  Candidati:

   

  • Prof. univ. dr. Opre Nicolae-Adrian   Dosar
  • Lect. univ. dr. Matu Silviu-Andrei      Dosar

   

   

   

   

   

  Program EURO 200 - in vederea achizitionarii de calculatoare
   

  Program EURO 200 - in vederea achizitionarii de calculatoare pentru studentii care au venit brut de maxim 250 lei/membru de familie, in luna martie 2020

   

   

  Vă  informăm  că  Programul "Euro  200"  pentru stimularea achiziţionării de calculatoare adresat elevilor  şi studenţilor până  în 26 de ani se desfăşoară şi în acest an.  

  A vând în vedere măsurile excepţionale luate la nivel naţional şi intern în vederea

  limitării  efectelor  răspândirii pandemiei de Coronavirus, dosarele pentru obţinerea ajutorului financiar "Euro 200"  pot  fi depuse şi  prin  mijloace  electronice de  către studenţii universităţii, urmând ca, în funcţie  de stabilizarea stării generale naţionale, studenţii care au depus dosarele în format electronic să le depună şi în format fizic.

   

  Astfel,  luând în  considerare  prevederile H.G.  nr.  1294/2004 privind  aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea  Legii 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar   în   vederea  stimulării  achiziţionării  de   calculatoare,  adresa    MEC nr.355/28.02.2020, actele necesare  în dosarul pentru obţinerea ajutorului financiar "Euro

  200"  sunt:

  1.  cererea  tip (Anexa 2 la Normele metodologice prevăzute în HG 1294/2004 );

  2.   actul de identitate al sh1dentului care aplică  (original şi copie);

  3.  certificate de naştere şi/sau actele de identitate ale membrilor familiei (original şi copie);

  4.   adeverinţe de elev/student ale fraţilor;

  5.  actele doveditoare, în original, privind veniturile brute cu caracter  permanent realizate de  către  membrii familiei  în  luna  precedentă depunerii cererii  (în original);

  6.   declaraţie pe  propria răspundere cum  că  venitul  brut  lunar  pe  membru de familie se încadrează în baremul prevăzut prin  lege (mai  mic sau  egal  cu 250 lei)   şi   că   familia   dispune  de   diferenţa  de   bani   pentru   achiziţionarea calculatorului (se va semna la depunere);

  7.   adeverinţă eliberată de către facultate din care să rezulte faptul că studentul  a promovat cu  minimum 45  de credite  în anul  universitar anterior depunerii cererii  (cu exceptia  studenţilor din  anul  I), respectiv adeverinţă din  care  să rezulte  calitatea  de student (pentru studenţii din anul  I);

  8.   declaraţii privind bunurile mobile sau imobile ale familiei  (formular tip la nivel de universitate).

  9.   declaraţie pe  propria răspundere că studentul deţine documentele cerute la dosar  în original şi le va depune în format  fizic dacă acestea  vor fi solicitate de că tre universitate.

  MENŢIUNI:

            ./ Universitatea  Babeş-Bolyai   îşi   rezervă  dreptul  de   a  cere   solicitanţilor   o declaraţie pe           propria răspundere cum  că membrii familiei  nu  lucrează în străinătate (se va semna la depunere).

   

  Studenţii se vor trimite dosarul complet în format electronic la adresa  de e-mail roxana.pavel@ubbcluj.ro,  până  la data  de  17 aprilie 2020, la ora  12:00.  Nu  vor  fi acceptate dosare incomplete.

   

  Legislaţia  poate  fi consultată pe portalul dedicat: http://euro200.edu.ro/

  Atentie - pentru adeverinta care dovedeste statutul de integralist pe anul anterior ( sau minim 45 de credite) studentii vor trimite un mail secretarei pana in 15 aprilie ora 12 ! Adeverinta va fi expediata studentului pe email. Adresele de email ale doamnelor secretare se gasesc pe siteul facultatii ( https://psiedu.ubbcluj.ro/11-secretariat-facultate ).

   

  Documente utile:

  Declarație de bunuri mobile și imobile

  HG 1294_2004_cu modif si completari ulterioare

  Hotărâre nr. 297 din 3 mai 2018

  Legea 269_2004_cu modif si completari ulterioare

  Model_CERERE

   


  Rezultate ERASMUS

   

  Rezultate ERASMUS

   

   

   

   

        Rezultate PROVIZORII ale selectiei pentru mobilitatile Erasmus+ destinate studentilor la nivel Licenta.

   

  Rezultate ERASMUS