• formare continua cadre
  Psihologie judiciară: Tehnici de intervievare a copiilor, martorilor și suspecților
  Inscrieri curs postuniversitar
  Perioada de înscriere : 5 22Februarie 2024. Locuri disponibile: 25.
 • formare continua cadre
  Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
  Activitatile programelor se desfasoara in regin ONLINE, sub avizul MEC
  Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393
 • formare continua cadre
  PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE
  Depunerea dosarelor se face online pănă la completarea numărului de locuri (35 de locuri)
  https://forms.gle/viAGK36QmW68WMSg9
 • facultatea de psihologie
  Academicradio
  Radio ONLINE
 • covid
  Info-Covid-19
  Servicii suport
  Decizii și măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus
MENIU

Anunturi

ANUNȚ SELECȚIE MOBILITĂȚI DE STUDIU ERASMUS+

 

ANUNȚ SELECȚIE MOBILITĂȚI DE STUDIU ERASMUS+

AN ACADEMIC 2021-2022

OCTOMBRIE 2021

 

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației organizează, în data de 26 octombrie 2021, procesul de selecție pentru mobilități de studiu ERASMUS care vor fi efectuate în semestrul 2 al anului universitar 2021-2022.

La aceasta selecție pot participa studenți înscriși la nivel licență (în limita locurilor disponibile în urma selecției din semestrul I), masterat și doctorat

 


 

            Criterii de eligibilitate:

 

 • Studenții trebuie să fie înmatriculați la Universitatea Babeș-Bolyai, la unul dintre nivelele de studiu menționate în anunțul de selecție, indiferent de statut (”bugetat” sau ”cu taxa”), formă de învățământ (”zi” sau ”cu frecvență redusă”);
 • Să fi absolvit cel puțin un an de studiu în momentul începerii mobilității (se aplică numai în cazul nivelului licență);
 • Să dețină un certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează  sau să susțină testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție.


 

 


 

 

 


 

Calendarul procesului de selecție este următorul:

 

13.10.2021

Afișarea anunțului de selecție

25.10.2021

Transmiterea în format electronic, prin încărcare la linkul https://forms.office.com/r/CCLfL1Ln9k, a dosarelor de candidatură de către studenți (cel târziu până în data de 25.10.2021, la ora 12.00 )

22.10.2021, ora 10.00

Sesiune de consiliere a candidaților potențiali

Participarea se va face prin platforma Microsoft Teams, cod acces: 2uo18mh

25.10.2021, ora 15.00

Comunicarea programării interviurilor de selecție, pe site-ul facultății

26.10.2021

Derularea online a interviurilor de selecție, prin intermediul platformei Microsoft Teams, cod acces: 2uo18mh

27.10.2021

Comunicarea rezultatelor procesului de selecție

27.10.2021 – 28.10.2021, ora 12.00

Transmiterea în format electronic, prin e-mail la erasmus.psyed@outlook.com, a eventualelor contestații

29.10.2021

Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, ale procesului de selecție.


IMPORTANT! Interviurile de selecție se vor desfășura în limba țării de destinație pentru care se optează și/sau limba engleză

 


 

Dosarul de candidatură, transmis prin încărcare la linkul https://forms.office.com/r/CCLfL1Ln9k va cuprinde următoarele documente:
 

 • Fişa tip a candidatului, completată, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit sub forma: Nume_Prenume_Fisa;

https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/files/FISA%20CANDIDATULUI%202021-2022.pdf

 • Declaraţia tip a candidatului, completată, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumită sub forma: Nume_Prenume_Declaratie;

https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/files/Declaratie%20selectie%202021-2022.pdf

 

 

 

 • Curriculum Vitae al candidatului redactat în limba de studiu sau în limba engleză, datat și semnat, salvat sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_CV;
 • Scrisoarea de motivaţie a candidatului redactată în limba de studiu sau în limba engleză, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Scrisoare
 • Adeverinţă – eliberată de secretariatul facultății din care să reiasă media generală a ultimei sesiuni de examinare încheiate, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Adeverinta;
 • Certificat/atestat de competenţă lingvistică în limba în care se va studia în mobilitate, nivel B1/B2, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Certificat, sau declarație pe proprie răspundere prin care studentul își prezintă acordul de a susține testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumită sub forma: Nume_Prenume_Declaratie_Atestat.

  Notă: În situația în care candidatul este programat la un test de competență lingvistică dupa încheierea procesului de selecție (ex.: Lingua, Alpha, alte certificare internaționale cum ar fi Toefl, Cambridge, DELF/DALF, DELE, etc.), este necesară o declarație pe proprie răspundere mentionand faptul că, în cazul în care studentul este selectat, dosarul de candidatură va fi completat ulterior cu o copie a certificatului obținut.  Candidații care nu au posibilitatea de a obține un certificat/atestat, în cazul în care vor fi selectați, vor participa la o testare lingvistică online, oferită de Centrul de Cooperări Internaționale al UBB, după încheierea procesului de selecție, la care va fi necesară obținerea unui nivel minim de B1/B2. Candidații vor realiza o declarație pe proprie răspundere prin care își vor asuma participarea la această testare și o vor anexa dosarului de candidatură. Acordarea mobilității către un candidat va fi condiționată de obținerea calificativului minim, la testarea online. Condiția deținerii unui certificat de limbă nu se aplică  studenților care vor studia în cadrul universității partenere în aceeași limbă în care studiază la Universitatea Babeș-Bolyai.


 


 

 

 

 

 

Criteriile de evaluare a candidaţilor vor fi următoarele:

 

 • dosar de candidatură: 30%
 • interviu: 40%;
 • media generală aferentă ultimei sesiuni de studii încheiată: 30%.
   

 

Comisia de selecție a candidaţilor:
 

 • Lect. univ. dr. Daniel Andronache, Coordonator Departamental Erasmus
 • Conf.univ.dr. Rita Foriș, Prodecan
 • Lect.univ.dr. Silviu Matu, Prodecan
 • Oana Cozmuța, Ofițer Relații Internaționale, CCI-UBB

 

ANUNȚ SELECȚIE MOBILITĂȚI DE STUDIU ERASMUS+

Lista acorduriloe Erasmus_FPSE

Rezultatele concursului pentru acordarea gradației de merit - personal didactic auxiliar

 

Rezultatele concursului pentru acordarea gradației de merit - personal didactic auxiliar

 

 

 

          Personalul didactic auxiliar din cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educație poate beneficia, potrivit legii, de gradație de merit. Gradația de merit se acordă angajaților care au înregistrat rezultate deosebite în activitatea desfășurată, concretizate prin contribuții semnificative la creșterea performanței compartimentului din care fac parte și la îmbunătățirea serviciilor oferite beneficiarilor (studenților, personalului didactic și de cercetare titular sau asociat, alți angajați sau colaboratori, terțe persoane).

 

Calendar gradatii auxiliar

Metodologie gradatii merit

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

 

Deschidere an invatamant la distanta: PIPP ID, conversie profesionala PIPP și CSAP IFR

 

Deschiderea anului universitar pentru specializarile cu forma de invatamant la distanta

ANUL UNIVERSITAR 2021-2022

 

Deschiderea anului pentru specializarea Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar, ID (linia română), conversie profesionala în PIPP și master Consiliere școlară și asistență psihopedagogică IFR, va avea loc la două date diferite pe parcursul lunii octombrie, va consta in doua intalniri video accesibile prin intermediul aplicației Microsoft Teams (canalul anului 1 din grupul de Forum) și urmând instrucțiunile următoare:

Sectii

Ora

Data

PIPP ID - nivel licenta
CSAP IFR - nivel master
16:00 22 octombrie 2021
PIPP - program conversie profesionala 08:00 16 octombrie 2021

In cadrul celor doua intalniri, vi se vor raspunde la intrebari legate de modul de accesare al cursurilor si alte intrebari care au legatura cu Secretariatul. 

Întâlnirea dedicată deschiderii anului precum și cursurile se țin online, prin intermediul aplicației Microsoft Teams. Verificați în prelabil, datele de acces pentru platforma educațională Microsoft Teams, pe care le găsiți în contul de student (AcademicInfo, secțiunea Informații), acolo unde v-ați completat contractele de studii. După autentificarea în propriul cont de Microsoft Teams, veți găsi pe Forum codurile disciplinelor cu ajutorul cărora puteți avea acces la activitățile specifice fiecărui curs, astfel:

 1. - Join or create a team;
 2. - Join a team with a code;
 3. - Introduceți codul specific fiecărei discipline.